Suoraan sisältöön

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke 2023

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankkeen tavoitteena on valmistella ja pilotoida Suomeen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta vuoden 2023 aikana. Osaamiskeskus vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä Suomessa. Hanke kokoaa alueellisia verkostoja sosiaalisten innovaatioiden ympärille, lisää tietoa sosiaalista innovaatioista, edistää sosiaalisten innovaatioiden näkyvyyttä ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä tekee yhteistyötä EU:n sisällä muiden sosiaalisten innovaatioiden toimijoiden ja osaamiskeskusten kanssa. Osaamiskeskuksen toiminta liitetään olemassa olevaan Innokylään ja sen tekniseen alustaan.

Työssä hyödynnetään Demos Helsingin selvitystä sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin tilasta, tarpeista ja mahdollisuuksista Suomessa. Demos Helsingin määritelmän mukaan sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita -palveluita, tuotteita, malleja, prosesseja tai strategioita, jotka etsivät yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin ratkaisuja, jotka ovat parempia kuin vakiintuneet vaihtoehdot.

Valmistelu ja pilotointi toteutetaan seitsemän toimijan yhteishankkeena, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii päätoteuttajana ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT-yliopisto, Silta-Valmennusyhdistys, Suomen Kuntaliitto ja Suomen sosiaali ja terveys Soste ry osatoteuttajina. Kuntoutussäätiö kehittää hankkeessa mm. sosiaalisten innovaatioiden arviointikehikkoa.

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke toteutuu Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (ESR TL5) rahoituksella.

Lue lisää

Kuntoutussäätiö mukana sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmisteluhankkeessa

Yhteisötalouden ja sosiaalisten innovaatioiden osaamisaluetta vahvistetaan Kuntoutussäätiöllä

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankesivu (Innokylä)

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi (THL)

Enemmän hyvää innovaatioista Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen suunnittelu – hankkeen loppuraportti (Demos Helsinki, pdf)


Sisältö päivitetty 04.04.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons