Suoraan sisältöön

Menetelmät

KOMO – Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista

KOMO-kysely on samanaikaisesti oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kartoittava seulontamenetelmä ensisijaisesti ammattilaisten käyttöön. Kysely on kehitetty NUTTU – Nuoret tuella työelämään hankkeessa (2014-2017). Sen avulla voidaan tunnistaa henkilöitä, joiden oppimisen vaikeudet ovat saattaneet jäädä aikaisimmin tunnistamatta. Kyselyn käytössä on tärkeää huomioida vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat.

Lataa kysely ja ohjeistus seuraavista linkeistä:

KOMO-kysely

Ohjeistus KOMO-kyselyä käyttäville ammattilaisille


Tieteellinen artikkeli:

Peltonen K, Gustavsson-Lilius M, Parkkila M, Stenberg J, Poutiainen E. Oppimisen ja mielenterveyden ongelmia kartoittavan KOMO-kyselyn psykometriset ominaisuudet. Psykologia 2019, 54, 1, 21-33. [Tiivistelmä]


KOMO englanniksi ja ruotsiksi

Questionnaire of learning and mental health problems (KOMO)

KOMO-questionnaire is a simultaneous screening method for learning disabilities and mental health problems meant for the professional usage. It can help to identify people whose learning disabilities might have gone unrecognised. It is important to pay attention to voluntary participation, confidentiality and safeguarding whilst using the questionnaire.

Download the questionnaire and guidance by clicking the link below:

KOMO-questionnaire

Guidance for a professional who uses the KOMO-questionnaire

En enkät för identifiering av inlärningssvårigheter och psykiska problem (KOMO)

KOMO-enkäten är en screeningmetod som är avsedd till professionella för kartläggning av inlärningssvårigheter och psykisk hälsa. Enkäten kan användas av professionella för att identifiera personer med inlärningssvårigheter vars problem varit dittills oidentifierade. Personer som deltar i KOMO-screeningen måste ge sitt medgivande och man bör även respektera konfidentiallitet och sekretessaspekter i användningen av KOMO-enkäten.

Du hittar enkäten och användningsinstruktioner från dessa länkar:

KOMO-enkäten

Användningsinstruktioner till professionella som använder KOMO-enkäten

 

KOMO venäjäksi

KOMO – Анкета о проблемах обучения и психического здоровья

Анкета о проблемах обучения и психического здоровья (KOMO) – методические указания 2018 г.

 

Lukivaikeuden tunnistuslista (ent. oppimisvaikeuksien tunnistuslista)

Lukivaikeuden tunnistuslista on suomennettu ja muokattu kansainvälisestä lukivaikeuden tunnistuslistasta (Adult Dyslexia Checklist; Vinegard 1994) Opi oppimaan -hankkeen aineistoja hyödyntäen (Korkeamäki ym. 2010; Nukari 2010). Tunnistuslista sisältää 22 kysymystä, jotka liittyvät ensisijaisesti lukivaikeuteen, mutta voivat vähemmässä määrin kuvata myös muita kehityksellisiä oppimisen vaikeuksia.

Lataa tunnistuslista ja ohjeistus seuraavista linkeistä:

Lukivaikeuden tunnistuslista

Lukivaikeuden tunnistuslistan ohjeistus ammattilaisille


Lähteet:

Korkeamäki J, Haapasalo S & Reuter A (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistus, arviointi ja kuntoutus. Opi oppimaan -hankkeen toimeenpano ja tulokset. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 40/2010.

Nukari J (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 39/2010.

Vinegrad M (1994) A revised Dyslexia Checklist. Educare, 48.

 

Lukivaikeuden tunnistuslista ruotsiksi

Kontrollista för dyslexi

Kontrollista för dyslexi, anvisningar för experter

 

Ryhmäkoherenssikyselyt SOC-G-20 ja SOC-G-10

Ryhmäkoherenssikyselyt on tarkoitettu kuntouttavan ryhmän sisäisen ilmapiirin ja yhteistyön sujuvuuden arviointiin. Pidempi, 20 kysymystä sisältävä Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-20) sopii käytettäväksi ryhmille, jonka osallistujilla on yhdistävänä tekijänä jokin sairaus. Lyhennetty, 10-osioinen versio (SOC-G-10), joka sopii myös muiden kuin sairaustaustaisten ryhmien sisäisen ilmapiirin ja toimivuuden arviointiin.

Lataa kysely ja ohjeistus seuraavista linkeistä:

Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-20)

Lyhennetty Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-10)

Ryhmäkoherenssikyselyt – Ohje ryhmänohjaajalle

Tieteellinen artikkeli:

Julkunen J, Pietilä P & Gustavsson-Lilius M (2013): Kuntoutusryhmän koherenssin arviointi. Kyselymenetelmän luotettavuus ja alustavia tuloksia validiteetista. Kuntoutus 3, 5–19.

 


Sisältö päivitetty 16.08.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons