Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 13.04.2023

Eläkkeeltä töihin -hankkeen tapahtumien avulla työllistyneille eläkeläisille kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työpaikoille lisää monimuotoisuutta

Eläkkeeltä töihin -hanke oli vuosina 2020–2022 toteutettu STEA-avusteinen kehittämishanke. Hankkeesta vastasi Eläkeliitto hankekumppaneinaan Suomen Yrittäjät ja Takuusäätiö. Ohjausryhmään osallistui myös Eläketurvakeskus. Hankkeen tavoitteita olivat eläkeläisköyhyyden vähentäminen ja eläkeläisten hyvinvoinnin lisääminen. Lisäksi rakennettiin keinoja työpaikkojen monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja ikääntyneiden kansalaisten työkokemuksen sekä hiljaisen tiedon paremmaksi hyödyntämiseksi suomalaisessa työelämässä. Jälkikäteisarviointi koski yhdeksää Eläkkeeltä töihin -hankkeen järjestämää eläkeläisrekrytapahtumaa. […]


LueUutiset - 04.04.2023

Riikka Shemeikka on valittu Suomen Väestötieteen Yhdistyksen puheenjohtajaksi

Kuntoutussäätiön TKI-toiminnasta vastaava johtaja dos. Riikka Shemeikka on valittu Suomen Väestötieteen Yhdistyksen puheenjohtajaksi. ”Tieteelliset seurat tekevät arvokasta työtä oman tieteenalansa foorumina ja tutkitun tiedon hyödyntämisen lisäämiseksi yhteiskunnassa. Kuntoutussäätiön monitieteinen tutkijayhteisö osallistuu useiden eri tieteellisten seurojen toimintaan, mikä on tärkeää Kuntoutussäätiön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta”, toteaa Riikka Shemeikka. Suomen Väestötieteen Yhdistys ry on 50 vuotta toiminut tieteellinen […]


LueUutiset - 03.04.2023

Vuosi 2022 oli onnistunut Kuntoutussäätiössä

Kuntoutussäätiössä vuosi 2022 oli onnistunut toiminnallisesti ja taloudellisesti. Työntekijöiden työhyvinvointi oli hyvä ja sairauspoissaolot laskivat. Säätiö jatkoi osana strategiaa sisäisten osaamiskeskusten vahvistamista ja toteuttamista. Näitä ovat Arvioinnin osaamiskeskus ja Oppimisen tuen keskus. Vuoden aikana valmisteltiin uutta yhteisötalouteen ja sosiaalisiin innovaatioihin keskittyvää osaamisaluetta sekä sen organisointia. Säätiön kaikki toiminnat olivat taloudellisesti tasapainossa. Säätiön työntekijöiden työhyvinvointi oli […]


LueUutiset - 30.03.2023

Älä hoida sairautta vaan potilasta – kuntoutus ja tukipalvelut laitettava kuntoon

Diabetesliitto, Sydänliitto, Syöpäjärjestöt ja Kuntoutussäätiö korostavat potilaiden kokonaisvaltaisten tukipalvelujen parantamisen tärkeyttä ensi vaalikaudella. Järjestöjen toteuttaman kyselyn tulokset kertovat karua kieltään siitä, kuinka vähän potilaiden psykososiaaliseen ja kuntoutumisen tukeen panostetaan terveydenhuollossa. – Noin tuhannesta syöpää, sydänsairauksia tai diabetesta sairastaneesta vastaajasta vain puolet koki saaneensa riittävästi tukea sairautensa kanssa selviytymiseen. Enemmän tukea olisi kaivattu useissa eri sairauden […]


LueUutiset - 28.03.2023

Eduskuntavaaliehdokkaat haluavat kohdistaa rahoitusta sosiaalisiin innovaatioihin 

Lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista eduskuntavaaliehdokkaista haluaa kohdistaa rahoitusta sosiaaliseen innovaatiotoimintaan. Vain yksi prosentti vastaajista on asiasta täysin eri mieltä. Myönteisimmin asiaan suhtautuvat 36–65-vuotiaat ja epäilevimmin 18–35-vuotiaat. Erot eri ikäryhmien välillä eivät kuitenkaan ole isoja.   Sosiaaliset innovaatiot voidaan määritellä uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja toimintamalleiksi, joilla halutaan ratkoa yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia aiempaa tehokkaammin ja tuloksellisemmin.   […]


LueUutiset - 27.03.2023

Tule arvioinnin erityisasiantuntijaksi Kuntoutussäätiöön

Haemme arvioinnin erityisasiantuntijaa Kuntoutussäätiöön Haemme kasvustrategiamme toteuttamiseen avainosaajaa. Kuntoutussäätiön arviointi- ja kehittämistoiminta laajenee nopeasti ja etsimme Arvioinnin osaamiskeskukseen kokenutta ja näkemyksellistä erityisasiantuntijaa. Olet oikea henkilö, jos sinulla on hyvä asenne, osaaminen ja halu luoda uutta. Tehtäväsi on toistaiseksi voimassa oleva. Voit vaikuttaa omiin työtehtäviisi ja toimenkuvasi muotoutumiseen. Kuntoutussäätiö on tunnettu arviointiosaaja ja erilaisten organisaatioiden kehittäjä. […]


LueUutiset - 27.03.2023

KIILA-kuntoutus nähdään kokonaisuudessaan tarpeellisena ja toimivana

Kuntoutussäätiön toteuttaman tutkimushankkeen tarkoitus oli selvittää, miten ammatillisen KIILA-kuntoutuksen toimintamalli on toiminut ja toimii ja mitä kehitettävää siinä voisi olla. Arviointitutkimuksen kohderyhmänä olivat 1) KIILA-kuntoutuksen palveluntuottajat, 2) Kiila-kuntoutusta hakevat ja siihen osallistuvat työterveyshuollot, 3) KIILA-kuntoutukseen osallistuneiden kuntoutujien työpaikkojen edustajat sekä 4) KIILA-kuntoutusta hakeneet liitot ja yhdistykset. Tutkimus oli asetelmaltaan ja metodeiltaan monimenetelmällinen ja moninäkökulmainen. KIILA-kuntoutus […]


LueUutiset - 21.03.2023

Eduskuntavaaliehdokkaat haluavat vahvistaa ongelmien ennaltaehkäisyä kuntoutuksessa

Eduskuntavaaliehdokkaat toivovat seuraavalla hallituskaudella lisää panostuksia ongelmien ennaltaehkäisyyn ja avun oikea-aikaisuuden toteutumiseen. Näin ajattelee 15 % kyselyyn vastanneista ehdokkaista. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja pääsy kuntoutukseen ovat asioita, joista on pitkään keskusteltu suomalaisen kuntoutusjärjestelmän keskeisinä heikkouksina. Ehdokkaista 15 prosenttia pitää työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen kehittämistä tulevan hallituskauden tärkeänä tavoitteena. Mielenterveysongelmat herättävät huolta myös vaaliehdokkaissa. Reilu kymmenesosa vastaajista katsoo, että […]


LueUutiset - 20.03.2023

Tukea järjestön arvioinnin kehittämiseen Artsi-toiminnasta – haku on nyt käynnissä

Tarvitseeko järjestönne tukea arvioinnin kehittämiseen sekä toiminnan tulosten ja vaikutusten osoittamiseen? Hae Artsi-toimintaan! Mukaan voivat päästä enintään 10 työntekijän järjestöt, jotka saavat STEA-avustusta. Toimintaan osallistuminen on maksutonta. Artsi-prosessin aikana järjestölle muodostetaan sen omia tarpeita palvelevat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että arvioiva ajattelu ja toimintatavat jäävät osaksi järjestön toimintaa. […]


LueUutiset - 16.03.2023

Kuntoutussäätiö mukana sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmisteluhankkeessa

Sosiaalisten innovaatioiden merkitystä ja leviämistä halutaan lisätä perustamalla EU-jäsenmaihin sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksia. Kuntoutussäätiö on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtamassa hankkeessa, jossa valmistellaan ja pilotoidaan Suomen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta. Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää systeemistä muutosta ja ratkaisujen leviämistä yli sektorirajojen. Innovaatioita tarvitaan yhä monimutkaisempien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun, mikä vaatii yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä. […]


Simple Share Buttons