Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 28.02.2023

Eduskunnan kuntoutusverkosto toimintakautensa päätteeksi: Kuntoutuksella on merkitystä kaikissa ikäryhmissä ja sote-kriisin ratkaisemisessa

Eduskunnan kuntoutusverkoston ensimmäinen toimintakausi on saatu päätökseen. Kuluneiden kahden vuoden aikana verkosto on nostanut esiin kuntoutuksen merkitystä kaikissa ikäryhmissä niin kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kuin yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Verkosto on korostanut kuntoutuksen olevan keskeinen ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon kriisiin, henkilöstöpulaan ja kansalaisten kasvavaan palvelutarpeeseen. ”On ollut huikeaa, että eduskuntaan on saatu verkosto, joka kokoaa kansanedustajia […]


LueUutiset - 27.02.2023

Tutkimus: Lähisuhdeväkivallan sovittelu hyödyttää useimpia, mutta seurantaa ja yhteyttä tukipalveluihin tulisi vahvistaa

Tuore Kuntoutussäätiön ja Maria Akatemian toteuttama tutkimus osoittaa, että lähisuhdeväkivallan sovittelu toimii pääsääntöisesti hyvin. Sovitteluun osallistutaan vapaaehtoisesti, sovitteluprosessi koetaan useimmiten onnistuneeksi ja sen lopputulos oikeudenmukaiseksi. Sovittelusta saadaan myös välineitä väkivallan ehkäisyyn. Lähisuhdeväkivallan sovittelua on kuitenkin tarpeen kehittää edelleen. Sovittelua pitäisi koulutuksen avulla kehittää niin, että väkivallan moninaisuus ja luonne huomioidaan aiempaa paremmin. Lisäksi sovittelusopimusten hyödyntämistä, […]


LueUutiset - 23.02.2023

Tutkimus lähisuhdeväkivallan sovittelun yleisistä piirteistä ja osapuolten kokemuksista

Kuntoutussäätiö ja Maria Akatemia ovat toteuttaneet osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa tutkimuksen lähisuhdeväkivallan yleisistä piirteistä ja osapuolten kokemuksista. Tutkimus julkaistaan perjantaina 24.2. klo 12 valtioneuvoston Tieto käyttöön -alustalla. Tutkimuksen aineistoina olivat THL:n ylläpitämä SOPU-tietokanta sekä lähisuhdeväkivallan sovitteluun osallistuneiden haastattelut ja kysely. Tutkimus liittyi pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteeseen vähentää oikeudenkäyntien määrää sovittelumenettelyjä lisäämällä ja arvioida lähisuhdeväkivallan […]


LueUutiset - 23.02.2023

Järjestöt ovat kekseliäitä sosiaalisia innovaattoreita – oppaasta ideoita työllistämismallien kehittämiseen

Järjestöt ovat kekseliäitä ja tuloksellisia sosiaalisten innovaatioiden kehittäjiä myös työllistämisessä. Järjestöissä syntyy vuosittain satoja uusia tai parannettuja toimintamalleja osatyökykyisten tai muutoin haastavassa asemassa olevien ihmisten työllistämiseen. Kuntoutussäätiön vastavalmistunut opas tarjoaa tutkittua tietoa, ideoita oman toiminnan ja toimintamallien kehittämiseen sekä esimerkkejä hyvistä malleista. Järjestöt tarjoavat monenlaisia palveluita Työllistymistä ajatellen kolmannella sektorilla on paljon annettavaa. Järjestöt kohtaavat […]


LueUutiset - 22.02.2023

Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden kärkiohjelma

Ohjelma-aloite vetoaa, että seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan kirjaus lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävästä tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan kärkiohjelmasta. Ohjelmalla etsitään osaltaan ratkaisuja kasvaviin lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteisiin. Sen tavoitteena on lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen tutkitun tiedon, hyvien käytäntöjen jakamisen ja sosiaalisten innovaatioiden avulla. Ohjelma-aloitteen allekirjoittajina ovat Kansallinen neurokeskus ja […]


LueUutiset - 16.02.2023

Kuntoutussäätiön Tutkittua tietoa -tiivistelmät ovat nyt Tutkimuksista, kehittämisestä ja innovaatioista (TKI) tiiviisti!

Yhteisömedia-verkkopalvelussa on julkaistu jo vuodesta 2018 lähtien Tutkittua tietoa -tiivistelmiä helpottamaan tiedon jakamista ja sen löytämistä alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Tutkittua tietoa -tiivistelmäsarjan uusi nimi on nyt Tutkimuksista, kehittämisestä ja innovaatioista (TKI) tiiviisti. Uusi nimi kuvaa entistä paremmin julkaisujen monipuolista sisältöä. Tiivistelmät eivät keskity ainoastaan tutkittuun tietoon, vaan tiivistelmissä esitellään monipuolisesti myös kuntoutuksen ja lähialojen […]


LueUutiset - 14.02.2023

Järjestöjen viesti kansanedustajaehdokkaille: Väestö ikääntyy, joten Kelan kuntoutuksen yläikärajoja on tarkasteltava uudelleen

Kuntoutusyrittäjät vetoaa yhdessä kymmenen muun järjestön kanssa kansanedustajaehdokkaisiin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian puolesta. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on rajattu alle 65-vuotiaille. Sen asiakkailla on yleensä vamman tai sairauden aiheuttamia merkittäviä arjen toimissa selviytymisen haasteita. Vamma tai sairaus eivät henkilöltä poistu, vaikka hän täyttäisi 65 vuotta. Kuntoutuspsykoterapiaan voi päästä 16–67-vuotiaana. Kuntoutuspsykoterapialla palautetaan tai ylläpidetään […]


LueUutiset - 13.02.2023

Valiokunnan mietintö valmistui – Kuntoutussäätiön kannattama 100 prosentin palkkatuki järjestöille jatkuu

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kannattaa 9.2.2023 jättämässään lausunnossa järjestöjen 100 prosentin palkkatukea. Mietinnön mukaan nykyinen sääntely ja noudatettu käytäntö 100 prosentin palkkatuessa jatkuvat. Kuntoutussäätiö on vuoden 2022 aikana arvioinut kriittisesti työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöhanketta, jossa järjestöjen ja yleishyödyllisten säätiöiden mahdollisuuksia hyödyntää 100 prosentin palkkatukea olisi olennaisesti rajattu. Myös työllisyyspoliittisten avustusten saaminen olisi ollut rajoitettua. Kuntoutussäätiöltä […]


LueUutiset - 02.02.2023

Sosiaalisille innovaatioille tarvitaan TKI-rahoitusta

Kuntoutussäätiö vastasi Business Finlandin kyselyyn. Sosiaaliset innovaatiot tarvitsevat rahoitusta. Suomen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksessa ei vielä tunnisteta riittävästi sosiaalisten innovaatioiden merkitystä ja vaikutuksia. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta tulee kohdentaa tasapainoisesti myös sosiaalisten innovaatioiden tutkimukseen, kehittämiseen, kaupallistamiseen ja skaalaamiseen. Teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot eivät ole toisilleen vastakkaisia, vaan ne liittyvät lähes aina toisiinsa. Kuntoutussäätiö painotti vastauksessaan […]


Simple Share Buttons