Suoraan sisältöön

Ilomäki Timo (toimivapaalla)

Tutkija
Puh: 044 781 3118
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Hankkeet

Alueelliset erot toimintakyvyn tuen saannissa ja tuen puutteessa

Päihde ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA): Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

(Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 2001–2014: kuormittavien ammattien tunnistaminen sekä tapaustutkimus merenkulkijat)

Taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristöön liittyvän vaikuttavuuden arviointi mm. SROI (Social Return On Investment, sijoitetun pääoman yhteiskunnallinen tuotto) menetelmällä.

Julkaisut

Hanna Rinne, Parkkinen Maari, Shemeikka Riikka, Ilomäki Timo, Notkola Veijo (2018): Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 90/2018.

Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia Järjestökentän tutkimusohjelma.

Näkemyksiä kuntoutuksen kehittämisestä ja sote-uudistuksesta yli sektori- ja ammattirajojen.

Ikääntyvien saaman epävirallisen avun puute – ATH-tutkimuksen tuloksia. Teoksessa Murto et al. (eds.) Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma.

Merenkulkijoiden työkyvyttömyys ja kuolleisuus – Loppuraportti.

Rinne Hanna, Shemeikka Riikka, Saares Aurora, Ilomäki Timo, Poutiainen Erja, Notkola Veijo (2015): Vaativat työolosuhteet näkyvät kuolleisuudessa ja työkyvyttömyydessä. Albatrossi, Merimieseläkekassan asiakaslehti 4/2015, s. 22–25.


Sisältö päivitetty 31.10.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons