Suoraan sisältöön

Julkaisemisen yleissäännöt

Tieteellis-ammatillista Kuntoutus-kausijulkaisua julkaisevat Kuntoutussäätiö ja Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry. Lehden tekijänoikeudet kuuluvat Kuntoutussäätiölle ja Kutke ry:lle.

Lehti ilmestyy painetussa muodossa tilausmaksullisena. Lehden kirjoitukset julkaistaan vuoden viive- eli embargoajan kuluttua lisäksi sähköisesti Kuntoutussäätiön verkkosivuilla vapaasti luettavina.

Kuntoutus-lehdelle tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla ennen julkaisematon. Kuntoutus-lehti tekee jokaisen julkaistavan kirjoituksen tekijän tai tekijöiden edustajan kanssa julkaisusopimuksen, jonka tarkoituksena on siirtää kustantajille kirjoitukseen liittyvät taloudelliset oikeudet eli yksinomainen julkaisuoikeus kirjoitukseen graafisessa ja elektronisessa muodossa.

Kirjoittajan on hankittava sekä paperiversion että sähköisen version kattava julkaisulupa lainatessaan artikkeliin kuvia tai kuvioita muista julkaisuista. Samoin valokuvissa esiintyviltä ihmisiltä kirjoittajan on pyydettävä vastaava lupa julkaisemiseen.

Kirjoittajalla ei ole oikeutta Kuntoutus-lehteen julkaistavaksi hyväksytyn tai Kuntoutus-lehdessä jo julkaistun artikkelin julkaisemiseen toisessa painotuotteessa tai sähköisessä mediassa, jollei Kuntoutus-lehti anna rinnakkaisjulkaisulle erillistä kirjallista lupaa. Pääsääntöisesti lupa rinnakkaisjulkaisemiseen voidaan antaa vain vuoden embargoajan kuluttua ja vain kirjoituksen käsikirjoitusversioon, jossa kustantajan taittotyö ei näy. Tapauskohtaisesti arvioiden voidaan tehdä poikkeuksia, kuten väitöskirjojen osajulkaisujen osalta.

Kirjoittajille lähetetään heidän oman julkaistun kirjoituksensa PDF-tiedosto, jota kirjoittajat saavat yksityisesti ja harkintansa mukaan jakaa vapaasti omissa verkostoissaan ja sisäiseen käyttöön, esimerkiksi osana rahoittajalle annettavaa dokumentointia. Koska rinnakkaisjulkaisemista ei sallita, PDF-tiedostoa ei saa liittää esimerkiksi henkilökohtaisille eikä muiden toimijoiden internetsivuille.

Kustantaja määrää artikkelin ulkoasun, painoksen ja painopaikan taikka sähköisen muodon toteutuksen. Sähköisessä muodossa julkaistava artikkeli voidaan levittää kustantajan valitsemalla palvelimella sekä useiden kustantajien yhteisessä sähköisen muodon julkaisussa, tietokannassa tai tietopankissa.

Kustantajalla on oikeus uudelleenjulkaista artikkeli kaikissa niissä julkaisumuodoissa, joita julkaisusopimus koskee, samoin määrätä tällaisten julkaisujen ulkoasusta, toteutustavasta, painoksesta tai sähköisten julkaisumuotojen käyttöehdoista.

Kuntoutus-lehti ei maksa kirjoittajapalkkioita eikä vertaisarviointipalkkioita eikä lähetä kirjoittajille lehden kirjoittajakappaleita.


Sisältö päivitetty 30.08.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons