Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 25.10.2021

Suomeen valmisteltu luonnon virkistyskäytön strategia luotaa onnistuneesti kehittämisen mahdollisuuksia

Suomeen valmisteltu luonnon virkistyskäytön strategia luotaa onnistuneesti kehittämisen mahdollisuuksia niin ihmisten hyvinvoinnin kuin palvelukehityksen ja Suomen kilpailuedunkin kannalta. Kuntoutussäätiö jätti ympäristöministeriön pyynnöstä lausunnon luonnon virkistyskäytön strategialuonnokseen. Luontoympäristöillä paljon myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja eriarvoistumiskehityksen hillintään Kuntoutussäätiö toteaa lausunnossaan, että luontoympäristöt vaikuttavat monin tavoin ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Luonnonläheinen asuinympäristö parantaa toimintakykyä ja vähentävää kuolleisuutta. […]


LueUutiset - 18.10.2021

TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajille -kirjanen julkaistu

Tunne voimavarasi -hankkeessa pyydettiin eri ikäisiä omaishoitajia kuvailemaan sitä, minkälaisia tunteita omaishoitajana toimiminen on heissä herättänyt, sekä minkälaisia hyviksi havaittuja tunteidensäätelykeinoja heillä itsellään on. Näitä kokemuksia on koottu vastikään julkaistuun ja maksuttomaan TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle -kirjaseen. Kirjanen sisältää tiiviissä muodossa pohdintaa mm. omaishoitajan eri rooleista, haastavista tilanteista sekä tunteista ja niiden säätelystä. TunneVaaka® on ensisijaisesti […]


LueUutiset - 18.10.2021

Hyvinvointivajeiden ja työvoiman kohtaanto-ongelmien ratkaiseminen on tärkeää

Kuntoutussäätiö jätti lausunnon sivistysvaliokunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksestä Kuntoutussäätiö jätti sivistysvaliokunnan pyynnöstä lausunnon vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Kuntoutussäätiön mielestä on tärkeää poistaa koronan aikana syntyneitä hyvinvointivajeita määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Kuntoutussäätiö painottaa erityisesti kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tukemista. Tutkimustieto osoittaa, että koronaepidemialla ja siihen liittyvillä rajoitustoimilla on ollut vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen. Psykososiaalinen kuormittuneisuus ja koettu […]


LueUutiset - 14.10.2021

Miten teidän järjestössänne arvioidaan tuloksellisuutta?

Kuntoutussäätiö selvittää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) rahoitusta saavien järjestöjen arviointivalmiuksia ja -käytäntöjä sekä niiden kehittämistarpeita. Järjestöjen arviointivalmiuksia ei ole aiemmin kartoitettu tässä mittakaavassa. Osana selvitystä toteutetaan kysely järjestöille, haastatteluja järjestöjen edustajille sekä haastatellaan STEA:n virkahenkilöitä. Järjestöille suunnattu kysely on nyt auki, ja se on tarkoitettu kaikille STEA-avusteista toimintaa toteuttaville henkilöille. Kyselyyn vastaaminen kestää noin […]


LueUutiset - 12.10.2021

Toteutamme kirjallisuuskatsauksen etämuotoisesta neuropsykologisesta kuntoutuksesta  

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksessa käynnistyy uusi hanke. Toteutamme hankkeessa kirjallisuuskatsauksen etämuotoisesta neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Kartoitamme ja kokoamme tutkimustietoa etämuotoisen neuropsykologisen kuntoutuksen vaikutuksista, vaikuttavuudesta sekä sen hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Hanke toteutetaan Kelan tutkimusrahoituksella ja hanke päättyy toukokuussa 2022. Lisätietoja Erja Poutiainen, Johtava tutkija, hankkeen vastuututkija, Oppimisen tuen keskus, Kuntoutussäätiö erja.poutiainen@kuntoutussaatio.fi puh. 044 781 3156


LueUutiset - 07.10.2021

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus aloittaa toimintansa kuuden organisaation yhteistyönä

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt rahoituksen valtakunnallisen osaamiskeskuksen perustamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kolme miljoonaa euroa valtionavustusta valtakunnallisen yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen perustamiseksi. Hallitus päätti osaamiskeskuksen perustamisesta puoliväliriihessään keväällä. Osaamiskeskus on asiantuntijayksikkö, joka tukee yhteiskunnallisten yritysten syntymistä ja kasvua. Se tarjoaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai käynnistäville yrittäjille ja yhteisöille yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta. Samalla se rakentaa […]


LueUutiset - 07.10.2021

Kuntoutussäätiö näkee työllistämisen toimenpidekokonaisuuden tasapainoisena hallituksen talousarvioesityksessä

Kuntoutussäätiö pitää hallituksen talousarvioesitystä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla tasapainoisena kohtaanto-ongelmien ratkaisemisessa ja osatyökykyisten työllistämisessä. Talousarvioesityksessä 2022 työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa ja osatyökykyisten laajamittaisempaa työllistämistä halutaan ratkoa useilla, erityisesti vaikeasti työllistyviin, maahanmuuttajiin ja työkyvyn tukeen kohdentuvilla toimenpiteillä. Järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten innovaatiot käyttöön Järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset kehittävät, kokeilevat ja käyttöönottavat vaikuttavia toimintamalleja ja […]


LueUutiset - 05.10.2021

Aivotärähdys voi vaikuttaa ajattelutoimintoihin, kertoo tuore väitöskirja

Aivotärähdys on suhteellisen yleinen vamma monissa nopeatempoisissa urheilulajeissa kuten jääkiekossa. Aivotärähdys kuuluu aivovammajatkumon lievimpään päähän ja se luokitellaan erittäin lieväksi aivovammaksi. Perinteisesti aivotärähdyksen ajatellaan olevan suhteellisen ohimenevä vamma, joka ei juurikaan tarvitse lääketieteellistä huomiota. Kuitenkin joissain tapauksissa aivotärähdys voi aiheuttaa pitkäaikaisia oireita ja seurannaisvaikutuksia. Viime vuosina jääkiekossa on puhututtanut erityisesti päähän kohdistuneet taklaukset, joista on […]


Simple Share Buttons