Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 27.05.2021

EKL:n Verkosta virtaa -toiminnan ulkoinen arviointi valmistui 

Kuntoutussäätiön Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL ry) toimeksiannosta tekemä arviointitutkimus Verkosta virtaa -toiminnan tuloksellisuudesta on julkaistu. Arvioinnissa tarkasteltiin, miten Verkosta virtaa -toimintaan osallistuneet ikäihmiset ovat hyötyneet digituesta ja siihen liittyvästä ryhmätoiminnasta. Lisäksi tarkasteltiin koronapandemian vaikutusta toimintaan.  Toiminta kohentaa osallistujien digitaitoja ja hyvinvointia  – STEA:n keväällä 2020 vaatima tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys paljasti meille työntekijöille, että Verkosta virtaa -toiminta vaatii aiempaa tarkempaa arviointia, jotta voimme kehittää ja parantaa toimintaamme […]


LueUutiset - 11.05.2021

Kuntoutus on hyvinvointi-investointi ja osa kunnan hyte-työtä

Sote-uudistuksen jälkeenkin kunnalla on vastuu hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisestä. Suomen Kuntoutusyrittäjät, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry ja Kuntoutussäätiö esittävät, että vaalien jälkeen laadittaviin kuntastrategioihin kirjataan kuntoutus sekä ihmisten työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden tukeminen. Yksilöidymmin kyse on siitä, että kunta tukee ja mahdollistaa seuraavia asioita: Ennaltaehkäisevä kuntoutus on lähellä ihmistä. Kuntoutuksen pääsee ajoissa. […]


LueUutiset - 10.05.2021

Tutkimus: Maahanmuuttajien koulutus- ja työpolut tarvitsevat lisää joustavuutta

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspoluilla on otettava paremmin huomioon eri asiakasryhmien tarpeet, vahvistettava asiakkaiden toimijuutta ja kartoitettava systemaattisemmin heidän osaamistaan, toteaa Kuntoutussäätiön, Demos Helsingin, Helsingin yliopiston, Oxford Researchin ja Siirtolaisuusinstituutin tutkimus. Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolut -hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen kehittämiseksi siten, että heidän työllisyysasteensa nousee ja yhteiskunnallinen osallisuutensa paranee. “Lähestyimme aihetta […]


LueUutiset - 05.05.2021

Uutta työhönvalmennusta Työtalo Uusimaa -konsortion avulla

Uusi Työtalo Uusimaa -konsortio on valittu toteuttamaan työhönvalmennusta yli 30-vuotiaille työnhakijoille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ja intensiivistä tukea. Toiminta toteutetaan Länsi-Uudenmaan sekä Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueilla. Konsortio hyödyntää työhönvalmennuksessa Pirkanmaalla pilotoitua Työtalo-toimintamallia, jota se kehittää Uudellamaalla edelleen. Palvelua annetaan noin 1100 asiakkaalle. Työtalo-konsortio muodostuu toisiaan täydentävistä ja tukevista järjestöistä, joilla on poikkeuksellisen vahva osaaminen työllisyyspalveluiden toteuttamisesta. […]


Simple Share Buttons