Suoraan sisältöön

Parkkila Minna

Psykologitutkija, PsM
Puh: 0447813112
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

Minna Parkkila

Psykologitutkija, PsM

Neuropsykiatrinen valmentaja

Työkykykoordinaattorikoulutus

Asiantuntijuus

  • Oppimiseen liittyvät vaikeudet
  • Neuropsykiatriset haasteet
  • Erityistä tukea tarvitsevat nuoret
  • Nuorten aikuisten työllistymisen ja mielenterveyden tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy

Hankkeet

Julkaisut

Parkkinen, M., Rinne, H., Korkeamäki, J., Parkkila, M., Vaalasranta, L., & Poutiainen, E. (2022). Sosioekonomisen perhetaustan yhteys Kelan mielenterveysperusteiseen kuntoutukseen osallistumiseen toisen ja korkea-asteen opiskelijoilla. Kuntoutus45(3), 20-37. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.122239 

Parkkila M, Boltar L, Vaalasranta L, Pitkänen S, Poutiainen E. Ohjausmallilla tukea työn ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille. Löydä suuntasi -hankkeen loppuraportti. Helsinki: Kela. Kuntoutusta kehittämässä 17, 2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020062946186

Parkkila M, Naamanka E, Poutiainen E, Hiekkala S. Vaativan kuntoutuksen toteutus etäkuntoutuksena aivovamman saaneilla. Teoksessa Salminen A-L ja Hiekkala S (toim.) Kokemuksia etäkuntoutuksesta, Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia, 47– 65. Kela, Helsinki, 2019.

Peltonen K, Gustavsson-Lilius M, Parkkila M, Mentula T, Stenberg J & Poutiainen E (2019). Oppimisen ja mielenterveyden ongelmia kartoittavan KOMO-kyselyn psykometriset ominaisuudet. Psykologia, 1/2019.

Parkkila M., Ryökkynen S., Vaalasranta L., Männistö E., Korkeamäki J. ja Gustavsson-Lilius M., (2018). Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus ja psykososiaalista hyvinvointia kartoittava kysely ammatillisissa opinnoissa. Helmi-hankkeen loppuraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 57/2018


Sisältö päivitetty 05.12.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons