Suoraan sisältöön

Arkisto

- 22.10.2018

Vilhunen Tuuli

Julkaisut Perceptions of justice influencing community acceptance of spent nuclear fuel disposal. A case study in two Finnish nuclear communities Kuntoutus selkokielellä—Mitä kuntoutus on ja tarvitsetko kuntoutusta?

Lue

- 19.09.2018

Niskanen Satu (toimivapaalla)

Asiantuntijuus Kuntoutuksen tutkiminen ja kehittäminen Kotikuntoutus ja arkikuntoutus Toimintaterapia Terveystaloustiede, kustannusvaikuttavuus tutkimus Hankkeet Tapatuunaus-hanke, Kuntoutussäätiö AILI – Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkosto -hanke Ikäneuvo-hanke, Pirkanmaa REFINEMENT-hanke, THL Julkaisut Niskanen, S. 2018. Suomen kotihoitoon mallia Norjasta? Vanhustyö-lehti 4. Niskanen, S. 2018. Toimintaterapeutin rooli arkikuntoutuksessa. Toimintaterapeuttiliiton julkaisu. PDF. Niskanen, S. 2018. Arkikuntoutus -tieteellisesti tutkittua pohjoismaista kuntoutusta. […]

Lue

- 27.03.2018

Nieminen Maiju

Koulutus: Myynti ja markkinointi, ylioppilasmerkonomi. Osaamisalueet Viestintä ja markkinointi Sosiaalinen media: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Uutiskirjepalvelu Mailchimp Suoramarkkinointi WordPress SEO Meltwater mediaseuranta ja raportointi Google Analytics Tapahtumahallintajärjestelmä Lyyti Canva Pro Gimp Webropol Microsoft 356 ohjelmat Koulutusten ja tapahtumien koordinointi, suunnittelu ja järjestäminen Etätilaisuuksien fasilitointi Intranetin päivitys ja ylläpito Toiminnot: Yhteisömedia VANU: Vaikuttavaa tukea nuorten […]

Lue

- 04.12.2017

Parkkila Minna

Psykologitutkija, PsM Neuropsykiatrinen valmentaja Työkykykoordinaattorikoulutus Asiantuntijuus Oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvät vaikeudet Neuropsykiatriset haasteet Erityistä tukea tarvitsevat nuoret Nuorten aikuisten työllistymisen ja mielenterveyden tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy Hankkeet Etäkuntoutusoppaan laatiminen (2022-2023) Etämuotoinen neuropsykologinen kuntoutus – kirjallisuuskatsaus (2021-2022) Oppimisen ja mielenterveyden haasteita kokevien digitaalisten tukimuotojen toteutus ja kehittäminen (2020-2021) Mielenterveyden häiriöt ja opiskelu – opinnoissa koetut vaikeudet […]

Lue

- 25.10.2017

Ruuth Mari

Osaamisalueet Hanke-, hankekokonaisuus- ja ohjelma-arvioinnit Ohjelmamuotoinen kehittäminen EU:n rakennerahastojen tuntemus, ESR-ohjelmat ja -projektit STEA-avusteisen toiminnan tuntemus Syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymistä tukevat toiminnot Maahanmuutto ja kotoutuminen Hyvinvointi (liikunta, osallisuus) Koulutuksen arviointi ja kehittäminen Menetelmällinen osaaminen Itsearviointi, arviointikonsultaatio ja kehittävä arviointi Tutkimusavusteinen kehittäminen Yhteiskehittäminen Kouluttaminen ja työpajamenetelmät Määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen osana arviointi- ja selvityshankkeita Esimerkkejä […]

Lue

- 05.04.2017

Kemppainen Jaana


- 03.04.2017

Ramadan Farid

Kehittämispäällikkö, FM Asiantuntijuus Sosiaaliset innovaatiot Yhteisötalous Maahanmuuttajuuteen ja kotoutumisen edistämiseen liittyvät kysymykset Hyvien väestösuhteiden edistäminen Asukasosallisuus Eläinavusteiseen toimintaan liittyvä tutkimus Julkaisut Ramadan F. (2022) Järjestötyön vaikutus osallisuuden kokemukseen. Teoksessa: Kettunen P. (toim.)Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen Suomessa. Siirtolaisuusinstituutti, Tutkimus 8. Varjonen S, Kinnunen A, Paavola, J-M, Ramadan F, Raunio M, van Selm J & Vilhunen T. […]

Lue

- 14.02.2017

Pietilä Piia


- 14.06.2016

Boltar Leena

Työ- ja organisaatiopsykologian EUROPSY -erityispätevyys Osaaminen Uusien kuntoutusmallien suunnittelu ja kehittäminen. Nuorten ja aikuisten mielenterveysongelmien kuntoutukseen liittyvien menetelmien ja palveluiden kehittäminen Osatyökykyisten työhön paluun ja työssä jaksamisen tukeminen Konsultaatio ja koulutus: työkykykoordinaattorikoulutus, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote, kuntoutusryhmien ohjaus, haastavat vuorovaikutustilanteet, toiminnalliset menetelmät, motivaatiohaastattelu ja työyhteisöjen vastaanottokyky -valmennus Työkykyyn kohdistuvat kognitiiviset mielentaitovalmennukset: mm. stressinhallinta, rentoutustekniikka, ahdistuksen- […]

Lue

- 14.06.2016

Anttila Johanna

Tradenomi, tuotekehittäjä Markkinointiviestintä Verkkopalvelut Kuntoutus-lehden tilaukset Tapahtumien järjestäminen Verkkotekstien mukautus selkokielelle Toimintaohjelmat Toimintakykyä tukevien mallien kehittäminen ja järjestölähtöisen, osallisuutta tukevan ryhmätoiminnan vaikuttavuuden parantaminen Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja työstä syrjäytymisen ehkäisy Oppimisen ja mielenterveyden tuki Toteutuneita projekteja ja tapahtumia Verkkopalvelut: Verkkopalveluiden kehittäminen, Yhteisömedia Kuntoutusäätiön verkkopalvelu-uudistus, Product Owner Tapahtumien järjestäminen: Vaikuttamiskahvit Kuntoutusakatemia Kuntoutuspäivät Verkkotekstien mukautuksia selkokielelle: Oppimisvaikeus.fi-verkkopalvelun […]

Lue

Simple Share Buttons