Suoraan sisältöön

Ilomäki Timo

Tutkija
Puh: 044 781 3118
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Hankkeet

Arvioinnin osaamiskeskus: SROI-arvioinnit, IPS-mallin arvioinnit

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO

Digiosallisuutta ja hyvinvointia Etelä-Savossa

Julkaisut

SROI – investoinnin sosiaalinen tuotto, kuntoutuksen kontekstissa (pdf). Kirjallisuuskatsaus. Kuntoutussäätiön työselosteita 64.

Selvitys työkyvyttömyysriskin hallintatoimien vaikuttavuudesta (pdf). Työeläkevakuuttajat Tela ry.

TuleApu—tukea ja tuleterveyttä apuvälineen käyttäjille-hankkeen SROI-arviointi (pdf). Kuntoutussäätiö & Invalidiliitto 2020.

SROI-arviointi PHT ry:n Pysyvään muutokseen-hyvinvointikurssien vaikuttavuudesta (pdf).

Järjestöt hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen mahdollistajina (pdf). MIPA-tutkimustulosten yhteenvetoa. A-klinikkasäätiö, Helsinki.

Hyvis-SROI: Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n sosiaalinen tuotto (pdf).

Palkkioiden merkitys kokemusasiantuntijoille ja vertaisille (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2019, A-klinikkasäätiö, Helsinki.

Hanke-esittely: Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena. Kuntoutus 3/2018.

Taloudellisia vaikeuksia kokevien osallistuminen sote-järjestöjen toimintaan & apu osallistumisen syynä. Teoksessa Murto & Pentala (toim.) 2016: Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia Järjestökentän tutkimusohjelma. THL työpaperi 38/2016.

Hanna Rinne, Parkkinen Maari, Shemeikka Riikka, Ilomäki Timo, Notkola Veijo (2018): Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 90/2018.

Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia Järjestökentän tutkimusohjelma.

Näkemyksiä kuntoutuksen kehittämisestä ja sote-uudistuksesta yli sektori- ja ammattirajojen.

Ikääntyvien saaman epävirallisen avun puute – ATH-tutkimuksen tuloksia. Teoksessa Murto et al. (eds.) Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma.

Merenkulkijoiden työkyvyttömyys ja kuolleisuus – Loppuraportti.

Rinne Hanna, Shemeikka Riikka, Saares Aurora, Ilomäki Timo, Poutiainen Erja, Notkola Veijo (2015): Vaativat työolosuhteet näkyvät kuolleisuudessa ja työkyvyttömyydessä. Albatrossi, Merimieseläkekassan asiakaslehti 4/2015, s. 22–25.


Sisältö päivitetty 13.02.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons