Suoraan sisältöön

Living Lab on kuntoutuksen kokeilukiihdyttämö

Kuntoutusäätiö tähtää kuntoutuksen Living Labiksi: kuntoutusjärjestelmän konkreettiseksi uudistajaksi ja uudistumisen välineiden tuottajaksi koko Suomelle.

Living Labissa kehittämistyö yhdistyy kuntoutuja-asiakkaidemme palveluihin. Tuotamme työ-, opiskelu- ja toimintakykyä edistäviä palveluja mielenterveysongelmaisille nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja työtoimintasuhteessa oleville. Lue lisää palveluistamme kuntoutuja-asiakkaille.

Lisäksi integroimme olemassa oleviin palveluihin Living Labin mukaista jatkuvaa vaikuttavuuden tutkimusta, kuntouttavan toimintaympäristön kehittämistä ja digitalisaatiota.

Living Labissa kuntoutujan, kehittäjän ja kuntoutuksen rahoittajien yhteistyön tuloksena syntyy uusia kuntoutuksen toimintamalleja ja konsepteja. Nämä mallit levitetään kuntoutustoimijoiden käyttöön.

Toimintaan kytkeytyvät käytäntöä palvelevat tutkimukset, vaikuttavuuden mittaristot ja toimintakonseptit, joilla suomalainen kuntoutusjärjestelmä uudistuu. Toteutamme visiota yhdessä muiden kuntoutustoimijoiden kanssa.

Olemme lähellä oleva, helposti saavutettava kaupunkikuntouttaja. Sijaitsemme helsinkiläisessä kaupunkiympäristössä. Living Lab -toiminnassamme uudistamme kaupunkiympäristöön sopivia toimintamalleja, jotka liittyvät kuntoutujien hyvään arkeen ja mahdollistavat elämänhallintaloikan ja työhön kuntoutumisen.

Visiota toteutetamme osaaminen virtaamisella, resurssiviisaudella, kokeilukiihdyttämöillä tiedolla vaikuttamalla. Haluamme tehdä kuntoutuksesta mahdollisimman vaikuttavaa.

Living Lab yhdistää kuntoutusosaamisemme

Kuntoutuksen suunnannäyttäjinä tuemme kuntoutuksen kokonaisvaltaista uudistumistyötä. Kokoamme asiantuntemustamme tukemaan ja mahdollistamaan eri tasoilla tapahtuvaa muutosta. Nämä ovat poliittisen päätöksenteon ja toimintapolitiikan tasot, joilla kuntoutusta ohjataan, järjestelmän ja organisaatioiden taso sekä ammattilaisten ja kuntoutujien keskinäinen uudelleenjäsentyvä suhde.

Kuntoutussäätiön kokeilu- ja kehittämistoiminnassa Living Lab -toimintamallilla haetaan uudenlaisia ratkaisuja perinteisestä kuntoutuspalvelutuotannosta kohti monitoimijaista kuntoutusta. Lisäksi toimintamallilla pyritään edistämään niin ammattilaisten kuin kuntoutujienkin toiminnan ja osallistumisen mahdollisuuksia. Muodostamme tähän tehtävään vastaamiseksi joustavia projektitoiminnan ympäristöjä ja tutkimussoluja.

Lisätietoja


Kuitunen Soile

Toimitusjohtaja

044 781 3117 | kuntoutussaatio@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 15.12.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons