Suoraan sisältöön

Psykologin tutkimukset ja arviot

Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia tiedonkäsittelyn vaikeuksien tarkemmaksi selvittämiseksi 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Neuropsykologeillamme ja psykologeillamme on erityistä osaamista nuorten ja aikuisten kehityksellisten oppimisvaikeuksien, kuten lukivaikeuden ja matematiikan vaikeuden, arvioinnista.

Lisätiedot ja ajanvaraus: psykologipalvelut@kuntoutussaatio.fi, p. 044 901 9069


Neuropsykologinen tutkimus

Kognitiivisia toimintoja, käyttäytymistä ja psyykkistä tilaa kartoittava neuropsykologinen tutkimus sisältää 1–2 tapaamisella toteutettavan arvioinnin, erillisen palautekeskustelun sekä kirjallisen lausunnon.

Tutkimukseen kuuluu kattava haastattelu, tarvittaessa omaisen näkökulma sekä kognitiivisen toiminnan, käyttäytymisen ja psyykkisen toiminnan arviointi eri menetelmin.

Yleensä tutkimuksessa otetaan kantaa ainakin seuraaviin suorituskyvyn alueisiin:

  • Kielellinen ja näönvarainen peruskapasiteetti ja ongelmanratkaisukyky
  • Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus
  • Muistitoiminnot ja oppimiskyky
  • Visuaalinen hahmottaminen
  • Lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen
  • Psyykkinen vointi

Neuropsykologisen tutkimuksen lausunto on laaja kognitiivisen toimintakyvyn ja siihen vaikuttavien tekijöiden kuvaus sisältäen arvioitavan haastealueet ja vahvuudet sekä erilaisten tausta- ja tilannetekijöiden arvioidun merkityksen.

Neuropsykologisen tutkimuksen hinta on 980 – 1300 €.


Lukivaikeuden tai matematiikan vaikeuden arvio

Luki- tai matematiikan vaikeutta epäiltäessä voit hakeutua suppeampaan psykologin arvioon. Näitä suppeampia arvioita on tarvittaessa tarjolla nopeallakin aikataululla.

Arvio sisältää yhdellä tapaamisella toteutettavan kartoituksen, lyhyen suullisen palautteen sekä tiiviin kirjallisen yhteenvedon tuloksista. On myös mahdollista laajentaa selvitystä sisältämään päättely- ja oppimiskyvyn arvion, jossa oppimisvalmiuksia voidaan selvittää laajemmin.

Mikäli oppimisvaikeus on todettavissa, psykologin yhteenveto toimii tästä todistuksena esimerkiksi oppilaitosten erityisjärjestelyjä hakiessa.

  • Psykologin arvio lukivaikeudesta: 260 €
  • Psykologin arvio lukivaikeudesta sisältäen myös päättely- ja oppimiskyvyn arvion: 650 € 
  • Psykologin arvio matematiikan vaikeudesta: 260 €
  • Psykologin arvio matematiikan vaikeudesta sisältäen myös päättely- ja oppimiskyvyn arvion: 650 € 

 

 

 


Sisältö päivitetty 22.08.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons