Suoraan sisältöön

Asiantuntijapalvelut

Oppimisen tuen keskuksesta voi ostaa neuropsykologin ja psykologin asiantuntijapalveluita oppimisvaikeuksiin sekä muihin tiedonkäsittelyn ongelmiin ja näihin liittyviin mielenterveyden haasteisiin.

Oppimisen tuen keskuksesta voit ostaa:

  • Neuropsykologisen tutkimuksen oppimisvaikeuksien tai muiden tiedonkäsittelyn vaikeuksien ja mahdollisten mielialaongelmien tarkemmaksi selvittämiseksi.
  • Neuropsykologista kuntoutusta oppimisvaikeuksiin tai muihin tiedonkäsittelyn ongelmiin.
  • Ryhmämuotoista kuntoutuksellista tukea oppimisvaikeuksiin, kuten oppimisvaikeuksiin kohdentuvan tukiryhmän (ks. esimerkiksi Kuntoutussäätiön tarjoamat Oppi ja Opi iisisti -ryhmät).
  • Koulutuskokonaisuuksia tai yksittäisiä luentoja oppimisvaikeuksiin, muihin tiedonkäsittelyn vaikeuksiin ja näiden yhteydessä ilmeneviin mielenterveyden ongelmiin liittyen.
  • Opiskelun tukeen liittyvien palveluiden kehittämistä koskevat arviointitutkimukset ja opiskelijoiden tukitarpeita koskevat tutkimukset ja selvitykset.

Ota yhteyttä asiatuntijoihimme!

Kliinisen neuropsykologian dosentti, neuropsykologi, johtava tutkija Erja Poutiaisella on pitkä kokemus aikuisasiakkaiden kliinisten neuropsykologisten tutkimusten ja -kuntoutuksen toteutuksesta sekä kliinisen neuropsykologian alan työnohjauksesta (työnohjaajapätevyys). Hänellä on myös laaja kokemus neuropsykologisten sisältöjen kouluttajana ja luennoijana samoin kuin useista kuntoutumisen edistämiseen liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista ja niiden johtamisesta.

Poutiainen Erja

Johtava tutkija, kliinisen neuropsykologian dosentti, neuropsykologi, FT

044 781 3156 | erja.poutiainen@kuntoutussaatio.fi

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL Johanna Nukari on toiminut 16 vuotta neuropsykologian alalla, joista viimeiset 14 vuotta erityisesti nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien parissa, muun muassa neuropsykologisen tutkimuksen, neuropsykologisen kuntoutuksen, ryhmämuotoisen kuntoutuksen, tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä kouluttamisen muodossa. Hän on kehittänyt oppimisvaikeuksien psykologista arviointia ja oppimisvaikeuksien yksilö- ja ryhmämuotoista kuntoutusta sekä tuottanut oppimisvaikeuksien tukemiseen liittyvää materiaalia. Kouluttajakokemusta on yli kymmenen vuoden ajalta.

Nukari Johanna

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL

044 7813 109 | johanna.nukari@kuntoutussaatio.fi

Neuropsykologiaan erikoistuva psykologitutkija, PsM Johanna Stenberg on perehtynyt erityisesti aikuisten oppimisen vaikeuksien ja neurologisten häiriöihin arviointiin ja kuntoutukseen. Hän on ollut kehittämässä oppimisen ja mielenterveyden pulmien alustavan tunnistamisen sekä kuntoutuksen tavoitteiden asettamisen menetelmiä. Asiakastyötä hän tekee sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti.

Stenberg Johanna

Psykologitutkija (toimivapaalla)

044 7813186 | johanna.stenberg@kuntoutussaatio.fi

Neuropsykologiaan erikoistuva psykologitutkija, PsM Kati Peltonen on työskennellyt viimeiset viisi vuotta eri kehittämis- ja tutkimusprojekteissa liittyen nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin ja urheiluaivovammoihin. Oppimisen tuen keskuksessa hän on tehnyt erilaisten oppimisvaikeuksiin liittyvien koulutus- ja kehittämistehtävien lisäksi asiakastyötä mm. ryhmien ohjausta ja neuropsykologisia tutkimuksia.

Peltonen Kati

Psykologitutkija

044 781 3115 | kati.peltonen@kuntoutussaatio.fi

Psykoterapeutti (kognitiivinen- ja ratkaisukeskeinen viitekehys), PsM Leena Boltar, on myös psykodraamaohjaaja ja esimiesten työnohjaaja, jolla on työ- ja organisaatiopsykologian EUROPSY -erityispätevyys. Hänellä on yli 30 vuoden työkokemus psyykkisen hyvinvoinnin palauttamisen ja vahvistamisen tukemisesta ja siihen liittyvästä kouluttamisesta. Työssään hän integroi kognitiivisia, ratkaisukeskeisiä ja toiminnallisia menetelmiä. Hän on julkaissut mm. mielentaidoista ja vuorovaikutuksesta.

Boltar Leena

Psykologi, PDO, psykoterapeutti, työnohjaaja

044 781 3095 | leena.boltar@kuntoutussaatio.fi

Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki on tutkinut oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kokevien nuorten ja aikuisten koulutus- ja työelämäkokemuksia, tuen saamista ja vaikeuksiin liittyviä selviytymiskeinoja. Lisäksi Korkeamäki on perehtynyt koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn ja koulutuksen saavutettavuutta koskeviin keskusteluihin. Korkeamäellä on myös kokemusta palveluiden kehittämisestä ja niiden arvioinnista.

Korkeamäki Johanna

Tutkija

044 781 3127 | johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi

Psykologitutkija, PsM Minna Parkkila on työskennellyt kehittämis- ja tutkimushankkeissa painottuen oppimisessa, mielenterveydessä tai työllistymisessä vaikeuksia kokeviin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Hän on tehnyt kehittämistyötä mm. erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuentarpeen tunnistamisen liittyvien menetelmien sekä haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten ohjauksen parissa. Hän tekee asiakastyötä yksilö- ja ryhmämuotoisesti.

Parkkila Minna

Psykologitutkija, PsM

0447813112 | minna.parkkila@kuntoutussaatio.fi

Psykologitutkija, PsM, Elina Naamanka on perehtynyt erityisesti aikuisten kehityksellisten vaikeuksien, kuten oppimisen haasteiden, neuropsykologiseen arviointiin sekä näihin vaikeuksiin suunnattujen tukimuotojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi hän on ollut kehittämässä oppimisen ja mielenterveyden ongelmien tunnistamisen sekä asiakaslähtöisen tavoitetyöskentelyn menetelmiä. Hän tekee asiakastyötä yksilö- ja ryhmämuotoisesti.

Naamanka Elina

Psykologitutkija

044 781 3106 | elina.naamanka@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 06.05.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons