Suoraan sisältöön

Menetelmät

KOMO – Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista

KOMO-kysely on samanaikaisesti oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kartoittava seulontamenetelmä ensisijaisesti ammattilaisten käyttöön. Sen avulla voidaan tunnistaa henkilöitä, joiden oppimisen vaikeudet ovat saattaneet jäädä aikaisimmin tunnistamatta.

KOMO-kysely on saatavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja dariksi.

Lue lisää KOMO-menetelmästä ja lataa kysely sekä ohjeistukset eri kielillä

E-KOMO-kysely

E-KOMO on sähköinen versio KOMO-kyselystä. Kysely on ammattilaisen käyttöön tarkoitettu menetelmä, jota voi hyödyntää haastattelun ja keskustelun pohjana. Kyselyn täyttämisen jälkeen näet koosteen antamistasi vastauksista yhdellä sivulla. Näitä on tarkoitus tarkastella ammattilaisen kanssa. Täyttämisen jälkeen saat myös yksilöllisen koodin ja linkin, joiden avulla voit jakaa tulokset ammattilaiselle sekä tarkastella niitä myöhemmin. KOMO:n täyttäminen vie noin 5–15 minuuttia.

Lisätietoa E-KOMO-kyselystä ja kyselyn aloittaminen

E-KOMO-käyttöohje ammattilaiselle (pdf)

 

KOMO – oppimisen ongelmat

Tämä kysely on oppimisen vaikeuksia kartoittava osa alkuperäisestä v. 2018 julkaistusta KOMO:sta (Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista). Menetelmä on tarkoitettu oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja puheeksi oton tueksi.

KOMO – oppimisen ongelmat -kysely on saatavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi.

Lue lisää KOMO – oppimisen ongelmat -kyselystä ja lataa kysely sekä ohjeistus

 

Lukivaikeuden tunnistuslista

Lukivaikeuden tunnistuslista sisältää 22 kysymystä, jotka liittyvät ensisijaisesti lukivaikeuteen, mutta voivat vähemmässä määrin kuvata myös muita kehityksellisiä oppimisen vaikeuksia.

Lukivaikeuden tunnistuslista on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja selkokielellä.

Lue lisää lukivaikeuden tunnistuslistasta ja lataa lista sekä ohjeistus

 

Ryhmäkoherenssikyselyt SOC-G-20 ja SOC-G-10

Ryhmäkoherenssikyselyt on tarkoitettu kuntouttavan ryhmän sisäisen ilmapiirin ja yhteistyön sujuvuuden arviointiin. Pidempi, 20 kysymystä sisältävä Ryhmäkoherenssikysely (SOC-G-20) sopii käytettäväksi ryhmille, jonka osallistujilla on yhdistävänä tekijänä jokin sairaus. Lyhennetty, 10-osioinen versio (SOC-G-10), joka sopii myös muiden kuin sairaustaustaisten ryhmien sisäisen ilmapiirin ja toimivuuden arviointiin.

Lue lisää ryhmäkoherenssikyselystä ja lataa kysely sekä ohjeistus

 

Ohjaten Uralle! -kysely keskustelun tueksi uraohjaus tilanteessa

Ohjaten Uralle -kysely on tarkoitettu ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuvan uraohjauksen tueksi. Kysely on suunniteltu helpottamaan urasuunnitelmista keskustelua sekä työllistymisen tukemisen suunnittelua niiden opiskelijoiden kanssa, joilla on tuentarvetta joko opinnoissa tai työelämään pääsemisessä. Kysely voi soveltua myös muiden nuorten tai erityisryhmien kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön.

Lue lisää Ohjaten Uralle! -kyselystä ja lataa kysely sekä ohjeistus

 

POINT-kysely psykososiaalisesta hyvinvoinnista

POINT-kysely on opiskelijan ja opettajan välisen ohjauskeskustelun tueksi kehitetty puheeksioton ja keskustelun apuväline. POINT-kyselyn tavoitteena on tunnistaa opiskelijan hyvinvointia ja opintojen edistymistä tukevia tekijöitä sekä opintojen keskeyttämisen liittyviä riskitekijöitä. Kyselyn käytöllä voidaan lisätä vuoropuhelua opiskelijan ja opettajan välillä sekä tuoda ohjaukseen tiiviimmin mukaan myös psykososiaalisen hyvinvoinnin näkökulma. Kysely on suunnattu etenkin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lue lisää POINT-kyselystä ja lataa kysely sekä ohjeistus

 

SPIRAL-lautapeli kuntoutuksen tueksi

SPIRAL-lautapeli on ilmainen ja helppokäyttöinen työkalu tavoitteellisen kuntoutuksen tueksi. Pelin ideana on kannustaa kuntoutujaa arvioimaan omaa toimintakykyään ja löytämään itselleen realistisia ja tärkeitä tavoitteita. Näin voidaan pohjustaa yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia vuorovaikutuksellisesti ja mielekkäästi. Spiral-sivuilta voit tulostaa pelin pelaamiseen tarvittavan materiaalin sekä perehtyä pelin käyttöön siihen opastavien videoiden avulla.

Sivustolta löydät myös nuorille ja aikuisille suunnatun Spiral Oppimisvaikeudet -version.

Lue lisää SPIRAL-menetelmästä ja tutustu materiaaleihin sekä lataa peli

 


Sisältö päivitetty 29.06.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons