Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 31.03.2022

Haemme Kuntoutussäätiöön uusia osaajia!

Haemme Kuntoutussäätiöön uusia osaajia. Meillä on tarvetta tutkijalle, arvioitsijalle, assistentille Paikka Auki -rahoituksella sekä korkeakouluharjoittelijoille. Kiinnostuitko? Lue lisää! Meistä: Kuntoutussäätiö on monialainen ja monipuolinen asiantuntijayhteisö. Teemme korkeatasoista käytäntölähtöistä tutkimusta, toteutamme kehittämisprojekteja ja arviointeja, konsultoimme ja koulutamme. Meillä on myös ihmisten toiminta- ja työkykyä vahvistavaa palvelutuotantoa. Meitä on noin 50. Arvoistamme: Arvojemme mukaisesti toimimme avoimesti niin, […]


LueUutiset - 31.03.2022

Kuntoutussäätiön toimintavuosi 2021 oli tasapainoinen

Kuntoutussäätiössä vuosi 2021 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti tasapainoinen. Koronavirusepidemiatilanteen jatkuessa säätiössä pystyttiin hyödyntämään edellisen vuoden aikana kehitettyjä ja käyttöönotettuja toimintatapoja. Tutkimus- ja kokeiluyksikkö menestyi erinomaisesti hankehauissa. Hakujen läpimenoprosentti oli 71 ja se nousi noin 10 % edellisvuodesta. Yksikössä toteutettiin mm. valtioneuvoston päätöksentekoa ja Kelan kuntoutuspalveluiden kehittämistä tukevia hankkeita. Säätiö perusti järjestöarvioinnin osaamiskeskuksen kokoamaan, kehittämään ja jakamaan […]


LueUutiset - 28.03.2022

Vamlas ja Kuntoutussäätiö tutkivat yhdessä Kelan kuntoutukseen pääsemistä

Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa (KUHA) -tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mitkä asiat hankaloittavat ja mitkä helpottavat Kelan rahoittamaan kuntoutukseen pääsemistä. Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kuntoutukseen pääsyn oikea-aikaisuuteen, eri hakuväylien toimivuuteen kuntoutujien kannalta sekä kuntoutujan toimijuuden toteutumiseen. Näitä asioita tutkitaan sekä kuntoutujien että kuntoutuksen ammattilaisten näkökulmasta ja erilaisten kuntoutusmuotojen kohdalla. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää, kun kuntoutusjärjestelmää kehitetään […]


LueUutiset - 23.03.2022

Lakiuudistus ja muutosten suma uhkaavat työttömien palveluita – Sininauhaliitto ja Kuntoutussäätiö huolissaan kuntien roolin ohenemisesta verkostoyhteistyössä

Uusien hyvinvointialueiden myötä myös työllistymisen monialaista yhteispalvelua koskeva lainsäädäntö muuttuu. Sininauhaliitto ja Kuntoutussäätiö kantavat huolta siitä, saavatko kunnat riittävän vahvan aseman tässä monialaisessa verkostoyhteistyössä. Kunnissa olevaa työllistämisen osaamista ei ole varaa menettää tilanteessa, jossa työ ja ihmiset eivät tälläkään hetkellä kohtaa. Työllistymisen palveluiden suunnittelusta ja järjestämisestä vastaavaa työllistymisen monialaista yhteispalvelua uudistetaan voimaan astuneen sote-uudistuksen vuoksi. […]


LueUutiset - 17.03.2022

Kuntoutussäätiö jätti lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskevasta uudistuksesta

Kuntoutussäätiö jätti 16.3.2022 sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uudistamisesta. Lausunto jätettiin lausuntopalveluun. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy ensi vuonna hyvinvointialueille, ja palvelujen sisältöjä uudistetaan. Lakiehdotuksessa esitetään, että yksityisiä ja julkisia sote-palveluiden tuottajia rekisteröitäisiin ja niiden laatua valvottaisiin samoin periaattein. Kuntoutussäätiön mielestä yksityisiä ja julkisia toimijoita koskevien vaatimusten tulee olla yhtenäisiä […]


Simple Share Buttons