Suoraan sisältöön

Varjonen Sirkku

Erikoistutkija, VTT
Puh: 044 781 3141
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Asiantuntijuus

  • maahanmuutto
  • monikulttuurisuus
  • kotoutuminen
  • osallisuus
  • laadulliset tutkimusmenetelmät

Hankkeet

Julkaisut

Ryynänen, S., Nortio, E. & Varjonen, S. (2021). Soveltava teatteri taideperustaisena tutkimuksena. Teoksessa S. Ryynänen & A. Rannikko (toim.) Tutkiva mielikuvitus. Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 181–214.

Shemeikka, R., Schmidt-Thomé, K., Harkko, J. Paavola, J-M,  Raunio, M., Alanko, L,  Björk, A. Kettunen, P. Kouvonen, A. Pitkänen, S., Ramadan, F., Varjonen, S. ja Vuorento, M. (2021) Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:29.

Varjonen, S. Asiakkaiden kokemuksia Mahku-hankkeen kuntoutuskokeilusta. Julkaisussa S. Alanko (toim.), Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia ja taitojen vahvistumista. Kuntoutusta kehittämässä 24/2020. Helsinki: Kela 2020, 73–78.

Varjonen, S., Vuorento, M., Pitkänen, S., Vilhunen, T. & Hautamäki, L. (2020). Suomen kieltä ammatillisessa kuntoutuksessa. Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun kokeilun arviointitutkimus. Kuntoutusta kehittämässä 23/2020. Helsinki: Kela.

Renvik, T.A., Jasinskaja-Lahti, I., Varjonen, S. (2020). The Integration of Russian-Speaking Immigrants to Finland: A Social Psychological Perspective. Teoksessa Denisenko, M., Strossa, S., Light, M. (toim.). Migration from the Newly Independent States. Societies and Political Orders in Transition. Springer, Cham, 465–482.

Nortio, E., Jasinskaja-Lahti, I. & Varjonen, S. (2018). Viestintä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Teoksessa Melgin, E. & Nieminen, H. (toim.). Diplomaattinen viestintä. ProComma Academic, Vol 2018, Helsinki: ProCom – Viestinnän ammatilaiset ry, 28–37.

Varjonen, S., Nortio, E., Mähönen, T. A., & Jasinskaja-Lahti, I. (2018). Negotiations of Immigrants’ Cultural Citizenship in Discussions Among Majority Members and Immigrants in Finland. Qualitative Psychology, 5, 85–98.

Ryynänen, S., Varjonen, S., Hahtola, P., Hosiasluoma, N., Nortio, E., Urpilainen, J., & Ylikojola, P. (2017). Maahanmuuttotutkimus meni baariin. Yhteiskunnallinen ja osallistava teatteri maahanmuuttokysymysten jäsentäjänä.Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, 18, 57–72.

Varjonen, S. Zamiatin, A. & Rinas, M. (2017). Suomen venäjänkieliset: tässäja nyt. Tilastot, tutkimukset, järjestökentän kartoitus. Helsinki: Cultura-säätiö.Nortio, E., Varjonen, S., Mähönen, T. A., & Jasinskaja-Lahti. I. (2016). Interpretative Repertoires of Multiculturalism. Challenging the Majority –Minority Juxtaposition in Supporting Multiculturalism. Journal of Social and Political Psychology, 2, 623–645.

Varjonen, S., Jurva, K. & Jasinskaja-Lahti, I. (2015) ”You Should Have Told Me That Earlier”Ethnic Return Migrants’Accounts of Discrimination. Journal of Language and Social Psychology, 35, 268–286.


Sisältö päivitetty 28.05.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons