Suoraan sisältöön

Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuksella tarkoitetaan työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä ja parantaa työn tekemisen mahdollisuuksia silloin, kun henkilö ei enää terveydentilansa vuoksi voi jatkaa entisessä työssään.

 

Työeläkekuntoutukseen ovat oikeutettuja henkilöt joilla on:

  • Uhka joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle, tai olet jo kuntoutustuen saaja
  • Ammattipätevyys koulutuksen tai työn kautta
  • Ansiorajavaatimus täyttyy (työansioita vähintään 34 910,29 euroa hakemista edeltävien viiden vuoden ajalta)
  • On työelämään vakiintunut vähintään 5 vuotta työhistoriaa: palkkatyössä tai toiminut yrittäjänä
  • Työsuhteen päättymisestä ei ole yli kahta vuotta
  • Ei oikeutta liikenne- tai tapaturmajärjestelmän ammatilliseen kuntoutukseen

Työeläkekuntoutuksessa tavoitteena on luoda realistinen työllistymissuunnitelma työhön palaamiseksi jäljellä olevaa työkykyä, olemassa olevia tutkimustuloksia ja lausuntoja hyödyntäen. Vaihtoehtoina voivat olla olemassa olevien työmahdollisuuksien hyödyntäminen entisessä työpaikassa, työkokeilut ja tarvittaessa uudelleenkouluttautuminen.

 

Työeläkekuntoutus käytännössä Kuntoutussäätiön palveluna:

Kuntoutuksen saaminen edellyttää yhteydenottoasi työeläkeyhtiöön ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijaan. Häneltä saat tiedon, mahdollisuuksistasi käyttää Kuntoutussäätiön palveluita tukena kuntoutussuunnitelman laadinnassa.

  • Alkuhaastattelussa asiakkaan tilanne kartoitetaan ja arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Valmentaja selvittää asiakkaan perustietoja, kuten työkokemusta, koulutusta, terveydentilaa, sekä ammatillisia toiveita ja kiinnostuksen kohteita.  Haastattelun tavoitteena on löytää asiakkaan ammatilliset taidot ja vahvuudet sekä ne tekijät, jotka mahdollisesti rajoittavat paluuta työelämään tai koulutukseen.

Haastattelun pohjalta selvitetään ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoja ja keskustellaan erilaisista työhön paluun mahdollisuuksista. Valmentaja tekee palvelun tilaajalle  yhteenvedon  tapaamisesta sekä ehdotuksen jatkotoimenpiteistä.

  • Jatkotoimenpiteitä ovat esim. suora työllistyminen, yrittäjyys, työkokeilut, ammatinvaihto, ammattikoulutus, oppisopimuskoulutus. Valmentaja auttaa työhönpaluusuunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa. Valmennus toteutetaan palvelun tilaajan antaman toimeksiannon mukaisesti.

Työeläkekuntoutus on asiakkaalle maksuton.

 

Työeläkekuntoutuksella voidaan estää tai siirtää työkyvyttömyyseläkkeen uhkaa ja säästää eläkemenoa

 

Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset lisätietoja työeläkekuntoutuksesta ja siihen hakeutumisesta

 

 

 

Kuri Anna-Maria

Työn muotoilija

044 7813178 | etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

Vahtero Ira

Tiiminvetäjä, työn muotoilija (Kela-kuntoutus)

040 833 2982 | ira.vahtero@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 15.02.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons