Suoraan sisältöön

Lehikoinen Tuula

Tutkija, sovellusmuotoilija; FM, tuotekehittäjä
Puh: 044 781 3122
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Tutkija, sovellusmuotoilija; FM, tuotekehittäjä

Twitter: @LehikoisenTuula

Asiantuntijuus

  • Työllisyys, työkyky ja toimintakyky
  • Kuntoutus, palvelumuotoilu ja polut työelämään
  • Nuorten hyvinvointi ja osallisuus
  • Tutkimusmenetelmät ja vaikuttavuus
  • Digitalisaatio

Julkaisuja

Ala-Kauhaluoma M, Kesä M, Lehikoinen T, Pitkänen S, Ylikojola P (2017) Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa – Osatyökykyisten työvoiman kysyntää ja sen kehittämistä koskeva tutkimus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työelämä 4. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-252-1

Julkunen, Juhani; Lehikoinen Tuula; Gustavsson-Lilius, Mila: Vanhanen, Hannu. Sydänkuntoutus ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö. Kuntoutus-lehti 1/2017, ISSN 0357-2390

Harkko, Jaakko; Lehikoinen, Tuula; Lehto, Sarita; Ala-Kauhaluoma, Mika: Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi (painossa syksyllä 2016); Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 144 |2016 tutkimuksia. Kela, Helsinki

Lehikoinen, Tuula: Miten sydänkuntoutus edistää kuntoutujien toimintakykyä? Artikkeli (2014)

Notkola, Veijo; Pitkänen, Sari; Tuusa Matti; Ala-Kauhaluoma, Mika; Harkko, Jaakko; Korkeamäki, Johanna; Lehikoinen, Tuula et al. Nuorten syrjäytyminen – tietoa, toimintaa ja tuloksia? Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013 (julkaistu myös internetissä, Tuula Lehikoisen osuus: kappale 2.2. Nuorten syrjäytyminen rekisteriaineiston tietojen valossa)

Härkäpää, Kristiina; Harkko, Jaakko; Lehikoinen, Tuula: Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet. Kelan tutkimusosasto, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia /128. Helsinki 2013. ISBN 978-951-669-921-2

Härkäpää, Kristiina; Vuorento, Mirkka; Buchert, Ulla; Lehikoinen, Tuula: Maahanmuuttajat KELAn kuntoutuspalveluissa – Kuntoutusta hakeneet, kuntoutuspäätökset ja myönnetyt toimenpiteet. Kuntoutus-lehti 2/2012, ISSN 0357-2390

Harkko, Jaakko; Ala-Kauhaluoma, Mika; Lehikoinen, Tuula: Keitä ovat vaikeasti työllistyvät ja tarvitsevatko he sosiaalista kuntoutusta. Kuntoutus-lehti 4/ 2012; ISSN 0357-2390

Harkko, Jaakko; Ala-Kauhaluoma, Mika; Lehikoinen, Tuula: Vaikeasti työllistyvät helsinkiläiset – Rekisteritutkimus kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea saaneista helsinkiläisistä työttömistä, Helsingin kaupungin Tietokeskus; Tutkimuksia 2012:4

Teoksessa Gould, Raija; Härkäpää, Kristiina; Järvikoski, Aila (toim.): Toimiiko työeläkekuntoutus? Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2012 – Lehikoinen, Tuula; Gould, Raija: Tutkimuksen toteutus (Luku 2)

Tutkimus vaikeavammaisista kuntoutujista Kelan palveluissa – tausta, tavoitteen ja menetelmä. teoksessa: Asiakkaan äänellä – Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia  80/2009

Järvikoski A, Hokkanen L, Härkäpää K (toim.) (2009) Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 80. Helsinki.

Tilastollinen vuosikirja 2008; pääkirjoitusartikkeli Tuula Lehikoinen: Vaikuttavuuden arviointi terveystutkimuksessa  (Tilastopäivät 2008)

Puumalainen J, Laisola-Nuotio A, Lehikoinen T (2003) Vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Kysely palvelujen käyttäjille ja kuntien edustajille. Tutkimuksia 71, Kuntoutussäätiö. Helsinki.


Sisältö päivitetty 21.03.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons