Suoraan sisältöön

Timo Korpela

LueUutiset - 14.06.2018

Mitä kaikkea olemme julkaisseet 2015-18?

Olemme koonneet julkaisun Kuntoutussäätiön käynnissä olevista sekä jo päättyneistä tutkimus- ja kehittämishankkeista vuosilta 2015–2018.  Avaa julkaisu tästä. Julkaisuun on koottu tiiviisti tietoa kustakin hankkeesta ja ne on jaettu kuuden eri teeman alle: osallisuus oppimisen tuki paikallisuus ja maahanmuutto toimintakykykuntoutus työelämä arviointi.   Mikäli hankkeemme herättivät uusia ajatuksia ja kiinnostusta, otathan yhteyttä!


LueUutiset - 14.06.2018

Uusi Kuntoutus-lehti: Muuttuva palvelujärjestelmä on mahdollisuus vaikuttaa

”Muutos on mahdollisuus – kuntoutuksen merkitys on kasvamassa.” Näin linjaa uuden Kuntoutus-lehden pääkirjoituksessa Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry: puheenjohtaja Mauri Kallinen. Miten toteutuu vertaisuus, vertaisryhmä ja vertaistuki Kela järjestämillä sopeutumisvalmennuskursseilla? Tästä kirjoittaa Lapin yliopiston tutkija Ulla Buchert. Kuntoutus 2/2018 on luettavissa kokonaisuudessaan verkkosivuillamme.


LueUutiset - 07.06.2018

Ilmarisen ja Kuntoutussäätiön kysely: Ammatillisesta kuntoutuksesta eniten hyötyä nuoremmille ja työssäkäyville

Alle 40-vuotiaat ja ennen kuntoutusta sairauspäivärahalla tai työssä olevat tarvitsevat kuntoutuksen jälkeen vähemmän tukea ja heidän tilanteensa päätyy muita useammin palkkatyöhön. Tämä selviää Kuntoutussäätiön ja työeläkeyhtiö Ilmarisen tekemästä kyselystä, joka tehtiin Ilmarisesta kuntoutusrahapäätöksen vuosina 2015-2017 saaneille. Kyselyyn vastasi 784 henkilöä. Kuntoutuksen varhainen käynnistyminen parantaa tuloksia Ammatillinen kuntoutus auttaa työhön paluussa. Kyselyyn vastanneista kuntoutuksen jälkeen koko- […]


LueKuntoutuspäivien 2018 blogi - 22.05.2018

Mikä on pitkäaikaistyöttömien fyysisen aktiivisuuden yhteys työllistymistä edistävien palveluiden käyttöön?

Bongasimme somesta ilmoituksen Kuntoutussäätiön ja opiskelijoiden yhteistyössä toteutettavista projekteista viime syksynä. Projektien teemoina olivat asiakaskokemukset. Mielenkiintomme heräsi ja lähdimme mukaan! Olimme tällöin myös ilman opinnäytetyöaihetta, joten uskoimme tämän löytyvän projektin kautta.  Projekti, jossa olemme mukana, pohjautuu Kuntouttavan työn uudistajat -hankkeeseen (KUTU). Liikkeelle lähdettiin marraskuun 2017 lopulla miettimällä menetelmää, jolla saisimme kerättyä tietoa pitkäaikaistyöttömien työllistymisen haasteista […]


LueKuntoutuspäivien 2018 blogi - 18.05.2018

SPIRAL-lautapelillä asiakaslähtöisyyttä kuntoutustavoitteisiin

Tavoitteen asettaminen kuntoutusjaksolle on usein haastavaa. Mielekäs ja motivoiva tavoite on asiakkaan asettama, mutta asiakaslähtöisen tavoitteen asettamista vaikeuttaa usein siihen varatun ajan rajallisuus. Tiukoissa aikaraameissa asiakas saattaa herkästi tarttua ohjaajan, tai vaikkapa läheisensä tarjoamaan vaihtoehtoon. Asiakkaan osallisuutta tukeville, ryhmätoiminnan osana helposti toteutettaville tavoitetyöskentelyn menetelmille on tarvetta.  SPIRAL-menetelmä kehitettiin Kelan tuella Tulevaisuus pelissä-hankkeessa helpottamaan asiakaslähtöistä tavoitteenasettelua. […]


Uutiset - 03.05.2018

Selvityksemme Eduskunnalle: Maahanmuuttajan työllistymisedellytyksiä vahvistettava kotoutuksen alkuvaiheessa

Työelämään osallistuminen antaa maahanmuuttajalle kielitaidon ja verkostot. Kielen opetus yhdistettynä työntekoon havaittiin tehokkaaksi yhdistelmäksi kielen nopeaan työelämälähtöiseen oppimiseen. Kotoutumisen ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi olisi myös hyödyllistä kehittää palveluita, joissa maahanmuuttajia työllistetään mentoreiksi toisille maahanmuuttajille. Mentorointiin liittyvien mallien avulla saadaan myös lisättyä maahanmuuttajien tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta. Tulokset käyvät ilmi Eduskunnan tarkastusvaliokunnan Kuntoutussäätiöltä tilaamasta tutkimuksesta, joka käsittelee […]

Lue

LueKuntoutuspäivien 2018 blogi - 17.04.2018

Terapiaa omalla kotisohvalla?

Mielenterveyspotilaiden hoito ja hoidon saatavuus nousevat usein julkiseen keskusteluun. Onko hoitoa riittävästi saatavilla, ja vastaako se potilaan tarpeita ja toiveita? On tärkeää, että aiheesta keskustellaan, mutta usein vähemmälle huomiolle jää, etteivät kaikki apua tarvitsevat edes hae apua oireisiinsa. Eri arvioiden mukaan vain selvästi alle puolet masennus- ja ahdistusoireista kärsivistä hakeutuu hoitoon. Miten tätä hoitoon hakeutumisen […]


LueUutiset - 13.04.2018

Uusi julkaisu tuo esiin sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksia muuttuvassa hyvinvointiympäristössä

Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia -julkaisu on ajankohtainen puheenvuoro sosiaalisen kuntouksen näkökulmista ja mahdollisuuksista hyvinvointipalvelujen muutosvaiheessa. Julkaisun ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen kuntoutuksen sijoittumista osaksi palvelujärjestelmää. Toinen osa tarkastelee erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen lähestymistapoja. Viimeisessä osassa kuvataan sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä ja toiminta-alueita. Kirjoittamiseen on osallistunut Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (SOSKU) toimivia sekä muita sosiaali- ja terveyspalveluiden […]


LueUutiset - 13.04.2018

Miten käy kuntoutuksen? Kuntoutusalan verkosto ei halua romuttaa kuntoutuskomitean mietintöä sote-uudistuksessa

Kuntoutusalan verkoston KUVE:n jäsenet ovat huolissaan kuntoutuskomitean mietinnön toimeenpanosta. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että psykoterapiaa ja mahdollisesti laajemmin lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtymässä Kelalta maakuntiin, ilman kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä siirtymäaikoja. Mietinnössä korostettiin sitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirto Kelalta maakuntiin edellyttää kokeiluja ja tietopohjaa. KUVE pitää tärkeänä, että yksimielistä komiteamietintöä ja siinä esitettyjä, laaja-alaisesti […]


LueUutiset - 12.04.2018

Työvoitto järjestöille ja kuntoutujille: Kansalaisjärjestöjen työllistymistä tukeva toiminta aktiivimallin piiriin

Hallitus parantaa työttömien mahdollisuuksia täyttää niin kutsutun aktiivimallin mukaiset edellytykset. Aktiivisuudeksi katsotaan myös kansalaisjärjestöjen yksin tai yhdessä järjestämä työllistymistä tukeva toiminta. Edellytyksenä on, että toimintaa rahoitetaan julkisista varoista tai TE-toimisto on todennut toiminnan työllisyyttä tukevaksi. Kuntoutussäätiön hanke kuntouttavan työn uudistamiseksi (KUTU) on tällaista toimintaa. Hankkeessa luodaan uusia työllistymismalleja, jotka täydentävät valtion, kuntien ja yksityisen sektorin […]


Simple Share Buttons