Suoraan sisältöön

Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi?

Tutkimuksen julkaisutilaisuus ma 12.12. klo 9 alkaen Periscope-lähetyksenä.

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemisesta keskustellaan julkisuudessa säännöllisesti. Lisäksi lukuisissa kehittämishankkeissa on ollut tutkimusta, selvityksiä ja kehittämistoimintaa syrjäytymisen ehkäisystä. Nuorten palvelujärjestelmän tutkimus keskittyy pääosin yksittäisiin palvelukäytänteisiin ja palveluihin. Sen sijaan nuorten palveluiden yhdessä muodostamasta palvelukokonaisuudesta ei juurikaan ole empiiristä tutkimusta.

Pyrimme tällä julkaisulla vastaamaan tähän puutteeseen. Valitsimme lähestymistavan, jossa tutkittiin nuorten aikuisuuteen siirtymistä ja nuoria tukevia instituutiota tarkasteltiin perusturvaa ja julkisia palveluita yhdistelevänä järjestelmäkokonaisuutena. Valinnalla pyrimme korostamaan yhteiskuntapolitiikan eri alojen, kuten koulutus-, työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan, keskinäisen riippuvuuden ymmärtämisen tärkeyttä ja myös eri alojen yhteistoiminnan tarvetta palvelujärjestelmää kehitettäessä. Näistä lähtökohdista syntyi tutkimus Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi?

Käsillä oleva julkaisu esittää tulokset Kelan rahoittamasta ja Kuntoutussäätiön toteuttamasta Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet -tutkimushankkeesta, jossa tavoitteena oli selvittää nuorten köyhyys- ja syrjäytymisriskejä, palveluprosesseja ja -tarpeita sekä heidän eri elämänvaiheisiinsa liittyviä olennaisia hyvinvoinnin osatekijöitä.

Julkaisutiedot

Harkko J, Lehikoinen T, Lehto S, Ala-Kauhaluoma M.
Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä.
Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 144, 2016. 152 s.
ISBN 978-952-284-009-7 (nid.) | 978-952-284-010-3 (pdf).

Avainsanat: nuoret, koulutus, toimeentulo, lastensuojelu, mielenterveys, työllistyminen, työkyvyttömyys, kuntoutus, syrjäytyminen, riskitekijät, aikuistuminen

Nyckelord: ungdomar, utbildning, utkomst, barnskydd, mental hälsa, sysselsättning, arbetsoförmåga, rehabilitering, utslagning, marginalisering, riskfaktorer, vuxenblivande

Keywords: young people, education, subsistence, child welfare, foster care, mental health, employment, work disability, rehabilitation, marginalisation, social exclusion, risk factors, transition to adulthood

LisätietojaSisältö päivitetty 14.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons