Suoraan sisältöön

Kuitunen Soile

Toimitusjohtaja
Puh: 044 781 3117
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

Toimitusjohtaja Soile Kuitunen. Valokuvaaja Pihla Liukkonen.

Toimitusjohtaja, VTT, voimarakeskeinen työnohjaaja (STOry)

Asiantuntijuus

 • osallisuus ja demokratia
 • innovaatiopolitiikka ja sosiaaliset innovaatiot
 • kuntoutusjärjestelmät ja niiden kehittäminen
 • yhteiskunnallinen yrittäjyys ja yhteisötalous
 • vaikuttavuusperustaisuus yleishyödyllisten ja yhteiskunnallisten yhteisöjen toiminnassa
 • arviointitoiminta ja arviointitoiminnan kehittäminen
 • sosiaalinen kestävyys
 • työnohjaaja (STOry)
 • työyhteisösovittelija-opiskelija

Työryhmä- ym. jäsenyyksiä

 • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus. Asiantuntija ja konsortion perustajajäsen. 2021–2023.
 • Hyvinvointialan HALI:n kuntoutuksen taustaryhmän varapuheenjohtaja.
 • Kuntoutus-lehden toimituksen jäsen.
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden alatyöryhmä: palvelujärjestelmän uudistuvat osaamistarpeet koulutusjärjestelmässä. Jäsen. Toimikausi 18.2.2022–31.3.2023.
 • Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi, opetus- ja kulttuuriministeriö (yhteistyössä STM:n kanssa). Jäsen. 2021–2023.
 • Osatyökykyiset työelämään -hallituksen kärkihankkeen ohjausryhmä, sosiaali- ja terveysministeriö. Asiantuntija. 2017–2018.
 • Kuntoutuksen uudistamiskomitean työelämäjaosto, sosiaali- ja terveysministeriö. Jäsen. 10/2016–10/2017.

Edustuksia eri yhteisöjen hallinnossa

 • ICSW (International Council of Social Welfare) Suomen toimikunnan jäsen
 • Kukunori ry:n hallituksen varapuheenjohtaja
 • Rehabilitation Finlandin hallituksen jäsen
 • Mikkelin toimintakeskus ry:n hallituksen jäsen
 • Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin neuvottelukunnan jäsen
 • SOSTE:n valtuuston jäsen
 • Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan jäsen
 • Vatesin valtuuskunnan puheenjohtaja

Viimeisimpiä esityksiä ja puheenvuoroja

 • TKI-toiminnan rahoitussuunnitelma kuntoutuksen kannalta. Esitys kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin webinaarissa 28.2.2023.
 • Huomioita järjestöjen rooliin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (pdf). Esitys Kuntoutusverkosto KUVE:n kokouksessa 10.2.2022.
 • Mitä lisäarvoa ja hyötyä järjestöistä on ihmisten kuntoutumisen tukena? (pdf) Esitys Profession Kuntoutus Forumissa 1.12.2021.
 • Sosiaalisen osallisuuden merkitys. (pdf) Esitys Vaalijalan kuntayhtymän Suunta yhdessä -hankkeen loppuwebinaarissa 26.11.2021.
 • Hyvinvointi investointina elinvoimaan. Esitys Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin neuvottelukunnassa 14.10.2021.
 • Sosiaalisesti kestävä lasten ja nuorten kunta, paneelin jäsen Kuntamarkkinoilla. Järjestäjänä Kuntaliitto. 16.9.2021.
 • Kaupunki-iltamat -paneelin jäsen. Järjestäjinä ympäristöministeriö, Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki. 6.9.2021.
 • Kuntouttava kunta lisää elinvoimaa. Esitys Kuntalaisten hyvinvoinnista kunnan elinvoimaa – miten se tehdään ja mistä rahat -seminaarissa, järjestäjinä TULE ry., Kuntoutusyrittäjät ja Kuntoutussäätiö. 7.9.2021.
 • Sosiaalisesti kestävä kaupunki. Esitys Kuopion Hyvinvointiseminaarissa 16.6.2021. Järjestäjänä Kuopion kaupunki.

Julkaisuja vuodesta 2004

Kuitunen S, Hyytinen K (2004) Julkisten tutkimuslaitosten vaikutusten arviointikäytäntöjä, mahdollisuuksia ja haasteita. VTT Tiedotteita.

Kuitunen S (2005a) Arvioinneista opiksi! Metaevaluaatio valikoiduista Sitran tilaamista arvioinneista. Sitra (julkaisematon).

Kuitunen S (2005b) Tavoitteena kehittyvä ja luova innovaatioympäristö. Kilpailukykyinen innovaatioympäristö-kehittämisohjelman arviointi. Sitra (julkaisematon).

Kuitunen S, Lähteenmäki-Smith K (2006a) Kohti horisontaalista toimintapolitiikkaa. Tapauksena teknologiaa koskeva päätöksenteko Suomessa. Hallinnon tutkimus 1.

Kuitunen S, Lähteenmäki-Smith K (2006b) Mihin menet, teknologiapolitiikka? Teknologiapäätöksenteon hallinta ja muutospaineet Suomessa. Tiedepolitiikka, kesäkuu 2006.

Kuitunen S, Lähteenmäki-Smith K (2006c) Mikä haastaisi suomalaisen teknologiapäätöksenteon? Tieteessä tapahtuu, toukokuu 2006.

