Suoraan sisältöön

Kuntoutuspäivien blogi

LueKuntoutuspäivien blogi - 27.03.2017

Mistä puhumme, kun puhumme osallisuudesta?

Osallisuus hahmottuu 2010-luvun politiikka- ja hyvinvointiohjelmissa samanaikaisesti sekä (arvo)tavoitteeksi että keinoksi lisätä ja edistää yhteiskunnan tasa-arvoa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Usein lähtöoletuksena on, että osallisuutta lisäämällä kasvatetaan yksilötason hyvinvointia, mikä puolestaan heijastuu yhteiskuntaan sosiaalisena kestävyytenä, eheytenä sekä luottamuksen lisääntymisenä. Osallisuus on kuitenkin eräänlainen kattomääritelmä, joka kerää alleen hyvin erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia käsitteineen. Puheenvuoron tavoitteena on […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 23.03.2017

Pia Donoghue: Digitalisaatio luo mahdollisuuksia työntekijälle ja työnantajalle

Mediassa ja julkissudessa on puhuttu paljon digitalisaation tuomasta muutoksesta työelämässä. Työnantajien näkökulmasta tämä muutos otetaan vastaan suurena mahdollisuutena tehostaa ja parantaa liiketoimintaa, vaikka osin se mitä tämä tarkoittaa voi olla vielä epäselvä. Työntekijöiden näkemys muutoksesta koetaan usein uhkana tai negatiivisena asiana, joka vähentää työntekijöiden tarvetta ja tekee tietyistä ammattiryhmistä tarpeettomia. Jos ihmiskunnan kehitystä tarkastelee, olemme […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 21.03.2017

Mikko Hyttinen: Toimenpiteiden rahoittamisesta tulosten ostamiseen

Sitralla on tavoite tuoda Suomeen vaikuttavuusinvestoimisen malli, joka auttaa luomaan hyvinvointia vaikuttavasti ja resurssitehokkaasti. Se on keino kanavoida yksityistä pääomaa toimijoihin tai hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteuttamistapa on tulosperusteinen rahoitussopimus (engl. Social Impact Bond, SIB). Siinä yksityinen sijoittaja rahoittaa esimerkiksi toimenpiteitä, joiden avulla maahanmuuttaja tai vajaatyökykyinen työllistyy aiempaa nopeammin […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 15.03.2017

Tervetuloa tuomariksi Työ Elämään -kilpailuun, Johannes Koponen!

”Työn muutoksesta puhutaan paljon. Unohdetaan, että työ on jo muuttunut aika paljon”, sanoo Johannes Koponen. Johannes on yksi Työ Elämään -kilpailun tuomareista ja toimii Demos Helsingin Demokratia ja kyvykkyydet -teeman johtajana.


LueKuntoutuspäivien blogi - 10.03.2017

Ohjauksen tulee taipua vahvuuksien ja tarpeiden mukaan

Luin jokin aika sitten mielenkiintoisen kirjoituksen työssäkäyvien akateemisten uraohjauksen tarpeesta. Kirjoituksessa pohdittiin, kuinka jo työssäoloaikana tarjolla oleva uraohjaus säästäisi työttömyysjaksoilta. Pitkittyneiden työttömyysjaksojen nähtiin johtuvan osaksi siitä, ettei tarkoituksenmukaista palvelua ole tarjolla heti työttömyyden alkaessa. Omassa työssäni saan tehdä yhteistyötä eri koulutustaustasta tulevien ja erilaista osaamista omaavien ihmisten kanssa. Omaa asiakaskuntaani yhdistävä tekijä on työkyvyttömyyden uhka, […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 01.03.2017

Työ elämään – kuuntelemalla sekä työntekijää että työnantajaa

”Tulee mieleen, että onko niitä työpaikkoja enää edes jäljellä sitten kun me joskus valmistumme.” Helsingin Sanomissa (19.2.2017) abit pohtivat tulevia työnäkymiä. Kovin optimistiselta näkymät eivät vaikuttaneet. Töitä ei kokemattomille ole, harva koulutus valmistaa suoraan työhön ja automatisaatio saattaa syödä loputkin valmistuville sopivat työt. Kuntoutussäätiön ja Opteamin järjestämässä Työ elämään -kilpailussa halutaan antaa ääni niille, jotka […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 23.02.2017

Tervetuloa Työ Elämään -kilpailun esiraatiin, Sanna Salminen!

”Miten oppimista voitaisiin helpottaa ja tutkintojen suorittamista viedä vielä entistä lähemmäs työelämää?” Kerrotko työstäsi, Sanna. Mahdollistan ja teen haaveista todellisia! Työskentelen asiakkuusjohtajana Opteamissa työkykyjohtamisen palveluissa.  Meillä on täällä lähes 30 ammattilaista, jotka tuottavat mm. työeläkekuntoutuksen palveluita työeläkeyhtiöille. Vuosittain mahdollistamme satoja työhön paluun polkuja henkilöille, joiden osalta on ajankohtaista alan, ammatin tai tehtävien vaihto yhteistyössä työeläkeyhtiöiden […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 16.02.2017

Tervetuloa Työ Elämään kilpailun esiraatiin, Mikko Henriksson!

”Uutta työtä muodostuu paikkoihin ja yhteyksiin, mihin ei aiemmin ole osattu ajatella.” Kerrotko työstäsi, Mikko. Työskentelen tutkijana Kuntoutussäätiössä ja olen kiinnostunut vaikuttavuuden arvioinnista eri näkökulmista. Tällä hetkellä arvioin uudenlaisen työssä olevien ammatillista työkykyä tukevan kuntoutuksen toteutusta, sekä työskentelen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin parissa. Yksi työllistämisratkaisuja koskeva asia on se, että määräaikainen työn teon ja teettämisen tapa […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 09.02.2017

Tervetuloa tuomariksi Työ Elämään -kilpailuun, Mikko Hyttinen!

”Julkiset varat on kohdennettava tukemaan yksilön selviytymistä työn murroksessa!” Kerrotko työurastasi, Mikko. Johdan Sitrassa Työelämän taitekohdat -avainaluetta, jonka tehtävänä on uudistaa työelämän toimintamalleja paremmin sopiviksi talouden ja työmarkkinoiden haasteisiin sekä tulevaisuuteen. Avainalueella muun muassa kehitetään uusia tapoja toimia, jotta työ löytää helpommin tekijänsä ja tekijä työnsä. Tavoitteena on, että työn markkinoilla kohtaanto paranee ja sen […]


LueKuntoutuspäivien blogi - 03.02.2017

Vertaistuki tehoaa oppimisvaikeuksiin ja mielenterveysongelmiin – tule Kuntoutuspäiville kuulemaan lisää

Oppimisvaikeudet ja mielenterveyden ongelmat liittyvät usein toisiinsa ja aiheuttavat nuorille merkittävää haittaa opintoihin pääsyssä ja niiden suorittamisessa, työllistymisessä ja työtehtävien menestyksekkäässä hoitamisessa. Sopivan ja oikea-aikaisen tuen avulla oppimisvaikeudet eivät kuitenkaan estä menestymistä elämässä. Kaikkien oppimisvaikeuksia ei havaita koulupolun aikana eikä niihin ole riittävästi tukea tarjolla. Kuntoutussäätiössä on viime aikoina keskitytty uusien oppimisvaikeuksien ja mielenterveysongelmien tunnistamisen […]


Simple Share Buttons