Suoraan sisältöön

Laisola-Nuotio Annika

Tutkija, Kuntoutus-lehden toimitussihteeri, VTM
Puh: 044 781 3120
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Tutkija, Kuntoutus-lehden toimitussihteeri, VTM

Hankkeet

Julkaisuja

Laisola-Nuotio A (2019) Järjestöjen toteuttama verkkosopeutumisvalmennus. Kuntoutus 3, 2019, 36–43.

Laisola-Nuotio A, Ala-Kauhaluoma M (2019) Järjestöjen toteuttama etä- ja verkkosopeutumisvalmennus. Toiminnan kohderyhmät, muodot ja kokemukset. (Julkaisematon selvitysraportti STEA:lle 6.9.2019.)

Laisola-Nuotio A, Saarinen T, Lehikoinen T, Ala-Kauhaluoma M (2017) Järjestökannanottojen kooste kuntoutuksen uudistamiskomitealle, kesäkuu 2017. Kuntoutussäätiö. Julkaisematon dokumentti.

Laisola-Nuotio A (2015) Ansiotyössä käyviltä liikuntavammaisilta kysyttiin liikkumisen ja osallistumisen mahdollisuuksista.  Kuntoutus 4/2015, 70 – 74.

Puumalainen J, Laisola-Nuotio A, Ala-Kauhaluoma M (2015) Oppimisvaikeudet työpaikoilla. Nordplus Aikuiskoulutus -hanke 1.9.2013 – 30.3.2015. Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista. Nordplus Voksen.

Puumalainen J, Laisola-Nuotio A, Ala-Kauhaluoma M (2014) Toteutuuko liikkumisen vapaus? Kokemuksia ja näkemyksiä vammaisten henkilöiden liikkumisen mahdollisuuksista Suomessa. Invalidiliiton julkaisuja R. 27., 2014. Helsinki.

Laisola-Nuotio A, Mäkelä-Pusa P, Tiainen R (2013) Selvitys työssä jatkamisen onnistumiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä. Kuntotutus 3/2013, 36 – 44.

Gould R, Härkäpää K, Järvikoski A, Laisola-Nuotio A, Lehikoinen T, Saarnio L (2007) Miten ja minkälaiseen työeläkekuntoutukseen? Työeläkekuntoutuksen toimivuus -tutkimuksen taulukkoraportti. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:2. Helsinki.

Tuusa M, Laisola-Nuotio A, Härkäpää K (2004) Työpajat pitkäaikaistyöttömien kuntoutumisen ja työllistymisen tukena. Espoon Diakoniasäätiön ENTER-projektin arviointi. Kuntoutussäätiön työselosteita 28. Helsinki.

Puumalainen J, Laisola-Nuotio A, Lehikoinen T (2003) Vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Kysely palvelujen käyttäjille ja kuntien edustajille. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 71. Helsinki.

Järvikoski A, Härkäpää K, Laisola-Nuotio A, Paatero H, Rissanen P (2003) Kuntoutuksen tutkimus: tehtävät ja mahdollisuudet. Näkökulmia kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelmaan. Kuntoutus 4, 20–32.

Mannila S & Laisola-Nuotio A (2002) Pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksen vaikuttavuus. Teoksessa: Aalto A-M ym. (toim.) Kannattaako kuntoutus? Asiantuntijakatsaus eräiden kuntoutusmuotojen vaikuttavuudesta. Raportteja 267, STAKES, 57–72.


Sisältö päivitetty 07.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons