Suoraan sisältöön

Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla (VANU)

 

Erilaiset opiskelu- ja arjenhallinnan vaikeudet ovat nuorten keskuudessa yleisiä. Niillä voi olla monenlaisia vaikutuksia koulutukseen osallistumiseen, työllistymiseen ja hyvinvointiin. Kuntoutussäätiön Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla -hankkeessa pureudutaan aiheeseen tutkimalla opiskeluvaikeuksien yhteyksiä nuorten osallisuuteen ja koulutuspolkuihin.

Tähän tietoon perustuen hankkeessa järjestetään ja kehitetään nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmissä jaetaan tietoa arjen ja opintojen hallinnan pulmista ja keinoista, sekä mahdollistetaan omien kokemusten jakaminen aiheesta muiden nuorten ja ohjaajien kanssa. Samalla harjoitellaan arjen ja opintojen hallinnan välineitä käytännöllisten tehtävien avulla.

Ryhmätoiminnan lisäksi nuorille ja nuorten ohjaajille tuotetaan käytännönläheistä tietoa sisältävät oppaat. Nuorten opas keskittyy opiskelujen ja arjenhallinnan välineisiin ja tukimuotoihin. Ohjaajien opas taas keskittyy opiskelun ja arjenhallinnan ohjaamiseen liittyvään tietoon ja hyviin käytäntöihin.

Lopuksi järjestetään nuorten parissa työskenteleville ohjaajille koulutuspäivät, jossa tarjotaan mahdollisuus ottaa hankkeessa kehitetty ryhmätoiminta käyttöön tuetusti ohjaajan omassa toimintaympäristössä.

Kehitämme hankkeessa opiskeluvaikeuksiin liittyvää tukea yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Tutustu ammattilaisille suunnattuun tietoon ja toimintaan!

 

 

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat noin 15-29-vuotiaat nuoret, joilla on vaikeuksia opiskelussa tai arjenhallinnassa. Toinen hankkeen kohderyhmä ovat nuorten parissa toimivat ohjaajat.

Miten?

Ryhmätoiminta. Hankkeessa tarjotaan ryhmämuotoista tukea ja välineitä opiskelujen ja arjenhallintaan noin 15-29 -vuotiaille nuorille. Ryhmät järjestetään yhteistyössä Nyyti ry:n, Leikkiväki ry:n sekä HERO ry:n kanssa. Kaikki ryhmät kokoontuvat 8 kertaa kahden tunnin ajan. Kuhunkin ryhmään otetaan mukaan noin 10 nuorta. Ryhmät ovat maksuttomia.

Ryhmissä asiantuntijat kertovat opiskelun ja arjenhallinnan pulmista sekä keinoista, kuten opiskelun ja tehtävien suunnittelusta, ajanhallinnasta, omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisesta, motivaation löytämisestä, vuorovaikutustilanteiden harjoittelusta sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämisestä. Samalla nuorilla on mahdollisuus jakaa omia kokemuksia aiheista keskenään. Aihetta käsitellään ryhmissä käytännönläheisten ja toiminnallisten tehtävien sekä keskustelun kautta.

Oppaat. Hankkeessa tuotetaan käytännönläheistä tietoa sisältävät oppaat opiskelujen ja arjen hallinnasta nuorille sekä heidän ohjaajilleen. Molemmat oppaat kootaan tutkimustiedon ja hankkeen ryhmätoiminnassa kertyneen tiedon pohjalta alkuvuodesta 2018. Nuorten opas tarjoaa tietoa muun muassa siitä, miten opiskelu- ja arjenhallinnan vaikeudet voivat ilmetä ja miten niitä voi itse käsitellä, sekä miten niihin voi saada tukea. Ohjaajien opas taas tarjoaa tutkimustiedon lisäksi ohjaajien kokemustietoa sekä tietoa siitä, miten eri tavoin opiskelujen ja arjenhallintaa voi ohjaustoiminnassa käsitellä.

Ohjaajien koulutuspäivät. Ryhmätoiminnan päätyttyä vuonna 2018 hankkeessa toteutetaan nuorten opiskelu- ja arjenhallinnan parissa työskenteleville ohjaajille koulutuspäivät. Helsingissä järjestettävillä koulutuspäivillä tarjotaan mahdollisuus ottaa hankkeessa kehitetty ryhmätoiminta käyttöön tuetusti ohjaajan omassa toimintaympäristössä. Lisäksi ohjaajille tarjoutuu mahdollisuus jakaa omia ohjauskokemuksiaan ja -tietoaan muiden ohjaajien kanssa.

Tutkimus. Kuntoutussäätiö tutkii hankkeessa opiskelu- ja arjenhallinnanvaikeuksia kokevien nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä osallisuutta opinnoissa ja arjen ympäristöissä erilaisten kyselyaineistojen avulla. Rekisteritutkimuksella seurataan erityistä tukea saaneiden opiskelijoiden elämänpolkuja. Myös nuorten ohjaajien ja oppimisvaikeuksien asiantuntijoiden tieto on vahvasti mukana hankkeen kehittämistoiminnassa.

Milloin?

Hanke toteutetaan vuosina 2016-2018, ja se rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden edistämisen määrärahoista. Tutkimusosuus jatkuu koko hankkeen ajan, ryhmätoiminta ajoittuu keväälle ja syksylle 2017. Nuorten sekä ohjaajien oppaat tuotetaan ja ohjaajien koulutuspäivät toteutetaan kesään 2018 mennessä.

 

Lisätietoja opiskelu- ja oppimisvaikeuksista: http://www.oppimisvaikeus.fi/

***

 

Lisätietoja

Hankkeen hallinto: Riikka Shemeikka, johtaja, tutkimus
Tutkimus: Hanna Rinne, tutkija
Ryhmät, oppaat ja ohjaajien koulutusjakso: Tiia Villa, tutkija / Leena Tarkiainen, psykologi

 

Yhteystiedot

Shemeikka Riikka

Johtaja, tutkimus ja kokeilut

044 781 3102 | riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi

Villa Tiia

Tutkija

044 781 3162 | etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

Rinne Hanna

Tutkija

044 781 3104 | hanna.rinne@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 27.11.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons