Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 24.02.2021

Kuntoutussäätiö toteuttaa Mukana-hankkeen arvioinnin

Kuntoutussäätiö toteuttaa Mukana – nuorten matkassa -hankkeen ulkoisen arvioinnin Mielen ry:n toimeksiannosta vuosina 2021–2022. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen onnistumista sen tavoitteiden, organisoinnin ja toteutuksen sekä tulosten ja vaikuttavuuden näkökulmista. Arvioinnissa hyödynnetään hankkeen itse keräämiä palautteita, joita Kuntoutussäätiö täydentää toteuttamalla tiedonkeruuta. – STEA-rahoitteisessa toiminnassa hankkeet keräävät nykyään melko kattavasti itse palautetta rahoittajaraportointia varten. Toiminnan toteuttajien itse keräämien palautteiden […]


LueUutiset - 24.02.2021

Tutkimuksessa kartoitetaan eri maiden opinto- ja työperusteisia maahanmuuttoväyliä kansainvälistä suojelua tarvitseville

Valtioneuvoston tilaamassa tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia täydentäviä maahanmuuton väyliä eri maissa on käytössä ulkomailla oleskeleville, kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville henkilöille. Erityisenä painopisteenä ovat työ- ja opiskeluperusteiset väylät. Kansainvälinen vertailu voi osaltaan tukea sekä Suomen pohdintaa täydentävien väylien tarpeesta että kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä uusiin ratkaisuihin. Täydentävillä väylillä tarkoitetaan järjestelyjä, joissa oleskelulupa myönnetään esimerkiksi opiskelun tai työnteon perusteella […]


LueUutiset - 22.02.2021

Sote-uudistus on myös HYTE-uudistus

Kuntoutussäätiö painottaa, että sote-uudistus on keskeisesti myös ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava uudistus. Säätiön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onkin nostettava keskeiseksi yhteiskuntapoliittiseksi kysymykseksi sote-rakenneuudistuksen rinnalle. Sote100-lakipaketissa keskeinen asia on hyvinvointialueen ja kuntien välisten vastuiden, yhteistyömuotojen ja vuoropuhelun selkeä määrittely ja järjestäminen. Tämä koskee etenkin niitä tehtäviä, joissa sekä hyvinvointialueella että alueen kunnilla on jatkossa […]


LueUutiset - 18.02.2021

STEA-rahoitteisen sopeutumisvalmennuksen arviointi on monipuolista ja laadukasta

Sopeutumisvalmennusjärjestöjen valmiudet suunnitella ja toteuttaa arviointia ovat erittäin hyvällä tasolla, selviää Eläkeliiton julkaisemasta kartoituksesta. Myös vaikuttavuustieto eli toiminnan vaikutukset pitkällä aikavälillä nähdään sopeutumisvalmennusjärjestöissä tärkeänä osana palveluiden laatua ja kehittämistä. Eläkeliiton julkaisema kartoitus tarjoaa läpileikkauksen STEA-rahoitteisen sopeutumisvalmennuksen arviointiin. Kartoitus on toteutettu Eläkeliiton, Kuntoutusäätiön ja järjestöjen sopeutumisvalmennusryhmän yhteistyönä ja sen on kirjoittanut Kuntoutussäätiön erityisasiantuntija Henna Harju. Raportti […]


LueUutiset - 16.02.2021

Nimitysuutisia Kuntoutussäätiössä

Kuntoutussäätiössä on tehty uusia nimityksiä. Henna Harju ja Mari Ruuth on nimetty erityisasiantuntijoiksi. Hennan vastuulla ovat järjestöarvioinnin osaamiskeskuksen konseptointi sekä arviointitoiminnan koordinointi, kehittäminen ja toteutus. Mari toimii arviointitoiminnassa hankkeiden vastuutehtävien lisäksi. Maiju Nieminen on nimetty viestinnän asiantuntijaksi ja Mira Vanninen viestinnän tuottajaksi. Lisäksi Maiju toimii mm. koulutussihteerinä.


LueUutiset - 10.02.2021

Tunne voimavarasi -hankkeen kartoitukseen pohjautuva kirjoitus julkaistu Vanhustyö-lehdessä

Mitä tapahtuu, kun omaishoitaja ei enää jaksa? Omaishoitajuus voi olla psyykkisesti ja fyysisesti kuormittavaa, ja omaishoitoon liittyy monenlaisia tunteita. Lue Kuntoutussäätiön erityisasiantuntija Henna Harjun ja tutkija Farid Ramadanin Vanhustyö-lehdessä julkaistu kirjoitus aiheesta. Kirjoitus perustuu Tunne voimavarasi -hankkeessa viime syksynä tehtyyn kartoitukseen. Lue koko artikkeli Vanhustyön keskusliiton sivuilta.


LueUutiset - 05.02.2021

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Kuntoutussäätiö jatkavat strategista yhteistyötä

Jyväkylän ammattikorkeakoulun ja Kuntoutussäätiön strateginen yhteistyö jatkuu. Osapuolet päivittivät sopimuksensa 2.2.2021. Sopimuksen ytimessä ovat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, asiantuntijavaihto sekä koulutukset. Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä myös kuntoutusalan vuosittaisessa kärkitapahtumassa Kuntoutuspäivillä 2021–2022. Jyväskylän ammattikorkeakouluun vuoden 2021 alusta perustettu Kuntoutusinstituutti tähtää vahvaksi alueelliseksi, kansalliseksi  ja kansainväliseksi toimijaksi. Kuntoutussäätiö ja Kuntoutusinstituutti tekevät yhteistyötä ja ottavat käyttöön myös uusia […]


LueUutiset - 04.02.2021

Kuntoutussäätiö vahvistaa nuorten ilmasto-osallisuutta ympäristöministeriön rahoittamalla kokeilulla

Kuntoutussäätiölle on myönnetty ympäristöministeriön jatkorahoitus syksyllä 2020 alkaneeseen Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -kokeiluun. Länsi-Helsingissä toteutetussa kokeilussa vahvistettiin järjestöjen, koululaisten, nuorten ja asukkaiden ilmasto-osallisuutta uudella tavalla. Kokeilussa mm. jaettiin hiilineutraalisti noin 600 annosta hävikkiruokaa ja ratkottiin hävikkiongelmaa kouluissa oppilaiden osallisuutta vahvistamalla. Kuntoutussäätiön kokeiluun yhdistetään jatkokokeilussa oppeja Palmia Oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin kokeilusta. Jatkokokeilun nimi on: ”Hävitetään meidän […]


LueUutiset - 02.02.2021

Kuntoutussäätiö jätti lausunnon arkkitehtuuripoliittisesta Apoli2020-ohjelmaehdotuksesta

Kuntoutussäätiöltä pyydettiin lausuntoa valmisteilla olevasta arkkitehtuuripoliittisesta Apoli2020-ohjelmasta. Säätiö painotti lausunnossaan rakennetun ympäristön vaikutuksia ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen. Erityisen hyvänä säätiö pitää ohjelmaehdotuksessa sitä, että ohjelman lähtökohdaksi on omaksuttu kestävyyden käsite. Ohjelmaluonnoksessa kestävyyttä tarkastellaan ekologisen ja taloudellisen ulottuvuuden lisäksi sosiaalisena ja kulttuurisena kestävyytenä. Sosiaalinen kestävyys ymmärretään asukkaiden hyvinvointina ja terveytenä, yhteisön kestävyytenä, kuten sosiaalisena vuorovaikutuksena, […]


Simple Share Buttons