Suoraan sisältöön

Työkokeilu ja työhönvalmennus

Vuoden 2017 alusta, Kelan kuntoutuksen kurssiuudistuksen myötä, aikaisemmin toteutetun MT-työhönvalmennuksen muoto ja nimi uudistuivat. Palvelu kuuluu nyt Työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutuksen (TEAK) ryhmään ja sen sisällön rakenne muuttui hieman.

 

 Kuntoutusmuotona sen uusi nimi on: Työkokeilu ja työhönvalmennus eli pidempijaksoinen yhdistelmä erillisistä Työkokeilu tai Työhönvalmennus -kuntoutuksista.

Tämä kuntoutusmuoto soveltuu henkilölle, jonka yksilöllinen tuen tarve on suuri  ja tarvitsee työhönvalmentajalta paljon ohjausta uratavoitteen täsmentämiseen

sekä työkykyä vastaavien ammattialojen löytämiseen.

 

Kuntoutusmuotojen yhdistelmä alkaa työkokeiluna, jossa työhönvalmentaja tukee urasuunnitelman ja alavaihtoehtojen varmistamisessa. Työkokeilu jatkuu työhönvalmennuksella , jossa tuetaan palkkatyöpaikan etsinnässä ja siirtymisessä palkkatyöhön.

Kuntoutuksen kesto on 120 – 240 päivää.

Kuntoutukseen haetaan lähettämällä Kelaan lomake KU101 ja liitteeksi lääkärin B-lausunto.

 

 

Ennen vuotta 2017 aloitettu MT-työhönvalmennus jatkuu standardin mukaisesti.

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Tavoite

MT-työhönvalmennus on tarkoitettu työ- tai ansiokyvyn parantamiseksi tai työkyvyttömyyden estämiseksi. Valmennuksen  avulla  vahvistetaan  osallistujan  työllistymisedellytyksiä.  Työhönvalmennuksen  tavoitteena on löytää henkilön toiveita ja osaamista vastaava sekä terveydentilaan soveltuva palkkatyö.

Keskeistä valmennuksessa on pitkäkestoinen ja yksilöllinen tuki työn tekemiseen ja työelämään siirtymiseen. Siitä vastaa moniammatillinen  työryhmä, johon kuuluvat työelämän asiantuntija, psykologi ja sosionomi.

MT-työhönvalmennuksessa huomioidaan mielenterveyden häiriöiden tuottamat erityistarpeet ja tarjotaan tukea myös työnantajalle työllistämisen sekä kuntoutujan työssä selviytymisen turvaamisessa. Ennen MT-työhönvalmennusta henkilön työ- tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeita ja mahdollisuuksia tulee olla riittävästi selvitetty.

Valmennusta voi edeltää ammatillinen kuntoutusselvitys tai työkokeilu. Kuntoutujalla tulee olla hoitosuhde terveydenhuoltoon ja siellä ensisijaisesti psykiatriseen yksikköön. Hoidon täytyy olla siinä vaiheessa, että henkilö pystyy sitoutumaan valmennusprosessiin. Kuntoutujalla ei saa olla akuuttia päihdeongelmaa.

Toteutus

MT-työhönvalmennuksen  pituus  on  enintään  240  päivää.  Valmennus  toteutetaan  avomuotoisesti yksilöllisesti räätälöidyn suunnitelman mukaan.

 

palvelukoordinaattori
Virva Arffman
puh. 0400 539218
virva.arffman@kuntoutussaatio.fi

kuntoutuksen ohjaaja
Päivi Sakari
puh. 044 7813110
paivi.sakari@kuntoutussaatio.fi

palvelusuunnittelija
Sarita Lehto
puh. 044 517 8130
sarita.lehto@kuntoutussaatio.fI


Sisältö päivitetty 03.01.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons