Suoraan sisältöön

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa


Tekijät: Sirpa Mertala ja Kimmo Terävä
Sarja: Kuntoutussäätiön tutkimuksia 89
Kustannuspaikka: Helsinki 2016
ISBN: 978-952-5961-59-1 (pdf)
Sivumäärä: 108 sivua
Pdf: Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

 

Tutkimuksessa tarkastellaan työnohjauksen asettumista psykiatrisen asumispalvelutyön kokonaisuuteen. Mitä vaikutuksia työnohjauksella on, ja millaisia tekijöitä vaikutusten syntymisessä tai niiden estymisessä on? Yhteisöllinen työhyvinvointi on tutkimuksessa mukana olleiden organisaatioiden tavoittelema arvo, jonka toteutumista myös työnohjauksen toivotaan tukevan. Yhteisöllisyys saa arjessa monenlaisia merkityksiä. Näiden monien merkitysten välillä käydään jatkuvaa rajanvetoa työn arjessa. Keskeisenä lähtökohtana ovat kommunikaatiosuhteet työntekijöiden, heidän esimiestensä ja johdon välillä.

Tutkimus on toteutettu kehittävänä toimintatutkimuksena, jossa organisaatiot toimivat tutkimuskumppaneina. Vuoropuhelua käydään käytännöllisten ratkaisujen ja tieteellisen ”kauempaa katsomisen” välillä. Tutkimusaineistona ovat noin vuoden aikana kerätyt aineistot, kuten kysely, työnohjauspäiväkirjat, haastattelut ja kehittämiskokoukset organisaatioissa.

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa organisaation kommunikaatiosuhteiden merkityksistä yhteisöllisen työhyvinvoinnin luomisessa ja ylläpitämisessä sekä työnohjauksen roolista tässä. Se tuo keskusteluun erityisesti haastavan psykiatrisen työn moniulotteisuutta asukastyön, työyhteisön ja organisaation perustehtävän äärellä.


Sisältö päivitetty 21.10.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons