Suoraan sisältöön

Arkisto

- 13.06.2016

Heikkilä Marja

Vastaan Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksista. Koulutus on ammatillinen täydennyskoulutus sote-alan asiantuntijoille. Sen tavoitteena on lisätä palvelujärjestelmän tuntemusta, luoda verkostoja ja kehittää ratkaisukeskeistä työotetta osatyökykyisten työllistymisen tukemiseksi. Toimin esimiehenä Työelämäryhmässä. Vastaan HR toimintamallien toteutumisesta sekä työhyvinvointiin liittyvistä asioista ryhmässäni. Työnkuvaani kuuluu lisäksi uusien projektien suunnittelu ja hakeminen. Hankkeet: OTE-kärkihanke työkykykoordinaattorikoulutus 2017-2019, Kuntoutussäätiö https://stm.fi/tyokykykoordinaattorikoulutus koulutuskoordinaattori Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke […]

Lue

- 25.05.2016

Ala-Kauhaluoma Mika

@MKauhaluoma   Asiantuntijuus Ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallit Työelämäyhteydet ja työllistymisen tukitoimet Kuntoutusjärjestelmän toiminta Arviointitutkimus ja yhteiskehittäminen Osallisuus Hankkeita: Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet (Kela, 2013-2016) Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (Valtioneuvosto, 2014-2016) Liikunta ja osallisuus. Järjestöjen välisen yhteistoiminnan tehostaminen paikallistasolla osallisuuden edistämiseksi (STEA, 2015-2017) Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (ESR, 2015-2018) […]

Lue

- 18.05.2016

Shemeikka Riikka

Johtaja, tutkimus ja kokeilut, VTT, FM, dos. Asiantuntijuus nuorten aikuisten ja ikääntyvien työntekijöiden työ- ja toimintakyky sekä kuntoutustarve toimintakyvyn tuen alueelliset erot nuorisotakuun seuranta ja arviointi lääkäreiden näkemykset kuntoutuksesta kuntoutuksen kohdentuminen ammattiryhmittäinen kuolleisuus lisääntymisterveys terveyserot seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvä politiikka syntyvyys väestönkehitys globaalit terveys- ja väestökysymykset Hankkeet  Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä […]

Lue

Simple Share Buttons