Kuitunen S, Lähteenmäki-Smith K (2006d) Eliittien pelikenttä? Teknologiapolitiikan malli ja periaatteet Suomessa. Politiikka, kesäkuu 2006.

Kuitunen S, Ruoppila, S (2006) Yhteiskunnallisen tarpeen tunnistamisesta konseptiksi. Stakesin innovaatiotoiminnan konsultointihankkeen loppuraportti. Stakes (julkaisematon).

Kuitunen S (2007) The Impact Chain Model as an analytical tool for R&D evaluation, kirjassa Learning Through Evaluation. Nordic Experience (toim. Lähteenmäki-Smith). Nordregio series.

Kuitunen S, Haila K, Kauppinen I (2007) IRC Finland teknologiansiirron instrumenttina. IRC Finlandin tehtävien, toiminnan ja tulevaisuuden kehittämistarpeiden arviointi. Tekesin teknologiaohjelmaraportti 6/2007. Tekes.

Kuitunen S, Haila K (2007) Terveys-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan rajapinnoilla. FinnWellin ja Tekesin asemoitumisen arviointi. Tekesin teknologiaohjelmaraportti 8/2007. Tekes.

Kuitunen S (2008) Vaalit ja ehdokasasettelut Suomessa, teoksessa Suomen puolueet ja puoluejärjestelmät, Paloheimo, H. & Raunio, T. (toim).

Kuitunen S, Haila K, Kauppinen I (2008) Yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistämässä. ProACT-ohjelman loppuarviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja.

Kuitunen S, Haila K (2008) Verkostoitumisen pakko? Verkostotoiminta ja verkostojen hallinta osaamiskeskusohjelman klustereissa. Kirjassa Kuitunen S, Niinikoski M-L (toim.) (2008) Osaamisklusterit innovaatioyhteisöjen rakentajina. Näkökulmia osaamiskeskusohjelman lisäarvoon.  Työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuitunen S, Haila K, Lähteenmäki-Smith K (2008) Hyvä hoito – palasista kokonaisuudeksi? Raportti hyvä hoito -koordinaatioprojektin I vaiheen tuloksista ja toimenpidesuosituksista. Raportti Sitralle ja Hyvä hoito-verkostolle (julkaisematon).

Kuitunen S, Lähteenmäki-Smith K (2008) Kunnat innovaatiotoiminnan keskiöön. Kunnallistieteellinen Aikakauskirja.

Kuitunen S, Valovirta V (2014) Kunnat tarvitsevat yritysten apua uudistumiseensa. Helsingin Sanomien vieraskynä 28.4.2014.

Kuitunen, S, Mattila-Wiro, P (2017): Työkyvyn ylläpitämiseen on päteviä keinoja. Talouselämä Tebatti 28.3.2017.

Kuitunen, S, Mattila-Wiro, P (2017): Osaaminen ja vahvuudet ratkaisevat rekrytoinneissa. Kauppalehti 20.11.2017.

Kuitunen, S, Mattila-Wiro, P (2018): Entistä useammat osatyökykyiset pitää saada töihin. Suomen Kuvalehti 7.9.2018.

Kuitunen, S (2019) Olisiko jo sosiaalisesti kestävien kaupunkien aika? Selvitys sosiaalisen kestävyyden käsitteestä, tulkinnoista ja määrittelystä kaupunkien kehittämisessä. Kuntoutussäätiön työselosteita 60.

Kuitunen S, Stranius (L.) (2019): Järjestöissä syntyy arvokkaita innovaatioita. Helsingin Sanomien vieraskynä 7.8.2019.

Kuitunen, S, Mattila-Wiro, P (2019): Ratkaisuja osatyökykyisten työllistämiseen on jo olemassa. Aamulehti 9.12.2019.

Kuitunen, S (2021): Reduce inequality in urban areas by promoting equally shared opportunities and benefits (author) julkaisussa Finland’s Report on the Implementation of the New Urban Agenda (pdf), Ympäristöministeriö 2021.

Kuitunen, S, Oivo, T toim. (2021): Vajaakuntoisesta osatyökykyiseksi, osatyökykyisestä työkykyiseksi – Puheenvuoroja työkyvystä ja osatyökykyisyydestä Suomessa (pdf).

Kuitunen, S (2023): Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan – Opas yleishyödyllisille järjestöille ja säätiöille (pdf).

Kutinlahti P, Kuitunen S (2004) Valtion tutkimuslaitokset – julkisesta palvelijasta markkinavetoisiksi toimijoiksi? Tiedepolitikka 1.

Lähteenmäki-Smith K, Kuitunen S (2008) Efficiency Versus Legitimacy: The Governance of Technology, in Blühdorn, I. (ed) In Search of Legitimacy: Complexity, Efficiency and the Foundations of Democratic Politics. Routledge.

Niinikoski M-L, Kuitunen S (2007) Sähköinen asiointi terveydenhuollossa. Sähköisistä ratkaisuista toimintatapojen uudistamiseen? Teoksessa Innovaatioita julkiseen terveydenhuoltoon. FinnWell-ohjelman ensimmäinen väliarviointi. Tekesin teknologiaohjelmaraportti 3/2007. Tekes.

Uotila M, Kutinlahti P, Kuitunen S, Loikkanen T (2004) Finnish Participation in the EU Fifth Framework Programme and Beyond – Arising Challenges. Tekesin julkaisuja.


Sisältö päivitetty 01.08.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons