Suoraan sisältöön

Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta

rissanen-etukansi
Tekijät:
Päivi Rissanen
Sarja: Kuntoutussäätiön tutkimuksia 88
Kustannuspaikka: Helsinki 2015
ISBN: 978-952-5961-54-6 (pdf)
Sivumäärä: 245 sivua
Pdf: Päivi Rissanen: Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta

 


Tiivistelmä

Ihmisten omakohtaisen kokemuksen arvostus on lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollossa
viime vuosina.

Kokemusasiantuntijuuden, kokemustiedon ja vertaistuen merkityksestä palvelujen toteuttamisessa, arvioimisessa, kehittämisessä ja tutkimustoiminnassa
keskustellaan yhä enemmän. Asiaan liittyy kiinteästi palvelun käyttäjien osallisuus, osallistuminen, aktiivisuus, toimintamahdollisuudet ja asiakaslähtöinen
työ.

Tutkimuksessa tarkastellaan psyykkisen sairastumisen ja kuntoutumisen prosessia
tutkijan omakohtaisen kokemuksen kautta. Sen keskeisenä lähtökohtana ovat tutkijan
sosiaaliseen taustaan sidotut kokemukset, itsereflektio ja itsen havainnoiminen.

Tutkimusaineistona ovat tutkijan omat päiväkirjat ja kirjeet sekä toisen tutkijan
kanssa käyty kirjallinen dialogi.

Tätä julkaisua myy ja välittää:
Unigrafian kirjamyynti
http://kirjakauppa.unigrafia.fi
books@unigrafia.fi
Puhelin (09) 7010 2366


Sisältö päivitetty 21.10.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons