Suoraan sisältöön

Menetelmät

KOMO – Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista

KOMO-kysely on samanaikaisesti oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kartoittava seulontamenetelmä ensisijaisesti ammattilaisten käyttöön. Kysely on kehitetty NUTTU – Nuoret tuella työelämään hankkeessa (2014-2017). Sen avulla voidaan tunnistaa henkilöitä, joiden oppimisen vaikeudet ovat saattaneet jäädä aikaisimmin tunnistamatta. Kyselyn käytössä on tärkeää huomioida vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat.

Lataa kysely ja ohjeistus seuraavista linkeistä:

KOMO-kysely

Ohjeistus KOMO-kyselyä käyttäville ammattilaisille


Tieteellinen artikkeli:

Peltonen K, Gustavsson-Lilius M, Parkkila M, Stenberg J, Poutiainen E. Oppimisen ja mielenterveyden ongelmia kartoittavan KOMO-kyselyn psykometriset ominaisuudet. Psykologia 2019, 54, 1, 21-33. [Tiivistelmä]

E-KOMO-kysely

E-KOMO on sähköinen versio KOMO-kyselystä (Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista), jolla kartoitetaan oppimisen ja mielenterveyden ongelmia. Kysely on ammattilaisen käyttöön tarkoitettu menetelmä, jota voi hyödyntää haastattelun ja keskustelun pohjana. Kyselyn täyttämisen jälkeen näet koosteen antamistasi vastauksista yhdellä sivulla. Näitä on tarkoitus tarkastella ammattilaisen kanssa. Täyttämisen jälkeen saat myös yksilöllisen koodin ja linkin, joiden avulla voit jakaa tulokset ammattilaiselle sekä tarkastella niitä myöhemmin. KOMO:n täyttäminen vie noin 5–15 minuuttia.

Pääset kyselyyn oheisesta linkistä:

E-KOMO-kysely

E-KOMO-käyttöohje ammattilaiselle

 

Kysely oppimisen ongelmista

Tämä kysely on oppimisen vaikeuksia kartoittava osa alkuperäisestä v. 2018 julkaistusta KOMO:sta (Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista). Menetelmä on tarkoitettu oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja puheeksi oton tueksi.

Lataa kysely ja ohjeistus seuraavista linkeistä:

Kysely oppimisen ongelmista

Kysely oppimisen ongelmista – ohjeistus


KOMO englanniksi ja ruotsiksi

Questionnaire of learning and mental health problems (KOMO)

KOMO-questionnaire is a simultaneous screening method for learning disabilities and mental health problems meant for the professional usage. It can help to identify people whose learning disabilities might have gone unrecognised. It is important to pay attention to voluntary participation, confidentiality and safeguarding whilst using the questionnaire.

Download the questionnaire and guidance by clicking the link below:

KOMO-questionnaire

Guidance for a professional who uses the KOMO-questionnaire

En enkät för identifiering av inlärningssvårigheter och psykiska problem (KOMO)

KOMO-enkäten är en screeningmetod som är avsedd till professionella för kartläggning av inlärningssvårigheter och psykisk hälsa. Enkäten kan användas av professionella för att identifiera personer med inlärningssvårigheter vars problem varit dittills oidentifierade. Personer som deltar i KOMO-screeningen måste ge sitt medgivande och man bör även respektera konfidentiallitet och sekretessaspekter i användningen av KOMO-enkäten.

Du hittar enkäten och användningsinstruktioner från dessa länkar:

KOMO-enkäten

Användningsinstruktioner till professionella som använder KOMO-enkäten

 

KOMO venäjäksi

KOMO – Анкета о проблемах обучения и психического здоровья

Анкета о проблемах обучения и психического здоровья (KOMO) – методические указания 2018 г.

 

KOMO arabiaksi

KOMO-kyselyn ja sen ohjeistuksen teksti on yleistä arabiaa. Arabian kieli jakautuu useisiin murteisiin ja variantteihin, jotka eroavat toisistaan huomattavan paljon. KOMO-kyselyä käytettäessä tulee huomioida yleisen arabian ja murteiden eroavaisuudet. Lisäksi tulee aina huomioida vastaajan kulttuuritaustan vaikutus vastauksiin.

استبيان (أسئلة) بخصوص مشاكل التعلم ومشاكل الصحة النفسية

KOMO – Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista

 

الإرشادات بخصوص – استبيان (أسئلة) مشاكل التعلم ومشاكل الصحة النفسية

Ohjeistus KOMO-kyselyä käyttäville ammattilaisille arabiaksi

 

Lukivaikeuden tunnistuslista (ent. oppimisvaikeuksien tunnistuslista)

Lukivaikeuden tunnistuslista on suomennettu ja muokattu kansainvälisestä lukivaikeuden tunnistuslistasta (Adult Dyslexia Checklist; Vinegard 1994) Opi oppimaan -hankkeen aineistoja hyödyntäen (Korkeamäki ym. 2010; Nukari 2010). Tunnistuslista sisältää 22 kysymystä, jotka liittyvät ensisijaisesti lukivaikeuteen, mutta voivat vähemmässä määrin kuvata myös muita kehityksellisiä oppimisen vaikeuksia.

Lataa tunnistuslista ja ohjeistus seuraavista linkeistä:

Lukivaikeuden tunnistuslista

Lukivaikeuden tunnistuslistan ohjeistus ammattilaisille


Lähteet:

Korkeamäki J, Haapasalo S & Reuter A (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistus, arviointi ja kuntoutus. Opi oppimaan -hankkeen toimeenpano ja tulokset. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 40/2010.

Nukari J (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 39/2010.

Vinegrad M (1994) A revised Dyslexia Checklist. Educare, 48.

 

Lukivaikeuden tunnistuslista selkokielellä

Lukivaikeuden tunnistuslista selkokielellä

 

Lukivaikeuden tunnistuslista ruotsiksi

Kontrollista för dyslexi

Kontrollista för dyslexi, anvisningar för experter

 

Ryhmäkoherenssikyselyt SOC-G-20 ja SOC-G-10

Ryhmäkoherenssikyselyt on tarkoitettu kuntouttavan ryhmän sisäisen ilmapiirin ja yhteistyön sujuvuuden arviointiin. Pidempi, 20 kysymystä sisältävä Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-20) sopii käytettäväksi ryhmille, jonka osallistujilla on yhdistävänä tekijänä jokin sairaus. Lyhennetty, 10-osioinen versio (SOC-G-10), joka sopii myös muiden kuin sairaustaustaisten ryhmien sisäisen ilmapiirin ja toimivuuden arviointiin.

Lataa kysely ja ohjeistus seuraavista linkeistä:

Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-20)

Lyhennetty Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-10)

Ryhmäkoherenssikyselyt – Ohje ryhmänohjaajalle

Tieteellinen artikkeli:

Julkunen J, Pietilä P & Gustavsson-Lilius M (2013): Kuntoutusryhmän koherenssin arviointi. Kyselymenetelmän luotettavuus ja alustavia tuloksia validiteetista. Kuntoutus 3, 5–19.

 

Ohjaten Uralle! -kysely keskustelun tueksi uraohjaus tilanteessa

Ohjaten Uralle -kysely on tarkoitettu ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuvan uraohjauksen tueksi. Kysely on suunniteltu helpottamaan urasuunnitelmista keskustelua sekä työllistymisen tukemisen suunnittelua niiden opiskelijoiden kanssa, joilla on tuentarvetta joko opinnoissa tai työelämään pääsemisessä. Kysely voi soveltua myös muiden nuorten tai erityisryhmien kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön.

Lataa kysely ja käyttöohjeet seuraavista linkeistä:

Ohjaten Uralle! -kysely

Ohjaten Uralle! Kyselyn käyttöohje

 

POINT-kysely psykososiaalisesta hyvinvoinnista

POINT-kysely on opiskelijan ja opettajan välisen ohjauskeskustelun tueksi kehitetty puheeksioton ja keskustelun apuväline. POINT-kyselyn tavoitteena on tunnistaa opiskelijan hyvinvointia ja opintojen edistymistä tukevia tekijöitä sekä opintojen keskeyttämisen liittyviä riskitekijöitä. Kyselyn käytöllä voidaan lisätä vuoropuhelua opiskelijan ja opettajan välillä sekä tuoda ohjaukseen tiiviimmin mukaan myös psykososiaalisen hyvinvoinnin näkökulma. Kysely on suunnattu etenkin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lataa kysely ja opettajan ohjeet seuraavista linkeistä:

POINT-kysely

POINT-kysely. Opettajan ohjeet

 

SPIRAL-lautapeli kuntoutuksen tueksi

SPIRAL-lautapeli on ilmainen ja helppokäyttöinen työkalu tavoitteellisen kuntoutuksen tueksi. Pelin ideana on kannustaa kuntoutujaa arvioimaan omaa toimintakykyään ja löytämään itselleen realistisia ja tärkeitä tavoitteita. Näin voidaan pohjustaa yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia vuorovaikutuksellisesti ja mielekkäästi. Spiral-sivuilta voit tulostaa pelin pelaamiseen tarvittavan materiaalin sekä perehtyä pelin käyttöön siihen opastavien videoiden avulla.

Lataa peli ja tutustu materiaaleihin seuraavasta linkistä:

Spiral-peli


Sisältö päivitetty 02.09.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons