Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 28.04.2023

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen siirtyy 1.8.2023 Miina Sillanpään Säätiöön

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen siirtyy uusiin tehtäviin. Kuitunen aloittaa 1.8.2023 säätiön määräaikaisessa varatoimitusjohtajan tehtävässä ja siirtyy toimitusjohtajaksi 13.9.2023 säätiön pitkäaikaisen toimitusjohtajan Eija Sorvarin jäädessä eläkkeelle. – Tuntuu haikealta siirtyä pois Kuntoutussäätiöstä. Olemme yhdessä hallituksen ja henkilöstön kanssa rakentaneet säätiön kestävää tulevaisuutta, luopuneet joistakin asioista ja luoneet merkittävästi myös uutta. Olen kuitenkin iloinen voidessani jatkaa työtä […]


LueUutiset - 20.04.2023

Sote-järjestöt tulevaisuuden tekijöinä  -osaamiskartoitus käynnistää Moniosaajat-hankkeen

Moniosaajat-hanke kartoittaa Uudenmaan ja Kanta-Hämeen sote-järjestöjen osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita. Kolmivuotisen ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa järjestötoimijoiden ja järjestöverkostojen osaamista ja lisätä välineitä toiminnan kehittämiseen. Hyvinvointialueiden aloittaminen ja muut toimintaympäristön muutokset vaativat järjestöiltä monipuolista osaamista esim. tulevaisuuden ennakoinnista, toiminnan hyödyistä viestimisestä ja ihmisten innostamisesta mukaan toimintaan. Toisaalta järjestön työntekijöinä, vapaaehtoisina ja hallituksessa toimii eri alojen […]


LueUutiset - 19.04.2023

Sosiaaliset innovaatiot saavat Suomessa vauhtia osaamiskeskuksesta

Sosiaaliset innovaatiot tukevat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista. Suomessa on monia innovaatiotoimijoita, mutta koordinoija puuttuu. Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus vastaa tähän tarpeeseen kokoamalla tietoa, osaajia ja intoa yhteen kaikilta sektoreilta. Kuntoutussäätiö kehittää hankkeessa mm. koontia sosiaalisista innovaatioista, koulutuksia, kansainvälistä yhteistyötä ja sosiaalisten innovaatioiden arviointikehikkoa. Hanke täydentää Kuntoutussäätiön yhteisötalouteen ja sosiaalisiin innovaatioihin liittyvää toimintaa ja verkostoja. Ihmislähtöiset ratkaisut toimivat […]


LueUutiset - 13.04.2023

Eläkkeeltä töihin -hankkeen tapahtumien avulla työllistyneille eläkeläisille kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työpaikoille lisää monimuotoisuutta

Eläkkeeltä töihin -hanke oli vuosina 2020–2022 toteutettu STEA-avusteinen kehittämishanke. Hankkeesta vastasi Eläkeliitto hankekumppaneinaan Suomen Yrittäjät ja Takuusäätiö. Ohjausryhmään osallistui myös Eläketurvakeskus. Hankkeen tavoitteita olivat eläkeläisköyhyyden vähentäminen ja eläkeläisten hyvinvoinnin lisääminen. Lisäksi rakennettiin keinoja työpaikkojen monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja ikääntyneiden kansalaisten työkokemuksen sekä hiljaisen tiedon paremmaksi hyödyntämiseksi suomalaisessa työelämässä. Jälkikäteisarviointi koski yhdeksää Eläkkeeltä töihin -hankkeen järjestämää eläkeläisrekrytapahtumaa. […]


LueUutiset - 04.04.2023

Riikka Shemeikka on valittu Suomen Väestötieteen Yhdistyksen puheenjohtajaksi

Kuntoutussäätiön TKI-toiminnasta vastaava johtaja dos. Riikka Shemeikka on valittu Suomen Väestötieteen Yhdistyksen puheenjohtajaksi. ”Tieteelliset seurat tekevät arvokasta työtä oman tieteenalansa foorumina ja tutkitun tiedon hyödyntämisen lisäämiseksi yhteiskunnassa. Kuntoutussäätiön monitieteinen tutkijayhteisö osallistuu useiden eri tieteellisten seurojen toimintaan, mikä on tärkeää Kuntoutussäätiön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta”, toteaa Riikka Shemeikka. Suomen Väestötieteen Yhdistys ry on 50 vuotta toiminut tieteellinen […]


LueUutiset - 03.04.2023

Vuosi 2022 oli onnistunut Kuntoutussäätiössä

Kuntoutussäätiössä vuosi 2022 oli onnistunut toiminnallisesti ja taloudellisesti. Työntekijöiden työhyvinvointi oli hyvä ja sairauspoissaolot laskivat. Säätiö jatkoi osana strategiaa sisäisten osaamiskeskusten vahvistamista ja toteuttamista. Näitä ovat Arvioinnin osaamiskeskus ja Oppimisen tuen keskus. Vuoden aikana valmisteltiin uutta yhteisötalouteen ja sosiaalisiin innovaatioihin keskittyvää osaamisaluetta sekä sen organisointia. Säätiön kaikki toiminnat olivat taloudellisesti tasapainossa. Säätiön työntekijöiden työhyvinvointi oli […]


Simple Share Buttons