Suoraan sisältöön

Kuntouttavan työn uudistajat KUTU

KUTU-hanke on päättynyt maaliskuussa 2019.
Kiitos kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille.

Hankkeen loppuraportti on julkaistu Kuntoutussäätiön työselosteita -sarjassa.

Kuntouttavan työn uudistajat (KUTU) -hankkeessa tutkitaan pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteitä ja mahdollisuuksia. Osallistujaa tuetaan työvalmiuksien kehittämisessä ja työnhaussa niin, että hän voi saada toimeentuloa ansiotyössä aidossa työympäristössä. Hankkeessa luodaan uusi tuetun työllistymisen malli, jossa hyödynnetään yhteistyöverkostoja, palvelumuotoilua ja digitaitoja.

Hanke toteutetaan pääkaupunkiseudulla. Mukana on työttömien verkostoja, työllistymistä edistäviä tai suoraan työllistäviä yrityksiä, yhteisöjä tai muita toimijoita.

Osallistua voivat kaikki takaisin työelämään pyrkivät pitkäaikaistyöttömät. Hankkeeseen ei lähetetä vaan siihen hakeudutaan omasta tahdosta.

KUTU-hanke kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Sitä tuetaan Veikkauksen voittovaroilla.

Hyötyjä työllistyjälle

 • Oman osaamisen uudelleen löytäminen, havainnollistaminen ja tuotteistaminen
 • Ammatillisen identiteetin vahvistuminen
 • Uuden työn tunnistaminen ja luominen suhteessa sidosryhmiin ja mielenkiinnon kohteisiin
 • Työ- ja toimintakyvyn vahvistuminen: digi-, kansalais- ja työelämäkohtaiset taidot, itseluottamus, onnistumisen kokemus, tulevaisuususko
 • Mahdollisuus työllistyä pysyvästi tai määräaikaisesti, osa- tai kokopäiväisesti

Hyötyjä yhteistyökumppaneille

 • Teknologian synnyttämät mahdollisuudet, uudet tavat tehdä töitä
 • Digitalisaation hyödyntäminen
 • Työohjauksellinen tuki työnantajille
 • Projektimainen työllistäminen
 • Piilotyöpaikkojen aukaisu
 • Edelläkävijyys työmarkkinoiden muutoksessa
 • Vastuullinen yrityskansalaisuus

 


Sisältö päivitetty 16.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons