Suoraan sisältöön

Työkokeilu ja työhönvalmennus

Vuoden 2017 alusta, Kelan kuntoutuksen kurssiuudistuksen myötä, aikaisemmin toteutetun MT-työhönvalmennuksen muoto ja nimi uudistuivat. Palvelu kuuluu nyt Työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutuksen (TEAK) ryhmään ja sen sisällön rakenne muuttui hieman.

 Kuntoutusmuotona sen uusi nimi on: Työkokeilu ja työhönvalmennus eli pidempijaksoinen yhdistelmä erillisistä Työkokeilu tai Työhönvalmennus -kuntoutuksista.

Tarkoitettu henkilöille, joilla yksilöllisen tuen tarve on runsas ja tarvitsevat enemmän aikaa työkykyä vastaavien ammattialojen täsmentämisessä ennen ulkopuoliseen työpaikkaan siirtymistä. Kuntoutuksen kesto on 120 – 240 päivää.

Kuntoutukseen hakeminen säilyy ennallaan.

 

Ennen vuotta 2017 aloitettu MT-työhönvalmennus jatkuu standardin mukaisesti.

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Kenelle?

Heikentääkö  psyykkinen  sairaus  työkykyäsi  ja  vaikeuttaa  työllistymistäsi?  Onko  sinulle  tiedossa itsellesi  soveltuva  työ-  tai  koulutusala,  mutta  tarvitset  pitkäkestoista  yksilöllistä  tukea  ja  ohjausta  työelämässä pysymiseen, sinne palaamiseen tai työelämään sijoittumiseen? Jos vastauksesi on kyllä ja olet täyttänyt 18 vuotta,  voit  hyötyä  Kelan  järjestämästä  ja  Kuntoutussäätiön  toteuttamasta  mielenterveyskuntoutujien (MT) työhönvalmennuksesta.

Tavoite

MT-työhönvalmennus on tarkoitettu työ- tai ansiokyvyn parantamiseksi tai työkyvyttömyyden estämiseksi. Valmennuksen  avulla  vahvistetaan  osallistujan  työllistymisedellytyksiä.  Työhönvalmennuksen  tavoitteena on löytää henkilön toiveita ja osaamista vastaava sekä terveydentilaan soveltuva palkkatyö.

Keskeistä valmennuksessa on pitkäkestoinen ja yksilöllinen tuki työn tekemiseen ja työelämään siirtymiseen. Siitä vastaa moniammatillinen  työryhmä, johon kuuluvat työelämän asiantuntija, psykologi ja sosionomi.

MT-työhönvalmennuksessa huomioidaan mielenterveyden häiriöiden tuottamat erityistarpeet ja tarjotaan tukea myös työnantajalle työllistämisen sekä kuntoutujan työssä selviytymisen turvaamisessa. Ennen MT-työhönvalmennusta henkilön työ- tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeita ja mahdollisuuksia tulee olla riittävästi selvitetty.

Valmennusta voi edeltää ammatillinen kuntoutusselvitys tai työkokeilu. Kuntoutujalla tulee olla hoitosuhde terveydenhuoltoon ja siellä ensisijaisesti psykiatriseen yksikköön. Hoidon täytyy olla siinä vaiheessa, että henkilö pystyy sitoutumaan valmennusprosessiin. Kuntoutujalla ei saa olla akuuttia päihdeongelmaa.

Toteutus

MT-työhönvalmennuksen  pituus  on  enintään  240  päivää.  Valmennus  toteutetaan  avomuotoisesti yksilöllisesti räätälöidyn suunnitelman mukaan.

Hakeminen

Työhönvalmennuksen ajankohtaisuudesta keskustellaan hoitotahon kanssa. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, jonka  jälkeen  hakija  ottaa  yhteyttä  Kuntoutussäätiön  yhteyshenkilöön  ja sovitaan  aika ennakkohaastatteluun.  Jos  haastattelun  perusteella  todetaan,  että  henkilö  hyötyisi  työhönvalmennuksesta,  kuntoutustyöryhmä lähettää suosituksen Kelalle. Tämän jälkeen henkilö täyttää kuntoutushakemuksen. Kela tekee päätöksen kuntoutuksen myöntämisestä. Päätöksen saamisen jälkeen Kuntoutussäätiöltä otetaan hakijaan yhteyttä ensimmäisen käyntikerran sopimiseksi. MT-työhönvalmennukseen voi hakea ympäri vuoden.

Lisätiedot

Autamme sinua mielellämme kuntoutukseen hakeutumisessa. Ota yhteyttä!

 

kuntoutussihteeri
Virva Arffman
puh. 0400 539218
virva.arffman@kuntoutussaatio.fi

palvelusuunnittelija
Sarita Lehto
puh. 044 517 8130
sarita.lehto@kuntoutussaatio.fI


Sisältö päivitetty 17.02.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons