Suoraan sisältöön

Asiantuntijapalvelut

Neuropsykologin ja psykologin palvelut

Oppimisen tuen keskuksesta voi ostaa neuropsykologin ja psykologin palveluita oppimisvaikeuksiin sekä muihin tiedonkäsittelyn ongelmiin ja näihin liittyviin mielenterveyden haasteisiin 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Tutustu Kuntoutussäätiön psykologipalveluihin tästä.


Koulutuspalvelut

Tulevat koulutukset

  • Psyykkisen ja kognitiivisen työ- ja toimintakyvyn arviointi 16.11.2023 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot löytyvät Kuntoutussäätiön tapahtumakalenterista

Tilauskoulutukset

Oppimisen tuen keskuksesta voi ostaa myös räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia tai yksittäisiä luentoja.

Osaamisemme on erityisen vahvaa oppimisvaikeuksien ja muiden tiedonkäsittelyn vaikeuksien alueella sekä näihin vaikeuksiin liittyvien mielenterveyden ongelmien sisällöissä.

Voimme muokata koulutuksen sisältöjä tilaajan toiveiden mukaiseksi tai luoda juuri teidän organisaatioonne sopivan koulutuskokonaisuuden.

Kouluttajina toimivat Oppimisen tuen keskuksen ammattitaitoiset kouluttajat (ks. tarkemmat kuvaukset asiantuntijoista sivun alaosasta)

Esimerkkejä tilattavien maksullisten koulutuskokonaisuuksien sisällöistä:

Oppimisvaikeuksien ilmeneminen nuorilla ja aikuisilla

  • erilaisten kehityksellisten oppimisvaikeuksien ilmeneminen
  • rinnakkaiset mielenterveyden haasteet
  • oppimisvaikeudet maahanmuuttajataustaisilla

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tuki

  • oppimisvaikeuksien puheeksi otto ja alustavan tunnistamisen menetelmät
  • oppimisvaikeuksien tukeminen opinnoissa/työssä/arjessa
  • oppimisen (digi)apuvälineet oppimisvaikeuksien tukena

Ohjauspolku oppimisvaikeuksissa

  • millaista jatko-ohjausta nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien kohdalla voi tehdä
  • minkälaisia tunnistamisen ja tuen palveluita on saatavilla

Oppimisen tuen keskuksen asiantuntijat:

Kliinisen neuropsykologian dosentti, neuropsykologi, johtava tutkija Erja Poutiaisella on pitkä kokemus aikuisasiakkaiden kliinisten neuropsykologisten tutkimusten ja -kuntoutuksen toteutuksesta sekä kliinisen neuropsykologian alan työnohjauksesta (työnohjaajapätevyys). Hänellä on myös laaja kokemus neuropsykologisten sisältöjen kouluttajana ja luennoijana samoin kuin useista kuntoutumisen edistämiseen liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista ja niiden johtamisesta.

Poutiainen Erja

Johtava tutkija, kliinisen neuropsykologian dosentti, neuropsykologi, FT

044 781 3156 | erja.poutiainen@kuntoutussaatio.fi

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL Johanna Nukari on toiminut neuropsykologian alalla viimeiset 15 vuotta erityisesti nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien parissa, muun muassa neuropsykologisen tutkimuksen, neuropsykologisen kuntoutuksen, ryhmämuotoisen kuntoutuksen, tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä kouluttamisen muodossa. Hän on kehittänyt oppimisvaikeuksien psykologista arviointia ja oppimisvaikeuksien yksilö- ja ryhmämuotoista kuntoutusta sekä tuottanut oppimisvaikeuksien tukemiseen liittyvää materiaalia. Kouluttajakokemusta on yli kymmenen vuoden ajalta.

Nukari Johanna

Neuropsykologian erikoispsykologi, erikoistutkija, PsT

044 7813 109 | johanna.nukari@kuntoutussaatio.fi

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsM Johanna Stenberg on perehtynyt erityisesti aikuisten oppimisen vaikeuksien ja neurologisten häiriöihin arviointiin ja kuntoutukseen. Hän on ollut kehittämässä oppimisen ja mielenterveyden pulmien alustavan tunnistamisen sekä kuntoutuksen tavoitteiden asettamisen menetelmiä. Asiakastyötä hän tekee sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti.

Stenberg Johanna

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsM

044 7813186 | johanna.stenberg@kuntoutussaatio.fi

Psykoterapeutti (kognitiivinen- ja ratkaisukeskeinen viitekehys), PsM Leena Boltar, on myös psykodraamaohjaaja ja esimiesten työnohjaaja, jolla on työ- ja organisaatiopsykologian EUROPSY -erityispätevyys. Hänellä on yli 30 vuoden työkokemus psyykkisen hyvinvoinnin palauttamisen ja vahvistamisen tukemisesta ja siihen liittyvästä kouluttamisesta. Työssään hän integroi kognitiivisia, ratkaisukeskeisiä ja toiminnallisia menetelmiä. Hän on julkaissut mm. mielentaidoista ja vuorovaikutuksesta.

Boltar Leena

Psykologi, PDO, psykoterapeutti, työnohjaaja

044 781 3095 | leena.boltar@kuntoutussaatio.fi

Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki on tutkinut oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kokevien nuorten ja aikuisten koulutus- ja työelämäkokemuksia, tuen saamista ja vaikeuksiin liittyviä selviytymiskeinoja. Lisäksi Korkeamäki on perehtynyt koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn ja koulutuksen saavutettavuutta koskeviin keskusteluihin. Korkeamäellä on myös kokemusta palveluiden kehittämisestä ja niiden arvioinnista.

Korkeamäki Johanna

Erikoistutkija, VTT

044 781 3127 | johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi

Psykologitutkija, PsM Minna Parkkila on työskennellyt kehittämis- ja tutkimushankkeissa painottuen oppimisessa, mielenterveydessä tai työllistymisessä vaikeuksia kokeviin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Hän on tehnyt kehittämistyötä mm. erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuentarpeen tunnistamisen liittyvien menetelmien sekä haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten ohjauksen parissa. Hän tekee asiakastyötä yksilö- ja ryhmämuotoisesti.

Parkkila Minna

Psykologitutkija, PsM

0447813112 | minna.parkkila@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 21.08.2023

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons