Suoraan sisältöön

Parkkila Minna

Psykologitutkija, PsM
Puh: 0447813112
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

Minna Parkkila

Psykologitutkija, PsM

Neuropsykiatrinen valmentaja

Työkykykoordinaattorikoulutus

Asiantuntijuus

  • Oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvät vaikeudet
  • Neuropsykiatriset haasteet
  • Erityistä tukea tarvitsevat nuoret
  • Nuorten aikuisten työllistymisen ja mielenterveyden tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy

Hankkeet

Julkaisut

Parkkila, M. & Poutiainen, E. (2023). Miten työ ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret aikuiset voivat? NEET-ryhmään kuuluvien kokemuksia hyvinvoinnista, palveluiden käytöstä ja toimintakyvystä. Kuntoutus46(1), 19-26. https://journal.fi/kuntoutus/article/view/127800/77078

Korkeamäki, J., Parkkila, M., & Poutiainen, E. (2023). Toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden mielenterveysongelmien yhteys koettuun opintosuoriutumiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tuen hakemiseen ja saamiseen. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 26/2023. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023021026811 

Stenberg, J., Parkkila, M., Nukari, J., Poutiainen, E. Työttömyysuhanalaisten nuorten ja aikuisten oppimisen vaikeudet, rinnakkaiset mielenterveyden ongelmat, opiskelu ja hyvinvointi. Kuntoutus45(4), 39-50. https://journal.fi/kuntoutus/article/view/125399/75357  

Parkkinen, M., Rinne, H., Korkeamäki, J., Parkkila, M., Vaalasranta, L., & Poutiainen, E. (2022). Sosioekonomisen perhetaustan yhteys Kelan mielenterveysperusteiseen kuntoutukseen osallistumiseen toisen ja korkea-asteen opiskelijoilla. Kuntoutus45(3), 20-37. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.122239 

Parkkila M, Boltar L, Vaalasranta L, Pitkänen S, Poutiainen E. Ohjausmallilla tukea työn ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille. Löydä suuntasi -hankkeen loppuraportti. Helsinki: Kela. Kuntoutusta kehittämässä 17, 2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020062946186

Parkkila M, Naamanka E, Poutiainen E, Hiekkala S. Vaativan kuntoutuksen toteutus etäkuntoutuksena aivovamman saaneilla. Teoksessa Salminen A-L ja Hiekkala S (toim.) Kokemuksia etäkuntoutuksesta, Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia, 47– 65. Kela, Helsinki, 2019.

Peltonen K, Gustavsson-Lilius M, Parkkila M, Mentula T, Stenberg J & Poutiainen E (2019). Oppimisen ja mielenterveyden ongelmia kartoittavan KOMO-kyselyn psykometriset ominaisuudet. Psykologia, 1/2019.

Parkkila M., Ryökkynen S., Vaalasranta L., Männistö E., Korkeamäki J. ja Gustavsson-Lilius M., (2018). Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus ja psykososiaalista hyvinvointia kartoittava kysely ammatillisissa opinnoissa. Helmi-hankkeen loppuraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 57/2018


Sisältö päivitetty 15.03.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons