Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 26.06.2023

Uutta tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista

Aikuisten oppimisvaikeuksista ja tarjolla olevista tukimuodoista on saatavilla vain vähän tutkimustietoa. Kuntoutussäätiön tutkijoiden tuoreet väitöskirjat tuovat uutta tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista ja tuen muodoista. Neuropsykologinen kuntoutus on vaikuttava tukimuoto nuorilla aikuisilla Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL Johanna Nukarin väitöksessä tutkittiin lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta nuorilla aikuisilla. Tutkimus tarkasteli kontrolloidun tutkimusasetelman avulla yksilö- ja ryhmämuotoisen kuntoutuksen vaikutuksia. Interventio toteutettiin […]


LueUutiset - 22.06.2023

Työkykyohjelman arvioinnin tulos: palvelujärjestelmä vahvistui, osatyökykyisten työllistyminen vaatii työnantajien parempaa mukaanottoa

Vuosina 2019–2023 toteutetun Työkykyohjelman tavoitteena oli ratkaisujen löytäminen osatyökykyisten työllistymisongelmiin. Ohjelman toteutuksessa olivat mukana sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) että sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Kuntoutussäätiö osallistui Työkykyohjelman arviointiin Toukokuussa 2023 valmistuneen tutkimuksen Työkykyohjelman arviointi: Ulkoisen arvioinnin loppuraportti (Oosi ym. 2023) perusteella Työkykyohjelman avulla on pystytty kehittämään asiantuntijoiden ja palvelujärjestelmän osaamista ja valmiuksia. Työpaikkojen syntymisen ja […]


LueUutiset - 21.06.2023

VN TEAS  -tutkimus selvittää Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden ohjaamista palveluihin

Kuntoutussäätiö on saanut toteutettavakseen selvityksen poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden palveluihin ohjauksen toimivuudesta. Selvitys toteutetaan valtioneuvoston kanslian VN TEAS -rahoituksella. Hanke liittyy oikeusministeriön strategiaan, jonka vaikuttavuustavoitteena on, että rikollisuus ja turvattomuuden tunne vähenevät. Hanke tukee Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksen 2022 tavoitteita syrjäytymisen, rikollisuuden ja ylivelkaantumisen ehkäisystä. Hankkeen toteutuksessa kumppanina toimii Rikosuhripäivystys. Palveluohjauksella ehkäistään uusintarikollisuutta Kertaalleen rikokseen syyllistyneillä […]


LueUutiset - 19.06.2023

Suomalaista innovaatiopolitiikkaa pitää suunnata yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun – tarvitsemme lisää sosiaalista ja yhteiskunnallista innovointia

Suomalaista innovaatiopolitiikkaa pitää suunnata tietoisesti ja tavoitteellisesti yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Tarvitsemme lisää sosiaalista ja yhteiskunnallista innovointia, jolla haetaan vastauksia aikamme kiperiin ongelmiin. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus kutsui innovaatiotoiminnan ja -politiikan keskeisiä asiantuntijoita pyöreän pöydän keskusteluun sosiaalisista innovaatioista ja niiden edistämisestä 14.6.2023. Keskustelun tavoitteena oli saada ideoita ja näkemyksiä YYO:n toimintaan ja sosiaalisia innovaatioita koskevien toimenpidesuositusten muotoiluun. […]


LueUutiset - 08.06.2023

Ajankohtainen ja laaja-alainen VN TEAS -tutkimus sosiaalisista innovaatioista yhteiskunnallisissa yrityksissä

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus keskiöön Yhteiskunnallisten yritysten tekemät sosiaaliset innovaatiot ja innovaatioiden käyttöönotto voivat täydentää perinteistä julkista ja yksityissektoria sekä järjestöjen työtä yhteiskunnan ongelmien ratkaisijoina ja mahdollisuuksien luojina. Yhteiskunnalliset yritykset kaipaavat ympäristöltään ja politiikalta yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja sosiaalisen innovaatiotoiminnan logiikan ymmärrystä. Kyse on yhteiskunnallisten vaikutusten tuottamisesta ja tällainen työ on pitkäjänteistä. Edellisen kappaleen huomiot ­– muiden havaintojen […]


LueUutiset - 07.06.2023

Kuntoutussäätiön tutkimus: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus voi parantaa osallistujien elämänlaatua ja vähentää masennusta, mutta jatkokehitykseen on syytä 

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksella on tuoreen tutkimuksen mukaan myönteisiä vaikutuksia kuntoutujien hyvinvointiin. Kohdennetumpaa ja yksilöllistä lähestymistapaa sekä lisää yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa kuitenkin tarvitaan myönteisten vaikutusten lisäämiseen. Kuntoutuksen merkityksestä toiminnallisten häiriöiden hoidossa ja kuntoutuksessa on julkaistu yksi ensimmäisistä suomalaisista tutkimuksista. Kelan rahoittaman ja Kuntoutussäätiön toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kuntoutusmallin soveltuvuutta ja tunnistaa kuntoutuksen kehittämistarpeita kohderyhmään […]


Simple Share Buttons