Suoraan sisältöön

Psykologin tutkimukset ja arviot

Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia tiedonkäsittelyn vaikeuksien tarkemmaksi selvittämiseksi. Neuropsykologeillamme ja psykologeillamme on erityistä osaamista nuorten ja aikuisten kehityksellisten oppimisvaikeuksien, kuten lukivaikeuden ja matematiikan vaikeuden, arvioinnista.

Lisätiedot ja ajanvaraus: psykologipalvelut@kuntoutussaatio.fi


Neuropsykologinen tutkimus

Kognitiivisia toimintoja, käyttäytymistä ja psyykkistä tilaa kartoittava neuropsykologinen tutkimus sisältää 1–2 tapaamisella toteutettavan arvioinnin, erillisen palautekäynnin sekä kirjallisen lausunnon.

Tutkimukseen kuuluu kattava haastattelu, tarvittaessa omaisen näkökulma sekä kognitiivisten toimintojen arvioinnin eri menetelmin.

Yleensä tutkimuksessa otetaan kantaa ainakin seuraaviin suorituskyvyn alueisiin:

  • Kielellinen ja näönvarainen peruskapasiteetti ja ongelmanratkaisukyky
  • Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus
  • Muistitoiminnot ja oppimiskyky
  • Visuaalinen hahmottaminen
  • Lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen
  • Psyykkinen vointi

Neuropsykologisen tutkimuksen lausunto on laaja kognitiivisen toimintakyvyn kuvaus sisältäen arvioitavan haastealueet ja vahvuudet sekä erilaisten tausta- ja tilannetekijöiden arvioidun merkityksen.


Lukivaikeuden tai matematiikan vaikeuden arvio

Luki- tai matematiikan vaikeutta epäiltäessä voit hakeutua suppeampaan psykologin arvioon. Arvio sisältää yhdellä tapaamisella toteutettavan kartoituksen, lyhyen suullisen palautteen sekä tiiviin kirjallisen yhteenvedon tuloksista. On myös mahdollista laajentaa selvitystä sisältämään myös päättely- ja oppimiskyvyn arvion, jos on tarvetta pohtia oppimisvalmiuksia laajemmin. Mikäli oppimisvaikeus on todettavissa, psykologin yhteenveto toimii tästä todistuksena esimerkiksi oppilaitosten erityisjärjestelyjä hakiessa.

Lukivaikeuden arvio 260 €

  • tai 650 € sisältäen myös päättely- ja oppimiskyvyn arvion

Matematiikan vaikeuden arvio 260 €

  • tai 650 € sisältäen myös päättely- ja oppimiskyvyn arvion

 

 

 


Sisältö päivitetty 25.11.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons