Suoraan sisältöön

Vuorento Mirkka

Tutkija
Puh:
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Asiantuntijuus

  • Kuntoutuksen palvelujärjestelmän tuntemus
  • Kielellinen, kulttuurinen ja yhteiskunnallinen moninaisuus palvelujärjestelmässä
  • Maahanmuutto, moninaisuus ja työelämä
  • Osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen tukeminen

 

Meneillään olevat hankkeet

Kuntoutuksesta tukea omaishoitajien arkeen – Implementaatiotutkimus omaishoitajien uudistuvien kuntoutuskurssien toteutuksesta, hyödyistä ja vaikutuksista (KOHA), 2017–2019

Julkaisuja

Hautamäki L, Tuomenoksa A, Vuorento M, Hiekkala S, Poutiainen E (2018) Laadullisten aineistojen yhteensovittaminen: kokemuksia AVH-kuntoutuksen tutkimuksesta. Teoksessa Seppänen-Järvelä R (toim.) Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista. Työpapereita 144. Kelan tutkimus, Helsinki.

Ala-Kauhaluoma M, Pitkänen S, Ohtonen J, Ramadan F, Hautamäki L, Vuorento M, Rinne H (2018) Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2018. Eduskunta, Helsinki.

Vuorento M, Lehtola J (2018) Sujuvaa palveluohjausta työkykykoordinaattorin tuella. Teoksessa Polkuja työelämään. Tempo-hanke 2015—2018, loppuraportti. Rehabilitation Foundation, Helsinki.

Shemeikka R, Aho S… Vuorento M (2017) Työurien jatkaminen vaatii yhteisöllisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 38/2017. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.

Buchert U, Vuorento M (2016) Maahanmuutto, kotiäitiys ja psykososiaalinen hyvinvointi, STM. (Selvitys sosiaali- ja terveysministeriön sisäiseen käyttöön)

Vuorento M, Franz-Koivisto L (2016) Maahanmuuttajataustainen vammainen lapsi ja hänen perheensä sosiaalipalveluiden asiakkaana. Teoksessa Jäppinen M, Metteri A, Ranta-Tyrkkö S, Rauhala PS (toim.) Kansainvälinen sosiaalityö. Käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Unipress, Helsinki.

Nevala N, Vuorento M (2015) Keinot käyttöön. Ohjeita työkyvyn tueksi. Osatyökykyiset työssä -ohjelma, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

Franz-Koivisto L, Vuorento M (2015) Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen perheensä kotoutumisen tukeminen. Kuntoutus 38, 2, 73-74.

Buchert U, Vuorento M (2015) Maahanmuuttajien palveluista moninaisuuteen vastaamiseen. Katsaus kuntoutuspalvelujen kehittämisen lähtökohtiin ja tuloksiin eri maissa, Kela. (Kirjallisuuskatsaus Kelan sisäiseen käyttöön)

Vuorento M, Terävä K (2014) Osatyökykyisen työssä jatkamisen ja työllistymisen tukeminen. Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus. Kuntoutussäätiön työselosteita 48. Kuntoutussäätiö, Helsinki.

Buchert U, Vuorento M (2012) Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 81. Kela, Helsinki.

Härkäpää K, Vuorento M, Buchert U, Lehikoinen T (2012) Maahanmuuttajat Kelan kuntoutuspalveluissa. Kuntoutusta hakeneet, kuntoutuspäätökset ja myönnetyt toimenpiteet. Kuntoutus 35, 2, 13–29.

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta (2009) Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan elämän eri osa-alueilla. Esiselvitysraportti. Osaaminen, työ ja hyvinvointi. Helsinki.

Pensola, Roine & Vuorento (2008) Iällä ei väliä: hyvinvoivana ja vireänä töissä ja eläkkeellä. Loppuraportti Ikkuna-hankkeessa toteutetun 55–69-vuotiaiden avomuotoisen varhaiskuntoutusmallin toteuttamisesta. Kuntoutussäätiön työselosteita 36. Kuntoutussäätiö, Helsinki.

Peltola & Vuorento (2007) Juurruttamisen edistäjät ja estäjät. Kokemuksia työllistymispalvelujen kehittämishankkeista. Kuntoutussäätiön työselosteita 33/2007. Kuntoutussäätiö, Helsinki.


Sisältö päivitetty 12.02.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons