Suoraan sisältöön

Parkkinen Maari

Tutkija, uuden työn muotoilija, VTM
Puh: 044 553 5261
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Tutkija, uuden työn muotoilija, VTM

Asiantuntijuus

Työskentelen Kuntoutussäätiöllä tutkijana ja projektipäällikkönä osallisuuteen, terveyteen ja kuntoutukseen liittyvissä tutkimus-, arviointi- ja kehittämishankkeissa. Työssäni hyödynnän rekisteriaineistoanalyyseja sekä yhteiskehittämisen menetelmiä.

Hankkeet

 Käynnissä olevat
Päättyneet

Tutkimukselliset julkaisut ja raportit:

Parkkinen M, Ilomäki T, Shemeikka R (2016) Näkemyksiä kuntoutuksen kehittämisestä ja sote-uudistuksesta yli sektori-ja ammattirajojen. Kuntoutus 2/2016.

Parkkinen M, Rinne H, SaaresA, Shemeikka R (2016) Vaihtelevaa, autonomista ja sisällöltään tärkeää työtä määräaikaisissa työsuhteissa. Katsaus kolmannen sektorin työoloihin. Kuntoutus 1/2016.

Parkkinen  M,  Rinne  H,  Ilomäki,  T,  Shemeikka  R  (2016)  Työelämästä  syrjäytymisvaarassa  olevien  nuorten aikuisten  sosiaalinen  osallisuus  erilaisilla  aluetyypeillä.  Julkaistu  teoksessa:  Murto  J  &  Pentala  O  (ed.) Osallistuminen,  hyvinvointi  ja  sosiaalinen  osallisuus.  Työpaperi  38/2016.  Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitos. Lue tästä PDF-julkaisu.

Rinne H, Parkkinen M, Shemeikka R, Ilomäki T, Notkola V (2018): Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015. Tutkimusraportteja,90/2018, Kuntoutussäätiö. Vertaisarvioitu. Lue tästä PDF-julkaisu.

Shemeikka R, Aho S, Jokinen E, Järnefelt N, Kaakinen  M, Kivimäki R, Korkeamäki  J, Mertala S, Mäkiaho A, Parkkinen  M,  Pitkänen  S,  Terävä  K,  Vuorento  M  (2017)  Työurien  jatkaminen  vaatii  yhteisöllisyyttä  ja yhteistoiminnallisuutta.   Työuria   pidentävät   yhteistoiminnalliset   keinot   (TYPYKE) -tutkimushankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys-ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 38/2017.

Ruuth M, Parkkinen M, Niskanen S (2018) Osallistava ryhmätoimintamalli alkoholinkäytön vähentämiseen. Tapatuunaus-hankkeen toimintamallin arviointiraportti. Kuntoutussäätiö.

Yleistajuiset julkaisut ja oppaat

Harju H, Ruuth M, Anttilainen J, Parkkinen M, Hietamies A (toim.) (2017):Liikuntaa  esteettä: Faktaa  ja tarinoita -raportti. Kuntoutussäätiön Liikunta ja osallisuus -hanke. Kuntoutussäätiö. Helsinki.

Koponen J, Korhonen S, Lahtinen V, Leppänen J, Neuvonen A, Parkkinen M, SandelinI (2015) Terveys 2050. Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta. DemosHelsinki.

Korhonen S, Leppänen J, Koponen J, Neuvonen A, Lahtinen V, Parkkinen M, Parkkinen J, Sandelin I (2014) Terveyden tulevaisuudet. Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä. DemosHelsinki.

Parkkinen M, Hälikkä P ja Niskanen S (2018): Päihteet pöydälle – Ehkäisevän  päihdetyön  kulttuuri kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntoutussäätiö.

Pietiläinen  P (toim.) (2017): Ohjaajan opas. Osallistava   ryhmätoiminta päihteettömän arjen tueksi. Kuntoutussäätiö 2018. Osiot 1 ja 2.


Sisältö päivitetty 16.03.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons