Suoraan sisältöön

Shemeikka Riikka

Johtaja, tutkimus ja kokeilut (VTT, FM, dos.).
Puh: 044 781 3102
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Johtaja, tutkimus ja kokeilut, VTT, FM, dos.

Asiantuntijuus

 • nuorten aikuisten ja ikääntyvien työntekijöiden työ- ja toimintakyky sekä kuntoutustarve
 • toimintakyvyn tuen alueelliset erot
 • nuorisotakuun seuranta ja arviointi
 • lääkäreiden näkemykset kuntoutuksesta
 • kuntoutuksen kohdentuminen
 • ammattiryhmittäinen kuolleisuus
 • lisääntymisterveys
 • terveyserot
 • seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvä politiikka
 • syntyvyys
 • väestönkehitys
 • globaalit terveys- ja väestökysymykset

Hankkeet

Julkaisuja vuodesta 2005 alkaen

Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Päivi Sainio, Sakari Karvonen, Aurora Saares, Jukka Murto, Seppo Koskinen, Risto Kaikkonen. 2015. Nuorten aikuisten toimintakyvyn väestöryhmittäiset erot. Kuntoutus 1/2015, 6-21.

Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Aurora Saares. 2015. Nuorten aikuisten sosiaaliset verkostot, yksinäisyys ja osallistuminen: sosiaalisen toimintakyvyn väestöryhmittäiset erot ATH-aineiston perusteella. Teoksessa Jukka Murto, Oona Pentala, Satu Helakorpi, Risto Kaikkonen (toim.):Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 25/2015, s. 41–49.

Ilomäki, Timo, Aurora Saares, Hanna Rinne, Riikka Shemeikka. 2015. Ikääntyvien saaman epävirallisen avun puute – ATH-tutkimuksen tuloksia. Teoksessa Jukka Murto, Oona Pentala, Satu Helakorpi, Risto Kaikkonen (toim.): Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 25/2015, s. 33–40.

Rinne, Hanna, Aurora Saares, Riikka Shemeikka, Timo Ilomäki, Veijo Notkola. 2015.  Suomen merenkulkijoiden kuolleisuudesta uutta tietoa. Albatrossi, Merimieseläkekassan asiakaslehti 2-3/2015, s. 14–15.

Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Aurora Saares. 2015. Socioeconomic differences in self-reported need for rehabilitation among aging employees in Finland. Conference abstract. In Lindstam S (ed.): Being, Doing, Participating, 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR), 6-9 May 2015, Helsinki, Finland, s. 34.

Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Kristiina Manderbacka, Jukka Murto, Risto Kaikkonen. 2014. Terveyspalveluiden saatavuuden alue-erot Suomessa – ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet). Teoksessa Jalava J ym. ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 29–36.

Shemeikka Riikka, Hanna Rinne, Aurora Saares, Sakari Karvonen, Jukka Murto, Risto Kaikkonen. 2014. Nuorten aikuisten terveyden ja elintapojen alue-erot – ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet). Teoksessa Jalava J ym. ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 37–44.

Tuusa, Matti, Sari Pitkänen, Riikka Shemeikka. 2014. Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia – seurantatietoa nuorisotakuun ensimmäiseltä toimeenpanovuodelta. Työpoliittinen aikakauskirja 3/2014, 23–38.

Shemeikka R, Rinne H, Saares A. 2014. Regional differences in health and health behaviour among young adults in Finland. Conference abstract. In Kaivonurmi M et al. (eds.): The 15th Biennial Conference of the European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS). Discussion paper 28/2014. National Institute for Health and Welfare (THL). Helsinki, 129–130.

Shemeikka, Riikka, Rinne, Hanna, Poutiainen, Erja, Parmanne, Piitu, Saares Aurora, Valkonen, Veli-Pekka. 2014. Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille. Suomen Lääkärilehti 38/2014, 2394-2396.

Saares, A, Shemeikka R, Rinne H. 2014. Nuorten aikuisten tupakoinnissa, alkoholinkäytössä ja terveydessä suuria alueellisia eroja. Teema-artikkeli, Kuntoutusportti.
Tuusa, Matti, Sari Pitkänen, Riikka Shemeikka, Johanna Korkeamäki, Henna Harju, Aurora Saares, Marjo Pulliainen, Aija Kettunen, Keijo Piirainen. 2014.Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti. Toimeenpanon ensimmäisen vuoden arviointi ja seurannassa sovellettavien indikaattoreiden kehittäminen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 15/2014. TEM, Helsinki.

Shemeikka R, Rinne H, Saares A, Murto J, Kaikkonen R. 2014. Alueelliset erot nuorten aikuisten terveydessä ja elintavoissa Suomessa 2012–2013 – ATH-tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 9. THL, Helsinki.

Shemeikka, Riikka, Hanna Rinne, Aurora Saares, Piitu Parmanne, Veli-Pekka Valkonen, Erja Poutiainen. 2013. Lääkäreiden näkemyksiä kuntoutuksen haasteista ja kehittämisideoista. Kuntoutus 3/2013, 20–30.

Notkola, Veijo & Riikka Shemeikka. 2013. Kuntoutus ja väestökysymys. Pääkirjoitus. Kuntoutus 1/2013, 3-4.

Shemeikka, Riikka. 2013. Ikääntyvien työntekijöiden kuntoutustarpeeseen vaikuttavat tekijät ja tukea tarvitsevien ryhmien tunnistaminen. Kuntoutuksella toimintakykyä ja osallisuutta, Kuntoutussäätiö, tutkimus ja kehittäminen, 12–13. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Shemeikka, Riikka & Jonna Oksanen. 2013. Työttömät hakevat harvoin kuntoutukseen tule-sairauden perusteella. Hyvä selkä 2/2013, 10.

Shemeikka, Riikka & Veijo Notkola. 2013. Implementing Community Based Health Care Projects: A Focus on the Project Community Based System in HIV treatment in East and Southern Africa. Afriche e Orienti, Special issue on AIDS 2012, 308-316.

Shemeikka, Riikka, Veijo Notkola, Jan Kuhanen, Heta Moustgaard, Kenneth Matengu, Katri Kontio, Harri Siiskonen. 2013. The impact of HIV on communities in North-Central Namibia. In: Arrigo Pallotti & Mario Zamponi (Eds.): HIV/AIDS in Southern Africa: Challenges, policies, actors. Villa Verucchio (RN), Italy: La Pleve Poligrafica Editore, 147-168.

Pensola, Tiina, Katja Kesseli, Riikka Shemeikka, Hanna Rinne ja Veijo Notkola. 2012.Kuntoutukseen? Sosioekonomiset tekijät Kelan kuntoutukseen hakemisessa ja myönnöissä. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 86/2012. Helsinki: Kuntoutussäätiö. 232 s.

Pensola, Tiina, Riikka Shemeikka, Katja Kesseli, Tuomo Laihiala, Hanna Rinne ja Veijo Notkola. 2012. Palkansaaja, yrittäjä, työtön: Kuolleisuus Suomessa 2001–2007. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 84/2012. Helsinki: Kuntoutussäätiö. 198 s.

Shemeikka, Riikka & Kenneth Matengu. 2012. Community Based System in HIV Treatment in Namibia:  Report of the Roundtable Discussion held on 28 April 2011, Windhoek, Namibia. Windhoek: CoBaSys and University of Namibia. 26 pp.

Shemeikka, Riikka. 2011. Yhteisöpohjainen HIV-hoito Afrikassa: Community based system in HIV treatment -hanke. Kuntoutus 4/2011, 65–66.

Shemeikka, Riikka. 2011. Participatory Action Research and expert discussions on community-based HIV treatment: CoBaSys Mid-term meeting in Windhoek. CoBaSys Newsletter 2, 2-3.

Shemeikka, Riikka. 2010. Finnish official development aid for sexual and reproductive health and rights in sub-Saharan Africa. Finnish Yearbook of Population Research XLV, 143-170.

Shemeikka, Riikka, Scholastika Iipinge, Nelago Indongo, Harri Siiskonen, Taina Torkko and Veijo Notkola. 2009.Reproductive health in southern Africa: Government policies and changes in sexual and reproductive health and rights. Evaluation reports 1/2009. Helsinki: Rehabilitation Foundation. 299 pp.

Shemeikka, Riikka. 2009. Afrikan nopea väestönkasvu jatkuu. Pari & Perhe 1/09, 27.

Kuhanen, Jan, Riikka Shemeikka, Veijo Notkola and Margareth N. O. Nghixulifwa. 2008. Junior-headed households as a possible strategy for coping with the growing orphan crisis in northern Namibia. African Journal of AIDS Research 7(1): 123–132.

Shemeikka, Riikka, Veijo Notkola, Jan Kuhanen and Harri Siiskonen. 2008.HIV and fertility decline in North-Central Namibia 1980-2004. Finnish Yearbook of Population Research 43, 7-32.

Kuhanen, Jan ja Riikka Shemeikka. 2008. Juniorijohtoiset kotitaloudet Namibian orpo-ongelman selviytymiskeinona. Namibia: Suomi-Namibia-Seuran jäsentiedote 4/2008, 18–19.

Shemeikka, Riikka, Jan Kuhanen, Veijo Notkola ja Harri Siiskonen. 2007. HIV-epidemia ja sosiaalinen ja taloudellinen tuki eteläisessä Afrikassa: Tuen tarve Pohjois-Namibiassa. Kuntoutus 1/2007, 16-36.

Shemeikka, Riikka. 2006. Fertility in Namibia: Changes in fertility levels in North-Central Namibia 1960-2001, including an assessment of the impact of HIV. Yearbook of Population Research in Finland 42. Supplement. Helsinki: The Population Research Institute of the Family Federation of Finland.

Shemeikka, Riikka, Veijo Notkola, and Harri Siiskonen. 2005. Fertility decline in North-Central Namibia: an assessment of fertility in the period 1960-2000 based on parish registers. Demographic Research [Online].  30 August 2005, Volume 13, Article 4, Pages 83-116.

Shemeikka, Riikka and Veijo Notkola. 2005. Fertility reduction caused by HIV/AIDS and its demographic impact in northern Namibia. In: Ursula Aaltonen & Simo Mannila (Eds.):  What are we doing there? Experiences and lessons learned from development cooperation in health care and social welfare (1990-2005), 207-26. Helsinki: National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES).

Shemeikka, Riikka ja Paula Alkio. 2005. Aids-tilanne Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Väestöviesti 1/2005, 7.


Sisältö päivitetty 28.02.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons