Suoraan sisältöön

Ruuth Mari

Erityisasiantuntija, KM
Puh: 044 781 3181
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Osaamisalueet

 • Hanke-, hankekokonaisuus- ja ohjelma-arvioinnit
 • Ohjelmamuotoinen kehittäminen
 • EU:n rakennerahastojen tuntemus, ESR-ohjelmat ja -projektit
 • STEA-avusteisen toiminnan tuntemus
 • Syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymistä tukevat toiminnot
 • Maahanmuutto ja kotoutuminen
 • Hyvinvointi (liikunta, osallisuus)
 • Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

Menetelmällinen osaaminen

 • Itsearviointi, arviointikonsultaatio ja kehittävä arviointi
 • Tutkimusavusteinen kehittäminen
 • Yhteiskehittäminen
 • Kouluttaminen ja työpajamenetelmät
 • Määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen osana arviointi- ja selvityshankkeita

Esimerkkejä hankkeista

 • Mielekästä liikunnan iloa (MLI) -hankkeen vaikuttavuuden arviointi, tilaajana Mielen ry/ Mielekästä liikunnan iloa -hanke, vuosina 2019–2020.
 • Kehitysvammaliiton arvioinnin kehittämisen konsultoinnit, tilaajana Kehitysvammaliitto, vuosina 2018–2019.
 • Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa -hankkeen (ESR) arviointityöpajan toteutus, tilaajana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Digillä Duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa -hanke, vuosina 2018–2019.
 • Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke, rahoittajana ESR ja omarahoitus, vuosina 2015–2018.
 • Tapatuunaus – työttömien ja työvoiman ulkopuolisten alkoholinkäytön yhteisölähtöinen vähentäminen, rahoittajana sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden edistämisen määräraha, vuosina 2017–2018.
 • Mansikkapuiston tuotteistamishanke, tilaajana Mansikkapuisto, vuonna 2017.
 • Mansikkapuiston palveluiden vaikuttavuus -hanke, tilaajana Mansikkapuisto, vuosina 2016–2017.
 • Liikunta ja osallisuus -hanke, rahoittajana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), vuosina 2015– 2017.

Esimerkkejä julkaisuista ja raporteista

Harju, H., Ruuth, M., Anttilainen J., Parkkinen, M. & Hietamies, A. (toim.) 2017. Liikuntaa esteettä: Faktaa ja tarinoita -raportti. Kuntoutussäätiön Liikunta ja osallisuus -hanke. Helsinki: Unigrafia.

Heikkilä, M., Ruuth, M. & Puumalainen, J. 2019. Sosiaaliseen kuntoutukseen ohjautuminen. Artikkeli Kuntoutus-lehdessä 1/2019.

Pietilä, P., Hälikkä, P., Turtiainen, M., Niskanen, S., Parkkinen, M. & Ruuth, M. 2018. Osallistava ryhmätoiminta kokoamisvaiheesta toteutukseen. Teoksessa Pietilä, P. (toim.) Osallistava ryhmätoiminta päihteettömän arjen tueksi. Ohjaajan opas. Kuntoutussäätiö. Helsinki.

Raivio, H. (toim.) 2018. Enemmän sosiaalista toimintakykyä, lisää osallisuutta! Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeen (SOSKU) 2015–2018 loppuraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 7/2018. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy.

Ruuth, M. & Hietala, O. 2016. Vertaisneuvoja toimii tukena ja tulkkina. Artikkeli Kuntoutusportissa 29.4.2016.

Ruuth, M. & Korkiala, T. 2015. Kuntoutussäätiön hankkeessa lisätään osallisuutta liikunnan avulla. Allergia & Astma 5/2015, 30-31.

Ruuth, M., Parkkinen, M. & Niskanen, S. 2018. Osallistava ryhmätoimintamalli alkoholinkäytön vähentämiseen. Tapatuunaus-hankkeen toimintamallin arviointiraportti. Kuntoutussäätiö. Helsinki.

Suositus työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisen laatukriteereiksi. 2018. Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.


Sisältö päivitetty 07.09.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons