Suoraan sisältöön

Parkkinen Maari

Tutkija, uuden työn muotoilija (toimivapaalla)
Puh: 044 553 5261
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Tutkija, uuden työn muotoilija, VTM

 

Asiantuntijuus

  • Strateginen yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu ja asiakasymmärrys
  • Terveyden edistäminen ja osallisuus

 

Hankkeet

 

Julkaisut

Koponen, J., Korhonen, S., Lahtinen, V., Leppänen, J., Neuvonen, A., Parkkinen, M., Parkkinen, M. & I.Sandelin 2015: Terveys 2050. Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta. Demos Helsinki.

Korhonen, S., Leppänen J., Koponen J., Neuvonen A., Lahtinen V,. Parkkinen M., Parkkinen J., Sandelin I. 2014. Terveyden tulevaisuudet. Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä. Demos Helsinki.

Parkkinen, M. 2015: Ikääntyminen, yksinäisyys ja toimintakyky. Yli 75-vuotiaiden suomalaisten

yksinäisyyttä määrittävät tekijät ja toimintakyky yhteydessä yksinäisyyteen. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Parkkinen, M., Rinne, H., Saares, A. & Shemeikka R. (2016): Vaihtelevaa, autonomista ja sisällöltään tärkeää työtä määräaikaisissa työsuhteissa. Katsaus kolmannen sektorin työoloihin. Kuntoutus 1/2016.

Parkkinen, M., Rinne, H., Ilomäki, T. & Shemeikka R. (2016): Työelämästä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten sosiaalinen osallisuus erilaisilla aluetyypeillä. Julkaistu teoksessa: Murto J. & Pentala O. (ed.) Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus. Työpaperi 38/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131489/URN_ISBN_978-952-302-757-2.pdf)¨

Parkkinen, M., Ilomäki, T. Shemeikka Riikka (2016): Näkemyksiä kuntoutuksen kehittämisestä ja sote-uudistuksesta yli sektori- ja ammattirajojen. Kuntoutus 2/2016

Shemeikka R., Aho S., Jokinen E., Järnefelt N., Kaakinen M., Kivimäki R., Korkeamäki J., Mertala S., Mäkiaho A., Parkkinen M., Pitkänen S., Terävä K., Vuorento M.: Työurien jatkaminen vaatii yhteisöllisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta. Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (TYPYKE) -tutkimushankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 38/2017.

 

Linkit:


Sisältö päivitetty 19.09.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons