Suoraan sisältöön

Pitkänen Sari

Tutkija, arvioitsija, YTM
Puh: 044 781 3185
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Tutkija, arvioitsija, YTM

 

Osaamisalueet:

  •        Projekti- ja ohjelma-arvioinnit
  •        Ohjelmamuotoisen kehittämisen sekä EU:n rakennerahastojen tuntemus, ESR-ohjelmat ja -projektit
  •        Kehittävä arviointi ja arviointitiedon hyödyntäminen
  •        Tutkimusavusteinen kehittäminen
  •        Määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien laaja-alainen soveltaminen osana      erilaisia arviointi selvityshankkeita
  •        Syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymistä tukevat toiminnot

 

Esimerkkejä julkaisuista ja raporteista

Pitkänen S., Saarinen T., Tuusa M. & Harju H. (2016) Suorapäätössuosituksia ja kuntoutusohjauksen kehittämistä koskeva arviointitutkimus. Koppi kuntoutuksesta -hankkeen kehittävän arvioinnin loppuraportti. Kelan tutkimus Työpapereita 111/2016. Kela, Helsinki

Shemeikka R., Buchert U., Pitkänen S, Pehkonen-Elmi T., Kettunen A. (2017) Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 37/2017. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.

Shemeikka R., Aho S., Jokinen E., Järnefelt N. , Kaakinen M., Kivimäki R., Korkeamäki J., Mertala S.,  Mäkiaho A., Parkkinen M., Pitkänen S., Terävä K. & Vuorento M. (2017) Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (TYPYKE) -tutkimushankkeen loppuraportti. Työurien jatkaminen vaatii yhteisöllisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 38/2017. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.

Ala-Kauhaluoma M., Mertala S., Pitkänen S., Tuusa M., Handelberg J., Karjalainen J., Rannikko H., Kiuru P., Aho S., Mäkiaho A., Arnkil R. & Spangar T. (2016) Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot. Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (TYVA). Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 3/2016 Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.

Pitkänen S. & Terävä K. (2016) ”Saatu sanoja teoiksi, tekoja tuloksiksi”. II väliraportti ulkoisesta arvioinnista JAKE – Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishankkeessa 2014–2015. Kuntoutussäätiö, 10/2016.
Pitkänen S., Törmä S., Huotari K. & Puumalainen J. (2015). Joustavalla tuella tavalliseen asumiseen. Selvitys erityisryhmien hajautetun asumisen ratkaisuista. Ympäristöministeriön raportteja 30/ 2015. Ympäristöministeriö, Helsinki.

Arnkil R., Spangar T., Jokinen E., Tuusa M & Pitkänen S. (2015). Kokonaisvoimavarat käyttöön työllisyyden edistämisessä. Työllisyyden kuntakokeilun (2012-2015) seurantatutkimuksen loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ- ja yrittäjyys 47/2015.

Tuusa Matti, Pitkänen Sari, Shemeikka Riikka, Korkeamäki Johanna, Harju Henna, Saares Aurora, Pulliainen Marjo, Kettunen Aija & Piirainen Keijo (2014). Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti. Tutkimuksellinen tuki nuorisotakuun toimeenpanon seurannassa ja vaikuttavuuden arviointiin käytettävien indikaattorien kehittämisessä nuorisotakuun I toimeen­panovuonna 2013. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys. 15/2014.

Törmä Sinikka, Huotari Kari, Tuokkola Kati & Pitkänen Sari (2014). Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi. Selvitys vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden kokemasta syrjinnästä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sisäasiainministeriön julkaisu 14/2014.

Pitkänen Sari, Nyholm Sari, Tuusa Matti, Törmä Sinikka & Matikainen Johanna (2014).  Vastaanotto tietyillä, kotouttamistyö kaikilla. Selvitys kuntien kiintiöpakolaisten vastaanoton edellytyksistä, mahdollisuuksista ja haasteista. TEM raportteja 10/2014, Työ- ja elinkeinoministeriö.


Sisältö päivitetty 22.08.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons