Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 24.10.2023

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Kuntoutussäätiö jätti 19.10. lausuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä lain muutoksiksi ehdotetaan muun muassa korvausajan lyhentämistä esimerkiksi kansainvälistä suojelua saaville järjestettyjen palvelujen järjestämisestä maksettavien laskennallisten korvausten kohdalla ja käyttämättä jääneen tapaamisen tulkkauskustannusten perimistä asiakkaalta. Kuntoutussäätiö ottaa esille lausunnossaan, että korvausajan lyhentäminen voi heikentää kotoutumista tukevia palveluita […]


LueUutiset - 18.10.2023

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa Valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitukseen

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa Valtioneuvoston luonnokseen asetuksesta sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitukseen. Kuntoutussäätiön asetuksen tarkastelussa erityistä huomiota herättivät 1 §, 4 § ja 12 §. Kuntoutussäätiön näkemyksen mukaan avustuslajien käytännön merkitys ja suhde toisiinsa vaatisi täsmentämistä. Lisäksi Kuntoutussäätiö näkee, että järjestön tai yleishyödyllisen säätiön varallisuusaseman arviointi yhden vuoden tilinpäätöksen perusteella voi antaa varallisuudesta harhaanjohtavan […]


LueUutiset - 17.10.2023

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa hallituksen esityksestä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa hallituksen esityksestä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta 18.9. Esityksessä ehdotetaan, että lain mukaisten ammatillisen kuntoutuksen ja nuoren kuntoutusrahan ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasoa laskettaisiin, ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan laskukaavaa ehdotetaan muutettavaksi. Kuntoutussäätiön lausunnossa nostetaan esille lain muuttamisen mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Lausunnossa mainitaan, että ammatilliseen kuntoutukseen osallistujille kuntoutusraha on […]


LueUutiset - 12.10.2023

Euroopan komission Suvi Lammi vieraili Kuntoutussäätiössä

Suvi Lammi vieraili Kuntoutussäätiössä torstaina 5.10.2023. Hän työskentelee Euroopan komission Työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosastolla sekä Yhteiskunnallisten ja osallistavien yritysten yksikössä. Lammi on käymässä Suomessa muun muassa esiintymässä EU Finance Days 2023 -tapahtumassa, missä hän kertoi erityisesti InvestEU-rahoitusmekanismin mahdollisuuksista. Lammi tapasi Kuntoutussäätiössä toimitusjohtaja Riikka Shemeikan ja yhteisötalouden osa-alueesta vastaavan kehittämispäällikkö Farid Ramadanin. Vierailun keskusteluiden aiheina […]


LueUutiset - 06.10.2023

Kuntoutussäätiö osallistui lähisuhdeväkivallan sovittelun pyöreän pöydän tilaisuuteen

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja, dosentti Riikka Shemeikka osallistui säätiön edustajana sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasosen pyöreän pöydän tilaisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriön 4.10. järjestetyn tilaisuuden aiheena oli lähisuhdeväkivallan sovittelu.  Kuntoutussäätiön puheenvuorossa Shemeikka kävi läpi säätiön Maria Akatemian kanssa toteutettua tutkimusta lähisuhdeväkivallan sovittelusta. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan osana toteutettu tutkimus valmistui helmikuussa 2023.  Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa lähisuhdeväkivallan sovittelusta uutta tietoa, jota […]


LueUutiset - 04.10.2023

Rahoitukseen ja viestintään liittyvää osaamista tarvitaan tulevaisuudessa

Moniosaajat-hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen osaamista ja lisätä työvälineitä järjestöjen oman toiminnan kehittämiseen osana uusia hyvinvointialueita. Hankkeen toiminta-alue on Kanta-Häme ja Uusimaa. Hankkeen toimintaa järjestetään vuoden 2025 loppuun saakka. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+). Lisäksi Kuntoutussäätiö saa STEA:lta avustusta hankkeen omarahoitusosuuteen. Selvitystyön tausta ja aineisto Moniosaajat-hankkeen puitteissa toteutettiin kevään 2023 aikana […]


LueUutiset - 27.09.2023

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa tutkimus- ja innovaationeuvoston uudistuksesta

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston jäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuva neuvoa-antava valtionhallinnon toimielin, jonka tarkoituksena on hyvinvointia, sivistystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittäminen. Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtäviä esitetään laajennettavaksi. Jatkossa sen tehtäviin kuuluisi myös aloitteiden teko kansallisiksi strategiavalinnoiksi, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan maakuvan edistäminen, T&K-rahoituslain ja monivuotisen T&K-rahoituksen suunnitelman toimeenpanon seuranta ja yhteensovittaminen sekä ehdotusten […]


LueUutiset - 21.09.2023

Kuntoutussäätiön edustajia kävi Skotlannissa tutustumassa paikallisiin yhteiskunnallisiin yrityksiin

Kuntoutussäätiö on mukana yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toiminnassa ja vastaa hankkeessa sosiaalisten innovaatioiden osuudesta sekä yhteiskunnallisten yritysten hautomo- kiihdyttämö-toiminnasta. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen delegaatio, johon kuului myös Kuntoutussäätiön työntekijöitä, kävi elokuun lopulla Skotlannissa tutustumassa paikallisiin yhteiskunnallisiin yrityksiin. Matkaa isännöi Social Enterprise Academy, joka omalla toiminnallaan tukee eri tavoin yhteiskunnallisia yrityksiä. Delegaatio sai kuulla paikallisten yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemistä […]


LueUutiset - 11.09.2023

Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hanke käynnistyi

Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä erilaisin menetelmin työnantajien, oppilaitosten ja työterveyshuollon osaamista nuorten työntekijöiden mielenterveyden ja työkyvyn tukemisessa. Lisäksi hanke tarjoaa työuran alussa tai sille siirtymässä oleville työikäisille nuorille matalan kynnyksen mielenterveyttä ja työelämätaitoja vahvistavaa tukea. Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tampereen […]


LueUutiset - 24.08.2023

Riikka Shemeikka on nimitetty Kuntoutussäätiön vakituiseksi toimitusjohtajaksi

Kuntoutussäätiön hallitus on päättänyt nimittää dosentti, VTT, FM Riikka Shemeikan Kuntoutussäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Nimitys astuu voimaan 24. elokuuta 2023 alkaen. Riikka Shemeikka siirtyy tehtävään määräaikaisen toimitusjohtajan tehtävästä. – Riikka Shemeikka valittiin yksimielisesti Kuntoutussäätiön uudeksi toimitusjohtajaksii erittäin korkeatasoisesta hakijajoukosta. Shemeikka on antanut vahvat näytöt osaamisestaan vetäessään ansiokkaasti ja tuloksellisesti säätiön tutkimus- ja kokeilutoimintaa, samalla vahvistaen säätiön […]


WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons