Suoraan sisältöön

Gustavsson-Lilius Mila

Erikoistutkija, voimavarasuunnittelija, PsT
Puh: 044 781 3116
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Asiantuntijuus

  • Terveyspsykologia, sairauksien psykososiaaliset tekijät ja kuntoutus
  • Traumaattiset kriisit
  • Kuntoutusryhmien toimintakyky ja terveyskäyttäytyminen
  • Mielenterveyden ongelmia ja oppimisvaikeuksia omaavien nuorten kuntoutuksen tutkimuksellinen kehittäminen ja arviointi

 

Hankkeet

Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)
Syöpäsairauden psyykkiset vaikutukset: syöpäpotilaiden ja heidän omaistensa seurantatutkimus

NUTTU – Nuoret tuella työelämään -hanke

HELMI – psykososiaalisen arviointimenetelmän ja ohjauksen toimintamallin kehittäminen tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen

Valtimotautipotilaan kuntoutus – Tulppa -kuntoutusohjelman vaikuttavuus

Julkaisuja

Gustavsson-Lilius M. & Hietala P. Vakava sairaus koskettaa parisuhdetta. Suomen Lääkärilehti 47/2015.

Gustavsson-Lilius M, Lehtoranta P, Mentula T, Ketola M ja Poutiainen E. Mielenterveyden ja oppimisen ongelmat nuorten syrjäytymisen taustalla Kuntoutus 1/2015.

Luoma M.-L., Hakamies-Blomqvist L.,. Blomqvist C., Nikander R. & Gustavsson-Lilius M. Experiences of breast cancer survivors participating in a tailored exercise intervention – a qualitative study. Anticancer Research 2014, 34(3):1193-9.

Julkunen J., Pietilä P., Gustavsson-Lilius M. Kuntoutusryhmän koherenssin arviointi: kyselymenetelmän luotettavuus ja alustavia tuloksia validiteetista. Kuntoutus 3/2013.

Gustavsson-Lilius M & Pintilä H. (2013). Pitkäaikaissairauteen sopeutuminen. Kirjassa: Jokinen E., Kupari M., Laine K., Nieminen H., Pesonen E., Sairanen H. & Wallgren I. (Toim.): Nuorten sydänsairaudet. Kopijyvä Oy, Kuopio, 2013.

Julkunen J., Pietilä P., Gustavsson-Lilius M., Sala R., Sauliala T., & Notkola V. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+). Kuntoutussäätiön tutkimuksia. Research reports 85/2012. Helsinki.

Gustavsson-Lilius M., Julkunen J., Keskivaara P., Lipsanen J. & Hietanen P. Predictors of Distress in Cancer Patients and Their Partners. The Role of Optimism in the Sense of Coherence Construct. Psychology & Health 2012, 27; 178-95.

Gustavsson-Lilius M. Psychological consequences of cancer from the salutogenic and dyadic perspective. Helsinki, 2011.

Julkunen J., Gustavsson-Lilius M. & Hietanen P. Anger Expression, Partner Support, and Quality of Life in Cancer Patients. Journal of Psychosomatic Research 2009, 66, 235-244.

Gustavsson-Lilius M., Julkunen J., Keskivaara P. & Hietanen P. Sense of Coherence and Distress in Cancer Patients and Their Partners. Psycho-Oncology 2007, 16; 1100-1110.

Gustavsson-Lilius M., Julkunen J. & Hietanen P. Quality of Life in Cancer Patients: The Role of Optimism, Hopelessness and Partner Support. Quality of Life Research 2007, 16; 75-87.


Sisältö päivitetty 22.08.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons