Suoraan sisältöön

Arkisto

- 09.08.2023

Lassenius Tove

tt MSc (major in OT), valtiotieteiden ylioppilas Asiantuntijuus  Innovaatiot, Kehittäminen, Konseptointi Työhyvinvointi, Työkyky, Toiminnallinen tasapaino Yksilö, Organisaatio, Yhteiskunta Verkostojen, asiakkaiden ja sidosryhmien osallistaminen Hankkeet Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus

Lue

- 09.08.2023

Harsu Annika

Fysioterapeutti YAMK Terveystieteiden maisteri (TtM) Asiantuntijuus Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien palvelutarpeet ja oikeudet Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen Järjestötoiminta, matalan kynnyksen toiminta, vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta Strategiatyön osaaminen Arviointi- ja projektiosaaminen Hankkeet VN-TEAS: Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden ohjaaminen palveluihin 2023–2024 Julkaisut Harsu, A. 2023, Eettisten periaatteiden merkitys rikostaustaisen […]

Lue

- 08.08.2022

Dorsman Kirsi

Psykologi, PsM Hankkeet Oppimisen ja mielenterveyden tuki

Lue

Lue - 22.06.2022

Sihvonen Ari-Pekka


- 22.06.2022

Klemelä Juha

Osaamisalueet Arviointitutkimus, sosiaalitieteellinen tutkimus Hallinnon ja politiikan vuorovaikutus Tunteiden sosiologia Menetelmällinen osaaminen SROI-arviointi, arviointitutkimus, määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät Hankkeet Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus VN-TEAS: Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot Julkaisuja Ensi- ja turvakotien liiton ajankohtaiskatsaus 2021: Toiminnan vaikutusten arviointia Ensi ja turvakotien liiton Vaikuttavuus esiin -mittarilla. (pdf) Klemelä, Juha & Siltaniemi, Aki & Särkelä, Riitta. Helsinki: Ensi- […]

Lue

- 22.02.2022

Laurikainen Heli

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Osaamisalueet Järjestötoiminta Arviointi Järjestöt-julkinen yhteistyö Projektityö

Lue

- 25.08.2021

Alitalo Erna

Arviointipäällikkö, VTM Osaamisalueet Arviointi, hanke- ja ohjelmasuunnittelu, järjestöjen työn kehittäminen Sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, normikriittisyys ja moninaisuus EU:n rakennerahastojen tuntemus, ESR-ohjelmat ja -projektit Menetelmällinen osaaminen Ulkoinen arviointi, itsearviointi ja arviointikonsultaatio Kouluttaminen, osallistavat ja toiminnalliset menetelmät, kehittämistyöpajat Määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen osana erilaisia arviointi- ja selvityshankkeita Hankkeet Sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa – osapuolten kokemukset prosessista ja sen vaikutuksista […]

Lue

- 18.05.2021

Kohonen Petra


Lue - 16.11.2020

Huolman Oskari


Lue - 04.06.2020

Hotti Joona


Simple Share Buttons