Suoraan sisältöön

Pitkänen Sari

Tutkija, arvioitsija, YTM
Puh: 044 781 3185
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Osaamisalueet

  • Projekti- ja ohjelma-arvioinnit
  • Ohjelmamuotoisen kehittämisen
  • EU:n rakennerahastojen tuntemus, ESR-ohjelmat ja -projektit
  • Syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymistä tukevat toiminnot
  • Kehittävä arviointi ja arviointitiedon hyödyntäminen
  • Maahanmuutto ja kotoutuminen
  • Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus (KELA, järjestöt)

Menetelmällinen osaaminen

  • Kehittävä arviointi ja arviointitiedon hyödyntäminen
  • Tutkimusavusteinen kehittäminen
  • Määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen osana erilaisia arviointi. selvityshankkeita

 

Esimerkkejä julkaisuista ja raporteista

Kolmen asunnottomuusohjelman arviointi (PAAVO I ja II 2008-2105, AUNE 2016-2019) Julkaistaan keväällä 2019 ympäristöministeriön julkaisusarjassa

Auri E., Harkko J., Heikkinen B., Hirvonen T., Jolkkonen A., Kahila P., Kurvinen A., Makkonen T., Mayer M., Nyman J., Pitkänen S., Ranta T., Sillanpää K., Ålander T. (2018). Vaikutusten jäljillä. Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman vaikuttavuuden arviointi. Rakennerahasto-ohjelman arvioinnin väliraportti 3. TEM, Helsinki (https://www.rakennerahastot.fi/arviointi)

Pitkänen S. & Harju H. (2019) Täydentävää ja tarvittavaa epämuodollista vertaistukea kotoutumiseen: Epämuodollista vertaistukea koskeva selvitys. Kuntoutussäätiö, 1/2019., PDF

Pitkänen S., Harkko J. & Lehikoinen T. (2018). ”TYPin monialaisesta yhteistyöstä saavutettu hyöty on paljon enemmän kuin osiensa summa”. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) vaikuttavuustutkimuksen loppuraportti. Julkaistaan ELY-keskuksen julkaisusarjassa

Ala-Kauhaluoma M., Pitkänen S., Ohtonen J., Ramadan F., Hautamäki L., Vuorento M. & Rinne H. (2018). Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2018. Eduskunnan tarkastusvaliokunta, Helsinki

Pitkänen S., Huotari K. & Törmä S. (2018). Lisää asumisvaihtoehtoja ja valinnanvapautta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus valtion tukemassa asumisessa. Ympäristöministeriön raportteja, 12/2018. Ympäristöministeriö, Helsinki.

Pitkänen S., Kesä M, Terävä K. & Parkkinen M. (2017) Kehittyvät nuorten työllistämisen keinot Ohjaamoissa. Julkaistu sähköisenä ja paperiversiona ELY-keskuksen julkaisusarjassa, http://kohtaamo.info/-/punnittuja-keinoja- nuorten-tyollistamiseen, englanniksi Pitkänen S. & Kesä M. (2018) The methods of promoting youth employment at the One-Stop Guidance Centers in One-Stop Guidance Center (Ohjaamo) – ready to offer multi-agency services for the young, edited by Mirja Määttä ed, 30-32.

Shemeikka R., Buchert U., Pitkänen S, Pehkonen-Elmi T., Kettunen A. (2017) Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 37/2017. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.

Pitkänen S., Saarinen T., Tuusa M. & Harju H. (2016) Suorapäätössuosituksia ja kuntoutusohjauksen kehittämistä koskeva arviointitutkimus. Koppi kuntoutuksesta -hankkeen kehittävän arvioinnin loppuraportti. Kelan tutkimus Työpapereita 111/2016. Kela, Helsinki


Sisältö päivitetty 12.04.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons