Suoraan sisältöön

Korkeamäki Johanna

Tutkija
Puh: 044 781 3127
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Tutkija, VTM, HuK, AmO


Asiantuntijuus

Työskentelen Kuntoutussäätiössä tutkijana. Olen perehtynyt erityisesti nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin  ja mielenterveysongelmiin erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

 

Ajankohtaiset hankkeet

Mielenterveyden häiriöt ja opiskelu – opinnoissa koetut vaikeudet sekä kuntoutuksen tarve ja kohdentuminen opiskelijoilla

Kelan Opiskeluvalmennus-palvelun arviointitutkimus

OPI-kuntoutuskurssien arviointitutkimus

Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla

 

Uusimmat julkaisut

Harkko J, Villa T, Korkeamäki J, Vaalasranta L, Poutiainen E (2019). Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja. Helsinki: Kela.

Korkeamäki J (2019). Aikuisen lukivaikeus ja tuen muodot. Teoksessa Takala M & Kairaluoma L (toim.) Lukivaikeudesta lukitukeen. Helsinki: Gaudeamus.

Parkkila M., Ryökkynen S., Vaalasranta L., Männistö E., Korkeamäki J. ja Gustavsson-Lilius M., (2018). Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus ja psykososiaalista hyvinvointia kartoittava kysely ammatillisissa opinnoissa. Helmi-hankkeen loppuraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 57/2018

Korkeamäki J, Haarni I & Seppälä U (2017). Oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuuden vaikeuksien sosiaalinen rakentuminen ja toimijuus. Teoksessa Karvonen S, Kestilä L & Mäki-Opas T (toim.) Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus.

 

 

Muita julkaisuja

Korkeamäki, Johanna & Haikonen, Helena (2016): Kaikille avoin koulutus? Oppimisvaikeuksiin ja mielenterveysongelmiin liittyvät opiskeluvaikeudet ja tuen tarpeet nuorilla ja aikuisilla. Teoksessa Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 2016.

Korkeamäki, Johanna, Haikonen, Helena & Poutiainen, Erja (2015): Opiskeluvalmennuksen kirjallisuuskatsaus. Kelan kehittämishankkeiden julkaisuja.

Korkeamäki, Johanna & Korkiala, Terhi (2016): Miten tukea työkykyä ja oppimista työuran alussa? Työpoliittinen aikakauskirja 1/2016.

Korkeamäki, Johanna (2010). Aikuisten oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymiseen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 83/2010. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Korkeamäki, Johanna, Haarni, Ilka & Seppälä, Ullamaija (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuushäiriöiden diagnosointi sosiaalisena toimintana. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 47, 109–122.

Haapasalo, Seija & Korkeamäki, Johanna (2010). Opi oppimaan -hanke kehitti palveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Kuntoutus 33 (3), 17–23.

Korkeamäki, Johanna & Haapasalo, Seija (2010). Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen. Aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena. Kuntoutus 33 (4), 38–46.

Korkeamäki, Johanna (2011). Myös aikuiset tarvitsevat tukea oppimisvaikeuksiin. Aikuiskasvatus 31 (2), 128–135.

Haapasalo, Seija & Korkeamäki, Johanna (2009) (toim.). Kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Opi oppimaan -hankkeen väliraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 38/2009. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Korkeamäki, Johanna, Reuter, Anni & Haapasalo, Seija. (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistus, arviointi ja kuntoutus. Opi oppimaan -projektin toimeenpano ja tulokset. Kuntoutussäätiön työselosteita 40/2010. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Korkeamäki, Johanna & Haapasalo Seija (2010). Miten tukea oppimisen ja tiedonkäsittelyn esteettömyyttä? Teoksessa Esteettömyys. Osa 1: Johdanto ja periaatteet tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen suunnitteluun. SFS-KÄSIKIRJA 48-1.

Korkeamäki, Johanna (2010): Esteetön viestintä. Teoksessa Esteettömyys. Osa 1: Johdanto ja periaatteet tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen suunnitteluun. SFS-KÄSIKIRJA 48-1.

Korkeamäki, Johanna, Korkiala, Terhi & Terävä, Kimmo (2015). Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa. Kuntoutussäätiön oppaita.

Korkeamäki, Johanna & Nukari, Johanna (2014). Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet. Moniammatillinen ohjaus ja tuki. Kuntoutussäätiön oppaita.

Notkola, Veijo, Pitkänen, Sari, Tuusa, Matti, Ala-Kauhaluoma, Mika, Harkko, Jaakko, Korkeamäki, Johanna, Lehikoinen, Tuula, Lehtoranta, Pirjo, Puumalainen, Jouni, Ehrling, Leena, Hämäläinen, Juha, Kankaanpää, Eila, Rimpelä, Matti, Vornanen, Riitta (2013). Nuorten syrjäytyminen : tietoa, toimintaa ja tuloksia? Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013.

Tiainen, Raija, Oivo, Marja, Puumalainen, Jouni & Korkeamäki, Johanna (2011). Tukea masennuksen jälkeiseen työhön paluuseen. Työhön paluu -projektin loppuraportti ja arviointi. Kuntoutussäätiön työselosteita 42/2011. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Tuusa, Matti, Pitkänen, Sari, Shemeikka, Riikka, Korkeamäki, Johanna, Harju, Henna, Saares, Aurora, Pulliainen, Marjo, Kettunen, Aija, Piirainen, Keijo (2014). Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 15/2014. Pdf >>


Sisältö päivitetty 04.03.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons