Suoraan sisältöön

Kuntoutuspäivien 2018 blogi

LueKuntoutuspäivien 2018 blogi - 22.05.2018

Mikä on pitkäaikaistyöttömien fyysisen aktiivisuuden yhteys työllistymistä edistävien palveluiden käyttöön?

Bongasimme somesta ilmoituksen Kuntoutussäätiön ja opiskelijoiden yhteistyössä toteutettavista projekteista viime syksynä. Projektien teemoina olivat asiakaskokemukset. Mielenkiintomme heräsi ja lähdimme mukaan! Olimme tällöin myös ilman opinnäytetyöaihetta, joten uskoimme tämän löytyvän projektin kautta.  Projekti, jossa olemme mukana, pohjautuu Kuntouttavan työn uudistajat -hankkeeseen (KUTU). Liikkeelle lähdettiin marraskuun 2017 lopulla miettimällä menetelmää, jolla saisimme kerättyä tietoa pitkäaikaistyöttömien työllistymisen haasteista […]


LueKuntoutuspäivien 2018 blogi - 18.05.2018

SPIRAL-lautapelillä asiakaslähtöisyyttä kuntoutustavoitteisiin

Tavoitteen asettaminen kuntoutusjaksolle on usein haastavaa. Mielekäs ja motivoiva tavoite on asiakkaan asettama, mutta asiakaslähtöisen tavoitteen asettamista vaikeuttaa usein siihen varatun ajan rajallisuus. Tiukoissa aikaraameissa asiakas saattaa herkästi tarttua ohjaajan, tai vaikkapa läheisensä tarjoamaan vaihtoehtoon. Asiakkaan osallisuutta tukeville, ryhmätoiminnan osana helposti toteutettaville tavoitetyöskentelyn menetelmille on tarvetta.  SPIRAL-menetelmä kehitettiin Kelan tuella Tulevaisuus pelissä-hankkeessa helpottamaan asiakaslähtöistä tavoitteenasettelua. […]


LueKuntoutuspäivien 2018 blogi - 17.04.2018

Terapiaa omalla kotisohvalla?

Mielenterveyspotilaiden hoito ja hoidon saatavuus nousevat usein julkiseen keskusteluun. Onko hoitoa riittävästi saatavilla, ja vastaako se potilaan tarpeita ja toiveita? On tärkeää, että aiheesta keskustellaan, mutta usein vähemmälle huomiolle jää, etteivät kaikki apua tarvitsevat edes hae apua oireisiinsa. Eri arvioiden mukaan vain selvästi alle puolet masennus- ja ahdistusoireista kärsivistä hakeutuu hoitoon. Miten tätä hoitoon hakeutumisen […]


LueKuntoutuspäivien 2018 blogi - 29.03.2018

Kuka kuulee vammaisen lapsen perhettä?

Perheeseen syntyy lapsi, joka on jollakin tavalla erilainen kuin muut. Lapsella voi olla jokin vamma, joka liittyy esimerkiksi toimintaan tai kehitykseen tai kommunikointiin. Lapsen rajoitteet ja erityisyydet voivat ilmetä vasta lapsen kasvaessa. Lapsi voi myös vammautua koska tahansa. Lapsi voi olla vaikeasti vammainen. Lapsi tarvitsee tällöin hoitoa, kuntoutusta, tukea ja apua. Mutta lapsi ei ole […]


LueKuntoutuspäivien 2018 blogi - 22.03.2018

Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyö kannattaa!

Aloitin Kuntoutussäätiössä kehittäjä-kokemusasiantuntijana Tapatuunaus-hankkeessa keväällä 2017 ja sain silloin myös mahdollisuuden osallistua ensimmäisen kerran Kuntoutuspäiville. Kokemus oli mielenkiintoinen ja ensikertalaisena en uhrannut ajatuksiani päivien järjestelyihin – eikä tarvinnutkaan, kaikki sujui mutkattomasti. Nyt olen saanut mahdollisuuden osallistua tämän vuoden Kuntoutuspäivien suunnitteluun ja jos kaikki hyvin menee, myös toteutukseen. Työryhmämme työstää minulle läheistä kokemusasiantuntijuusaihetta ja etenkin kokemusasiantuntijan […]


LueKuntoutuspäivien 2018 blogi - 09.03.2018

Voiko vaikuttavaa kuntoutusta olla ilman asiakkaan kuulemista?

Kuntoutuksen vaikuttavuudesta puhuttaessa kuntoutujan oma osallisuus, sitoutuminen ja oma motivaatio nousee kärkeen kaikessa tekemisessä. Vaikuttavuutta ja tuloksia ei saada esille, ellei kuntoutuja ole sitoutunut omaan kuntoutumisen prosessiinsa – kuntoutumistaan kun ei voi kukaan ulkoistaa kenellekään toiselle. Ammattilaiset ja tänä päivänä jo merkittävissä määrin teknologiakin ovat tukena prosessin eri vaiheissa, mutta itse raaka työ on jokaisen […]


Simple Share Buttons