Suoraan sisältöön

Ilomäki Timo

Tutkija
Puh: 044 781 3118
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Hankkeet

Alueelliset erot toimintakyvyn tuen saannissa ja tuen puutteessa

Päihde ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA): Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma/kokemusasiantuntijuus/toipumisen_%20ja_kuntoutumisen_tukena

(Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 2001–2014: kuormittavien ammattien tunnistaminen sekä tapaustutkimus merenkulkijat)

Taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristöön liittyvän vaikuttavuuden arviointi mm. SROI (Social Return On Investment, sijoitetun pääoman yhteiskunnallinen tuotto) menetelmällä.

 

Julkaisut

Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia Järjestökentän tutkimusohjelma https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131489/URN_ISBN_978-952-302-757-2.pdf?sequence=1

Näkemyksiä kuntoutuksen kehittämisestä ja sote-uudistuksesta yli sektori- ja ammattirajojen

https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/viestinta-ja-tiedolla-vaikuttaminen/kuntoutus-lehti/arkisto/kuntoutus-22016/

Ikääntyvien saaman epävirallisen avun puute – ATH-tutkimuksen tuloksia. Teoksessa Murto et al. (eds.) Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/127100/URN_ISBN_978-952-302-547-9.pdf?sequence=1

Merenkulkijoiden työkyvyttömyys ja kuolleisuus – Loppuraportti.

http://www.merimieselakekassa.fi/fi/tyohyvinvointijakuntoutus/tutkimuksia/Documents/Loppuraportti%20Merenkulkijoiden%20ty%C3%B6kyvytt%C3%B6myys%20ja%20kuolleisuus%2022102015.pdf

 

Linkit:


Sisältö päivitetty 02.10.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons