Suoraan sisältöön

Aikuisten ammatillinen kuntoutuskurssi

Kuntoutussäätiön järjestämät, Kelan kustantamat aikuisten ammatilliset kuntoutuskurssit on suunnattu työikäisille 18–60-vuotiaille henkilöille, jotka ovat motivoituneita löytämään työ- tai opiskelupaikan. Pitkittyneen työttömyyden syinä voivat olla sairaus tai vamma sekä hankala elämäntilanne tai elämänhallinnan ongelmat, joiden vuoksi työ- tai opiskelupaikan hankkiminen on vaikeutunut.

Lue lisää esitteestä: Aikuisten ammatillinen kuntoutuskurssi

Seuraavan kurssin ajankohta 2017

18–60-vuotiaat
Kelan kurssinumero 62202
Kurssi alkaa 7.8.2017
Hakemukset Kuntoutussäätiölle viimeistään 18.5.2017.

Tavoite

Kuntoutujien ammatillisten suunnitelmien edistäminen ja tukeminen sekä työ- ja toimintakyvyn, elämänhallinnan ja aktiivisuuden kohentaminen.

Sisältö

Kuntoutujat laativat kurssilla yksilöllisen ammatillisen suunnitelman. Tärkeä osa kuntoutusta on työharjoittelu, jonka avulla kuntoutujat saavat käytännön kokemusta työkyvystään sekä tavoittelemaltaan työalalta. Kurssilla paneudutaan omien voimavarojen tunnistamiseen, sosiaalisten valmiuksien vahvistamiseen ja oppimisvalmiuksien parantamiseen. Lisäksi opitaan mm. työnhakutaitoja, saadaan tietoa terveyteen liittyvistä asioista ja opitaan hyödyntämään lähiverkostoja sekä saadaan vertaistukea.

Toteutus

Kurssit pidetään Kuntoutussäätiön tiloissa Helsingin Malminkartanossa. Kurssin toteutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, psykologi, työelämän asiantuntija, sosionomi, fysioterapeutti ja opettaja.

Kurssin ohjelma koostuu avomuotoisista ryhmäjaksoista (6 h/vrk), yksilöllisistä käyntikerroista (2 h/kerta) sekä työharjoittelusta (70 päivää, 5 h/vrk).

Kurssin kesto n. 11 kk, minkä jälkeen seurantakäynnit.

Ryhmäjakso 35 päivää / Yksilölliset käyntikerrat 2 kpl / Työharjoittelu 70 päivää / 1 yksilö- ja 2 ryhmäseurantakäyntiä.

Hakeminen

Kuntoutukseen on esivalinta, jolla varmistetaan, että kuntoutus edistää hakijan ammatillista etenemistä.

Kuntoutukseen haetaan toimittamalla Kuntoutussäätiöön Kelan lomake KU 101 sekä lääkärin B-lausunto, jonka saa hoitavalta lääkäriltä tai terveyskeskuksen omalääkäriltä.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen

Kuntoutussäätiö
Aikuisten ammatillinen kuntoutuskurssi/hakemus
PL 39
00411 Helsinki


Sisältö päivitetty 07.09.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons