Suoraan sisältöön

Työ- ja toimintakyvyn arviointikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja lisätä ammattilaisten työ- ja toimintakyvyn arviointiosaamista. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa monialaista näkemystä työ- ja toimintakykyarvioinnin merkityksestä sekä lisätä tietoa eri havainnoinnin ja dokumentoinnin menetelmistä. Koulutuksessa käsitellään toimintakyvyn osa-alueita, työ- ja toimintakyvyn arvioinnin teoriaa ja taustoittavaa tutkimustietoa, sekä työ- ja toimintakyvyn arvioimisen menetelmiä, mittareita ja työkaluja. Koulutuksen osiot ja sisällöt on suunniteltu niin, että ne tukevat käytännön asiakastyötä.

Koulutuksen sisältöalueet

 • Työ- ja toimintakyvyn osa-alueet ja arvioimisen menetelmät.
  • Miksi työ- ja toimintakykyä pitää arvioida?
  • Toimintakyky, toimintakyvyn ulottuvuudet
  • Työkyky, työkyvyn viitekehys, työkyvyn osa-alueet
  • Laadukas arviointi, asiakkaan osallistaminen, menetelmiä ja mittareita
 • Psyykkisen ja kognitiivisen työ- ja toimintakyvyn arviointi.
  • Psyykkisen toimintakyvyn ja tiedonkäsittelyn tilan kartoitus
  • Psyykkisen ja tiedonkäsittelyn haasteiden alustavan tunnistamisen menetelmiä
  • Miten ja milloin ohjataan tarkempiin jatkoselvittelyihin?
  • Millaisia vaikeuksien tarkemman tunnistamisen ja tuen palveluita on saatavilla?
 • Asiakasta osallistava laadukas arvioiminen.
  • Alkukartoitus, tavoitteet, kuntoutussuunnitelma ja -palaute sekä arviointi
  • Havainnointi ja dokumentointi asiakastyössä ja työpajatoiminnassa
  • Pajaohjaajien/ammattilaisten arjen havainnot ja arviot työelämävalmiuksista

Tilauskoulutuksissa koulutuksen sisältöä voidaan muokata tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Tutustu tulossa oleviin koulutuksiimme tapahtumakalenteristamme.

Niskanen Satu

Tutkija

044 7813176 | satu.niskanen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 24.08.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons