Suoraan sisältöön

Lukivaikeuden neuropsykologinen kuntoutus

Lukivaikeuden neuropsykologinen kuntoutus käsittää 12 kestoltaan 2 x 45min mittaista tapaamista.

Kuntoutuksessa käsitellään kuntoutujan sen hetkisessä elämäntilanteessa olevia keskeisiä lukivaikeuteen liittyviä haasteita (vaikeudet opinnoissa, työhön tai opintoihin hakeutumisessa).

Lukivaikeuden kuntoutuksen menetelmiä ovat mm:

  • keskustelujen avulla ongelmien ja oman tilanteen jäsentäminen sekä oman oppimisvaikeuden vaikutusten ymmärtäminen
  • harjoitteiden avulla metakognitiivisten taitojen parantaminen ja uusien strategioiden omaksuminen
  • kotona itsenäisten harjoitteiden tekeminen opeteltujen asioiden soveltamiseksi käytäntöön sekä
  • itsetunnon tukeminen ja kielteisten oppimiskokemusten purkaminen.

Lukivaikeuden nps-kuntoutukseen on mahdollista hakea tukea Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahoista, jolloin se vastaa kestoltaan 24 x 45min kuntoutustapaamista.


Sisältö päivitetty 07.12.2022

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons