Suoraan sisältöön

Emmi Nääppä

LueUutiset - 27.09.2023

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa tutkimus- ja innovaationeuvoston uudistuksesta

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston jäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuva neuvoa-antava valtionhallinnon toimielin, jonka tarkoituksena on hyvinvointia, sivistystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittäminen. Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtäviä esitetään laajennettavaksi. Jatkossa sen tehtäviin kuuluisi myös aloitteiden teko kansallisiksi strategiavalinnoiksi, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan maakuvan edistäminen, T&K-rahoituslain ja monivuotisen T&K-rahoituksen suunnitelman toimeenpanon seuranta ja yhteensovittaminen sekä ehdotusten […]


LueUutiset - 21.09.2023

Kuntoutussäätiön edustajia kävi Skotlannissa tutustumassa paikallisiin yhteiskunnallisiin yrityksiin

Kuntoutussäätiö on mukana yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toiminnassa ja vastaa hankkeessa sosiaalisten innovaatioiden osuudesta sekä yhteiskunnallisten yritysten hautomo- kiihdyttämö-toiminnasta. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen delegaatio, johon kuului myös Kuntoutussäätiön työntekijöitä, kävi elokuun lopulla Skotlannissa tutustumassa paikallisiin yhteiskunnallisiin yrityksiin. Matkaa isännöi Social Enterprise Academy, joka omalla toiminnallaan tukee eri tavoin yhteiskunnallisia yrityksiä. Delegaatio sai kuulla paikallisten yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemistä […]


LueUutiset - 11.09.2023

Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hanke käynnistyi

Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä erilaisin menetelmin työnantajien, oppilaitosten ja työterveyshuollon osaamista nuorten työntekijöiden mielenterveyden ja työkyvyn tukemisessa. Lisäksi hanke tarjoaa työuran alussa tai sille siirtymässä oleville työikäisille nuorille matalan kynnyksen mielenterveyttä ja työelämätaitoja vahvistavaa tukea. Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tampereen […]


LueUutiset - 24.08.2023

Riikka Shemeikka on nimitetty Kuntoutussäätiön vakituiseksi toimitusjohtajaksi

Kuntoutussäätiön hallitus on päättänyt nimittää dosentti, VTT, FM Riikka Shemeikan Kuntoutussäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Nimitys astuu voimaan 24. elokuuta 2023 alkaen. Riikka Shemeikka siirtyy tehtävään määräaikaisen toimitusjohtajan tehtävästä. – Riikka Shemeikka valittiin yksimielisesti Kuntoutussäätiön uudeksi toimitusjohtajaksii erittäin korkeatasoisesta hakijajoukosta. Shemeikka on antanut vahvat näytöt osaamisestaan vetäessään ansiokkaasti ja tuloksellisesti säätiön tutkimus- ja kokeilutoimintaa, samalla vahvistaen säätiön […]


LueUutiset - 21.08.2023

Kuntoutussäätiö tukee yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisia innovaatioita yhteistyöhankkeessa

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeen (2023–2027) tavoitteena on vahvistaa jo toimivia ja tukea uusia yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden alueellisesti toimivia ekosysteemejä. Yritysten lisäksi näihin kuuluu muita yhteisötalouden toimijoita, oppilaitoksia, yhdistystoimijoita, rahoittajia ja viranomaisia. Hankkeessa levitetään kansainvälisiä ja kansallisia hyviä toimintamalleja, tuetaan yhteiskunnallisia yrityksiä sekä vahvistetaan rakenteita, jotka tukevat uusien yhteiskunnallisten syntymistä. Lisäksi hankkeen keskeisenä tehtävänä […]


LueUutiset - 16.08.2023

Eläkeliiton ja Kuntoutussäätiön yhteisprojektilla osallisuutta ikääntyneille

Hyvinvointia ikääntyneille – osallisuutta edistäviä rakenteita järjestöjen ja ikäneuvoloiden yhteistyöhön -projekti toteutetaan Eläkeliiton ja Kuntoutussäätiön yhteistyönä vuosina 2023–2025. Projektin tavoitteena on järjestöjen ja kuntien ikäneuvoloiden toiminnallisen yhteistyön kehittäminen. – Julkinen sektori ylläpitää ikäneuvoloita. Me haluamme saada järjestöt mukaan tekemään yhteistyötä niiden kanssa entistä tiiviimmin, Kuntoutussäätiön yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma kertoo. Projektipäällikkönä toimiva Anu Korhonen Eläkeliitosta korostaa […]


LueUutiset - 03.08.2023

Kuntoutussäätiön määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Riikka Shemeikka

Kuntoutussäätiön määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty johtaja, dosentti Riikka Shemeikka. Määräaikaisen toimitusjohtajan kausi jatkuu, kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu ja aloittaa tehtävässään. Riikka Shemeikka on työskennellyt Kuntoutussäätiössä vuodesta 2011 alkaen ja johtanut Kuntoutussäätiön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa vuodesta 2016. Toimitusjohtaja Shemeikka aloittaa innokkaana uudessa tehtävässään. ”Nyt on tärkeä ja mielenkiintoinen ajankohta toiminnassamme. Olemme Suomessa suurten rakenteellisten […]


LueUutiset - 26.06.2023

Uutta tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista

Aikuisten oppimisvaikeuksista ja tarjolla olevista tukimuodoista on saatavilla vain vähän tutkimustietoa. Kuntoutussäätiön tutkijoiden tuoreet väitöskirjat tuovat uutta tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista ja tuen muodoista. Neuropsykologinen kuntoutus on vaikuttava tukimuoto nuorilla aikuisilla Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL Johanna Nukarin väitöksessä tutkittiin lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta nuorilla aikuisilla. Tutkimus tarkasteli kontrolloidun tutkimusasetelman avulla yksilö- ja ryhmämuotoisen kuntoutuksen vaikutuksia. Interventio toteutettiin […]


LueUutiset - 22.06.2023

Työkykyohjelman arvioinnin tulos: palvelujärjestelmä vahvistui, osatyökykyisten työllistyminen vaatii työnantajien parempaa mukaanottoa

Vuosina 2019–2023 toteutetun Työkykyohjelman tavoitteena oli ratkaisujen löytäminen osatyökykyisten työllistymisongelmiin. Ohjelman toteutuksessa olivat mukana sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) että sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Kuntoutussäätiö osallistui Työkykyohjelman arviointiin Toukokuussa 2023 valmistuneen tutkimuksen Työkykyohjelman arviointi: Ulkoisen arvioinnin loppuraportti (Oosi ym. 2023) perusteella Työkykyohjelman avulla on pystytty kehittämään asiantuntijoiden ja palvelujärjestelmän osaamista ja valmiuksia. Työpaikkojen syntymisen ja […]


LueUutiset - 21.06.2023

VN TEAS  -tutkimus selvittää Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden ohjaamista palveluihin

Kuntoutussäätiö on saanut toteutettavakseen selvityksen poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden palveluihin ohjauksen toimivuudesta. Selvitys toteutetaan valtioneuvoston kanslian VN TEAS -rahoituksella. Hanke liittyy oikeusministeriön strategiaan, jonka vaikuttavuustavoitteena on, että rikollisuus ja turvattomuuden tunne vähenevät. Hanke tukee Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksen 2022 tavoitteita syrjäytymisen, rikollisuuden ja ylivelkaantumisen ehkäisystä. Hankkeen toteutuksessa kumppanina toimii Rikosuhripäivystys. Palveluohjauksella ehkäistään uusintarikollisuutta Kertaalleen rikokseen syyllistyneillä […]


Simple Share Buttons