Suoraan sisältöön

Hautamäki Lotta

Erikoistutkija, VTT
Puh: 044 781 3152
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Työskentelen Kuntoutussäätiössä useiden erilaisten hankkeiden parissa laadullisia menetelmiä soveltavana tutkijana sekä hankkeiden vetäjänä. Tutkimuksen ja kehittämisen saralla olen erityisesti kiinnostunut terveyden ja sairauden rajanvedoista lääketieteen tutkimuksen, hoitotyön ja potilaiden tai kuntoutujien kokemusten näkökulmista. Kuntoutujan näkökulmasta sairastumiseen ja kuntoutumisen prosessiin kuuluu omaan identiteettiin liittyviä kysymyksiä, joihin vaikuttaa se miten hoitotyössä ja tieteellisessä tutkimuksessa sairauksiin suhtaudutaan. Olen mukana tutkimassa esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutusta (esimerkiksi väitöskirjani ja MIPA-tutkimusohjelma) ja toiminnallisten häiriöiden kuntoutusta (Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskokeilu).

Erilaisia kuntoutusmuotoja läpileikkaava luonto- ja eläinavusteisen toiminnan tutkimus ja kehittäminen on toinen kiinnostuksen kohteeni. Miten ihmisen hyvinvointi ja terveys voidaan nähdä monilajisesti eläimien, bakteerien ja elinympäristön vuorovaiktuksessa. Green Care tutkijayhteisön ja Vaasan yliopiston julkaisuun kirjoittamassani artikkelissa avaan tätä kysymystä. Olen vetänyt kahta Kelan rahoittamaa hanketta, joista toisessa on kartoitettu eläinavusteiseen terapiaan liittyvää tutkimuskirjallisuutta sekä toimintaa Suomessa. Katsaus tarjoaa perustietietoa eläinavusteisesta terapiasta. Toinen hankkeista kysyy: Millaista on hyvä eläinavusteinen toiminta? Siinä kehitimme yhdessä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa eläinavusteisten interventioiden laatukäsikirja sekä tutkittiin ja kerättiin lisää tietoa eläinavusteisten interventioiden toteuttamisesta. Hanke osallistaa toimijat mukaan kehittämistyöhön Facebookissa tällä sivulla.


Sisältö päivitetty 03.08.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons