Suoraan sisältöön

Rinne Hanna

Tutkija
Puh: 044 781 3104
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Tutkija, VTM

 

Hankkeet

Käynnissä olevat

Päättyneet

 

Julkaisuja

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

Rinne Hanna, Parkkinen Maari, Shemeikka Riikka, Ilomäki Timo, Notkola Veijo (2018): Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 90/2018.

Shemeikka Riikka, Rinne Hanna, Päivi Sainio, Sakari Karvonen, Aurora Saares, Jukka Murto, Seppo Koskinen, Risto Kaikkonen (2015): Nuorten aikuisten toimintakyvyn väestöryhmittäiset erot. Kuntoutus 1/2015, 6-21.

Pensola, Tiina, Kesseli Katja, Shemeikka Riikka, Rinne Hanna ja Notkola Veijo (2012): Kuntoutukseen? Sosioekonomiset tekijät Kelan kuntoutukseen hakemisessa ja myönnöissä. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 86. Helsinki. 232 s.

Pensola, Tiina, Shemeikka Riikka, Kesseli Katja, Laihiala Tuomo, Rinne Hanna ja Notkola Veijo (2012): Palkansaaja, yrittäjä, työtön: Kuolleisuus Suomessa 2001–2007. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 84. Helsinki. 198 s.

Pensola Tiina, Rinne Hanna, Kankainen Hanna, Roine Sanna (2008): Työikäiset ikääntyvät. 55–69-vuotiaiden terveys, fyysinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky, työkyky sekä kuntoutustarve. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 78. Helsinki. 307 s.

Julkaisut tieteellisissä lehdissä

Rinne Hanna, Saares Aurora, Shemeikka Riikka (2016): Koettu kuntoutustarve ja huolenpitovastuut ikääntyvillä työntekijöillä. Työelämän tutkimus 3/2016, s. 354-363.

Rinne Hanna, Storgård Johan, Suominen Sakari (2016): Näyttelijöiden kuolleisuus. Kuntoutus 2/2016, s. 52-55.

Parkkinen Maari, Shemeikka Riikka, Saares Aurora, Rinne Hanna (2016): Vaihtelevaa, autonomista ja sisällöltään tärkeää työtä määräaikaisissa työsuhteissa. Kuntoutus 1/2016, s. 36-43.

Shemeikka Riikka, Rinne Hanna, Poutiainen Erja, Parmanne Piitu, Saares Aurora, Valkonen Veli-Pekka (2014): Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille. Suomen Lääkärilehti 38/2014, 2394–2396.

Shemeikka, Riikka, Rinne Hanna, Saares Aurora, Parmanne Piitu, Valkonen Veli-Pekka, Poutiainen Erja (2013): Lääkäreiden näkemyksiä kuntoutuksen haasteista ja kehittämisideoista. Kuntoutus 3/2013, 20–30.

Raportit, työselosteet ym.

Rinne Hanna (2018): Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015. Tutkittua tietoa -julkaisu 11.12.2018

Rinne Hanna (2018): Merenkulkijoiden kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen miehillä 2001–2015. Tutkittua tietoa -julkaisu 11.12.2018

Rinne Hanna, Pitkänen Sari, Vuorento Mirkka, Ala-Kauhaluoma Mika (2018): Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2018.

Ala-Kauhaluoma Mika, Pitkänen Sari, Ohtonen Jukka, Ramadan Farid, Hautamäki Lotta, Vuorento Mirkka, Rinne Hanna (2018): Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2018.

Rinne H, Shemeikka R, Saares A, Ilomäki T, Poutiainen E, Notkola V (2015): Merenkulkijoiden työkyvyttömyys ja kuolleisuus. Loppuraportti 30.9.2015

Shemeikka R, Rinne H, Saares A (2015): Nuorten aikuisten sosiaaliset verkostot, yksinäisyys ja osallistuminen: sosiaalisen toimintakyvyn väestöryhmittäiset erot ATH-aineiston perusteella. Teoksessa Murto Jukka, Pentala Oona, Helakorpi Satu, Kaikkonen Risto (toim.) Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Työpapereita 25/2015, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Ilomäki T, Saares A, Rinne H, Shemeikka R (2015): Ikääntyvien saaman epävirallisen avun puute – ATH-tutkimuksen tuloksia. Teoksessa Murto Jukka, Pentala Oona, Helakorpi Satu, Kaikkonen Risto (toim.) Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Työpapereita 25/2015, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Shemeikka R, Rinne H, Manderbacka K, Murto J, Kaikkonen R. (2014): Terveyspalveluiden saatavuuden alue-erot Suomessa – ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet). Teoksessa Jalava J ym. ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 29–36.

Shemeikka R, Rinne H, Saares A, Karvonen S, Murto J, Kaikkonen R. (2014): Nuorten aikuisten terveyden ja elintapojen alue-erot – ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet). Teoksessa Jalava J ym. ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 37–44.

Shemeikka R, Rinne H, Saares A, Murto J, Kaikkonen R (2014): Alueelliset erot nuorten aikuisten terveydessä ja elintavoissa Suomessa 2012–2013 – ATH-tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 9 huhtikuu 2014. THL, Helsinki.

Ammatilliset julkaisut

Rinne Hanna (2016): Työelämän esteettömyys haaste myös merenkululle / Tillgänglighet i arbetslivet en utmaning också för sföfarten. Albatrossi 4/2016. Merimieseläkekassan asiakaslehti, s. 40-43

Rinne Hanna, Shemeikka Riikka, Saares Aurora, Ilomäki Timo, Poutiainen Erja, Notkola Veijo (2015): Vaativat työolosuhteet näkyvät kuolleisuudessa ja työkyvyttömyydessä. Albatrossi, Merimieseläkekassan asiakaslehti 4/2015, s. 22–25.

Saares Aurora & Rinne Hanna (2015): Historian havinaa ja merenkulkijoita Bergenissä. Albatrossi, Merimieseläkekassan asiakaslehti 2-3/2015, s. 10–13

Rinne Hanna, Saares Aurora, Shemeikka Riikka, Ilomäki Timo, Notkola Veijo (2015): Suomen merenkulkijoiden kuolleisuudesta uutta tietoa. Albatrossi, Merimieseläkekassan asiakaslehti 2-3/2015, s. 14–15

Abstraktit kansainvälisissä tieteellisissä ja ammatillisissa konferensseissa

Hanna Rinne, Mikko Laaksonen, Veijo Notkola, Riikka Shemeikka (2017): Alcohol-related mortality among occupations with high all-cause mortality in 2001–2015. Nordic Demographic Symposium 14.-16.6.2017 Turku

Hanna Rinne, Riikka Shemeikka, Veijo Notkola (2016): Mortality among Finnish seafarers in 2001-2013. RI World Congress, Edinburgh 25.-27.10.2016

Rinne Hanna, Shemeikka Riikka, Notkola Veijo (2016): Mortality among Finnish seafarers in 2001-2013. Abstrakti European Population Conference 31.8.-3.9.2016 Mainz

Rinne H, Shemeikka R, Saares A. (2015): Self-reported need for rehabilitation and care responsibilities among aging employees in Finland. WORK2015 – Abstracts. University of Turku.

Saares A, Shemeikka R, Rinne H (2015) Employment commitment among young adults in Finland in 2003, 2008 and 2013. WORK2015 – Abstracts. University of Turku.

Rinne Hanna, Saares Aurora, Shemeikka Riikka, Notkola Veijo (2015): Mortality among Finnish Seafarers in 2001–2014. Teoksessa Healthy Seafarers – Healthy Shipping. 13th International Symposium on Maritime Health. Book of Abstract.

Shemeikka Riikka, Rinne Hanna, Saares Aurora (2014): Regional differences in health and health behavious among young adults in Finland. Teoksessa Kaivonurmi, Maija ym. (toim.): The 15th Biennial Conference of the European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS). Discussion paper 28/2014. National Institute for Health and Welfare.

Blogikirjoitukset

Rinne Hanna (2018): Useissa työntekijäammateissa sekä kuolleisuus että työkyvyttömyyseläkealkavuus korkeaa. Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 13.12.2018

Rinne Hanna (2016): Hoivavastuu – taakka vai sisältöä elämään? Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 11.10.2016

Rinne Hanna (2016): Merenkulkijoilla korkea alkoholikuolleisuus – pelkät elintapaprojektit eivät riitä. Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 10.8.2016

Rinne Hanna (2016): Työterveyttä merellä. Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 16.3.2016


Sisältö päivitetty 20.12.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons