Suoraan sisältöön

Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa 2022-2023

Tutkimushankkeessa tarkastellaan kuntoutukseen pääsyä edesauttavia ja vaikeuttavia tekijöitä.

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea toimintakykyä ja osallisuutta. Kuntoutuksella on tutkitusti merkittävää vaikuttavuutta, mikäli sitä tarvitsevalla ihmisellä on halua ja voimavaroja kuntoutuksen käynnistämiseen ja hän pääsee tarvitsemiinsa palveluihin. Kuntoutuksen oikea-aikaisuudessa ja ohjautumisessa on kuitenkin ongelmia, jotka pahimmillaan voivat johtaa syrjäytymiseen ja eriarvoisuuden vahvistumiseen.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen keskiössä on Kelan rahoittamaan kuntoutukseen hakeutuminen ja ohjaaminen. Tutkimushankkeessa kartoitamme, miten sosioekonomiset erot ja kuntoutujan toimijuus vaikuttavat kuntoutukseen hakeutumiseen ja kuntoutukseen pääsyyn ja onko eri ohjautumiskanavilla tässä eroa.

Tutkimustuloksista on hyötyä päätöksenteossa sekä kuntoutusjärjestelmän ja asiakaslähtöisen ohjauksen käytäntöjen kehittämisessä. Tutkimuksen avulla voidaan kiinnittää kuntoutuksen tutkimusta aiempaa vahvemmin sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskeviin keskusteluihin.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimushankkeessa haastatellaan kuntoutuksen asiantuntijoita sekä Kelan kuntoutusta saaneita henkilöitä ja tehdään kuntoutujien kokemuksia kartoittava verkkokysely.

Vamlas koordinoi hanketta ja toteuttaa sen yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa. Tutkimuksen rahoittaa Kela.

Jos haluat lisätietoja hankkeesta tai osallistua tutkimushaastatteluun, ota yhteyttä hankkeen tutkijoihin!

Yhteystiedot

Kuntoutussäätiö

Erikoistutkija Sirkku Varjonen (hankkeen vastuututkija)
sirkku.varjonen(at)kuntoutussaatio.fi

Tutkija Johanna Korkeamäki
johanna.korkeamaki(at)kuntoutusaatio.fi

Vamlas

Erikoistutkija Elina Ikävalko
elina.ikavalko(at)vamlas.fi

Tutkimushankkeen tietosuojaseloste (pdf)

Tutkimustiedote haastatteluun osallistuvalle (pdf)

Kela.

Kuntoutussäätiö.

Vamlas.


Sisältö päivitetty 16.05.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons