Suoraan sisältöön

Puumalainen Jouni

Tutkija
Puh: 040 510 8941
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Asiantuntijuus

 • työkyky
 • kuntoutujan näkökulma
 • suomalainen kuntoutusjärjestelmä
 • kuntoutuksen historia
 • vaikeavammaisten palvelut ja kuntoutus

Hankkeet

 • Vankeusaika mahdollisuutena -hanke (ESR, 2016-2019)
 • Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (ESR, 2015-2018)
 • Vaikeavammaiset Kelan kuntoutuspalveluissa: Kuntoutujien näkökulma
 • Työterveyshuollon ja kuntoutuksen rajapinnat. Kysely toimijoille ja oppaiden tuottaminen (2004-­2006)
 • Aktiivinen sairausloma. Kysely työpaikoille osasairauslomista (2002­-2003)
 • Vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Kysely palvelujen käyttäjille ja kuntien edustajille (2001-­2003)

 

Julkaisuja

Tiainen R, Puumalainen J, Korkeamäki J, (2011) Tukea masennuksen jälkeiseen työhön paluuseen. Työhön paluu -projektin loppuraportti ja arviointi. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 42.

Puumalainen J (2008) Kuntoutuksen historiaa. Teoksessa Rissanen P, Kallanranta T & Suikkanen A (toim.) Kuntoutus. Duodecim, Otavan kirjapaino, Keuruu. Toinen uudistettu painos. 16-30.

Puumalainen J (2004) Työllistymisvalmiuksien ja työnantajayhteyksien kehittäminen. Uutta työvoimaa räätälöidysti -projektin arviointi. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 27.

Puumalainen J, Laisola-Nuotio A, Lehikoinen T (2003) Vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Kysely palvelujen käyttäjille ja kuntien edustajille. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 71. Helsinki.

Vuorinen H, Puumalainen J, Lehikoinen T (2003) Sairaana töissä? Kysely työpaikoille osasairauslomista. Kuntoutussäätiön työselosteita 25. Helsinki

Puumalainen J & Nouko-Juvonen S (2001) Omin voimin kotona. Projektin arviointi. Omin voimin kotona ­projekti, raportteja 10. Helsinki: Kuntoutuksen Edistämisyhdistys ry.

Järvikoski A, Peltoniemi J, Puumalainen J (1999) Ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät terveydenhuollossa ja kuntoutuspalveluissa. Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvityksen seurantatutkimuksen osaraportti 6. Kuntoutussäätiön tutkimuksia. Helsinki.

Järvikoski A, Puumalainen J, Vilkkumaa I(1997) Selvitys kuntoutustoiminnan arviointitarpeista. STM:n selvityksiä 7/1997. Helsinki.

Janatuinen E, Puumalainen J (1996) Yksilökuntoutus valtionhallinnossa. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 56/1996. Helsinki.

Puumalainen Jouni (1994) Kuntoutusyhdyshenkilönä toimiminen. Valtionhallinnon työkykyä ylläpitävä toiminta ja kuntoutusyhdyshenkilöiden käsitykset asemastaan siinä. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 48/1994. Helsinki.

Puumalainen J (1993) Kuntoutujan näkökulma. Vammaistuen saajien ja kuntoutustutkimuksessa olleiden näkemyksiä ja kokemuksia kuntoutustoiminnasta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 39. Helsinki.

Härkäpää K, Puumalainen J, Eskelinen E, Nurminen U-M, Kalimo Raija (1990) Työssä esiintyvät ongelmat ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt vankeinhoitolaitoksen henkilöstöllä. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 24. Helsinki.


Sisältö päivitetty 21.03.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons