Suoraan sisältöön

Kuntoutusrekry

Kenelle tarkoitettu? Ketä rekrytään?

Voit olla esimerkiksi tutkija tai asiakasrajapinnassa työskentelyyn tottunut valmentaja. Olet suorittanut korkeakoulututkinnon esimerkiksi yhteiskuntatieteistä tai sosiaali- ja terveysalalta. Voit olla työhön kuntoutuksen ammattilainen. Olet ehkä ollut tekemisissä palvelumuotoilun kanssa. Kenties joskus tekemässä monitieteellisiä kuntoutukseen liittyviä tutkimuksia. Katsomme laajasti. Emme ihmettele jos joukossa olisi toimittaja, digitalisti tai muotoilija. Tärkeintä on innostus ja rohkeus astua digitaaliseen ja yhteisölliseen kuntoutusalan edelläkävijöiden joukkoon.

Valintakriteerit nyt alussa ja vaiheessa?

Kuntoutussäätiö on Suomen merkittävin kuntoutusalan tutkimuslaitos ja työhön kuntoutumisen palvelujen uudistaja. Kuntoutussäätiö muotoilee vaikuttavia uuden työn areenoita. Tarvitsemme molempiin yksiköihimme rohkeita kehittäjän mielellä toimivia asiantuntijoita työskentelemään ajasta ja paikasta riippumattomassa uuden työn kulttuurissa.

Kartoitusjaksolla 12.–16.12.2016 digiloikkaamme yhdessä uuden työn kulttuuriin. Katsomme tämän aikana osuvatko tulevaisuudenkuvamme yhteen. Jos osuvat, tulee meille töihin noin viisi henkilöä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja saman verran muotoilemaan ja tuottamaan entistä vaikuttavampia palveluja. Joka tapauksessa tulet mukaan rakentamaan kuntoutuksen Living Labia, jossa laaja-alainen tutkimuksellinen osaaminen yhdistyy asiakasrajapinnassa erilaisiin palveluihin ja kokeiluihin. Henkilöt kouluttautuvat 65 päivää rakentaen uuden työn muotoja avoimessa digitaalisessa maailmassa. Ja sitten töihin.

Miten haetaan?

Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero 669412) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon.

Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata osoitteessa www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Kuka kouluttaa — miten hyödyttää valittua?

Koulutus sitoutuu vahvasti työelämän muutokseen, jossa etenkin pääkaupunkiseudulla korkeasti koulutettuja tutkijoita ja myös palveluja tuottavia henkilöitä on joutunut työttömiksi. Koulutettu rakenteinen työn teon tapa ei vastaa muuttuvan työelämän tarpeita.

Kuntoutussäätiö suunnannäyttäjänä on sekä tutkimusorganisaationa että kehittäjäorganisaationa rakentamassa uutta työn tekemisen tapaa. Työ ei rajoitu enää työaikaan tai -paikkaan, vaan ihminen joutuu ja pääsee hahmottamaan työelämän ja vapaa-ajan rajan uudesti. Itseohjautuvuus tuo innovaatiot ja innostuksen työhön. Rakenteisesta työelämästä siirrymme kohti itseohjautuvuutta – ja sitä kautta innostukseen ja innovaatioihin.

Työntekijöiden on pystyttävä löytämään itse uusia toimintamalleja. Sellaisia jotka tuottavat arvoa heille itselleen, organisaatiolle ja ennen kaikkea asiakkaille. Rekrykoulutettavat luovat yhdessä uutta työelämää ja työn tekemisen kulttuuria. Heidän tukenaan on kouluttajien lisäksi Kuntoutussäätiön uuden työn areenoiden johtajat ja työntekijät. He työskentelevät yhdessä jo uuden työn teon tavan omaksuneiden ihmisten kanssa ja luovat uutta malliksi muillekin. Koko ohjelma rakentuu kokeilukulttuurin hengessä, ja sen tavoitteena on löytää työinnostuksen ja tuottavuuden uusia elementtejä. Kuntoutussäätiö tarjoaa areenan, jonka avulla luodaan entistä parempaa kuntoutusjärjestelmää ja laajemmin yhteiskuntaa.

Mitä koulutuksessa tapahtuu?

Koulutusohjelmaan kuuluu osaamisen tuotteistamista, digitaalisen maailman ja sisällöntuotannon taitoja, palvelumuotoilua, asiakaskokemuksen johtamista, kuntoutuspalvelujen toteuttamista sekä myynti- ja markkinointitaitoja. Koulutettavat osaavat koulutuksen jälkeen kehittää, konseptoida ja juurruttaa kuntoutusmalleja digitaalisella, fyysisellä ja sosiaalisella vuorovaikutuksen kentällä.

Miten rekrykoulutus etenee?

Koulutuksen kartoitusjakso kestää viisi päivää ajalla 12.–16.12.2016.
Koulutus, jossa on lähiopetusta 22 päivää ja työssäoppimista 43 päivää, toteutetaan ajalla 19.12.2016–28.3.2017.

Kartoitusjaksolle valitaan hakemuksen ja videohaastattelun pohjalta n. 20 henkilöä ja varsinaiseen koulutukseen 10 henkilöä. Koulutuksessa on lomaa 23.12.2016–1.1.2017.

Muuta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Koulutusneuvonnasta 0295 020 702, ma-pe klo 9.00–16.15 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.


Sisältö päivitetty 14.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons